måndag 16 december 2013

Reinfeldts totala sexköpshaveri


Fredrik Reinfeldt ägnade en stor del av sitt jultal åt att prata om människohandel för sexuella ändamål. Talet kunde lika gärna ha varit Margareta Winbergs.

Moderaterna var motståndare till sexköpslagen när den klubbades av riksdagen 1998. I dag låter det helt annorlunda. Den moderata justitieministern Beatrice Ask såg till att lagen skärptes för några år sedan. Nu vill Reinfeldt gå ännu längre.

Försvaret av sexköpslagen är i hög grad emotionellt. Lagens försvarare vill väcka äckelkänslor runt sexköp och upprätthålla bilden av sexsäljaren som ett utnyttjat och hjälplöst offer. Givet hur sexköpsförbudet numera har stöd av samtliga riksdagspartier har denna strategi lyckats väl. Genom att blanda in förfärliga berättelser om människohandel i sexköpsdiskussionen kan det skapas en konsensus kring lagens absoluta nödvändighet.

Det är därför ingen slump att Reinfeldt pratar om 18-20-åriga "flickor", om Lilja 4-ever och om människohandlare som tjänar fyrahundratusen kronor på ett ungt offers sexuella tjänster. Självständiga sexsäljande entreprenörer har ingen plats i Reinfeldts berättelse.

Statsministern är noggrann med att konsekvent använda ordet "flickor" och "unga flickor" som vore det personer i yngre tonåren eller rent av förpubertal ålder. Detta är ett ohederligt sätt att beskriva sexhandeln på, men det känns igen från när radikalfeminister och organisationer som Ecpat ger sig in i debatten och kräver hårdare tag. Det är alltid fråga om "flickor".

Sexhandeln domineras emellertid inte av "unga flickor" utan av vuxna kvinnor. Och det finns inget stöd för att de flesta skulle vara tvingade att sälja sex. Reinfeldt ignorerar detta faktum och nämner hellre luddiga och obekräftade siffror på 400-600 människohandelsoffer i Sverige. En signal för att något måste göras.

Reinfeldt vill skärpa sexköpslagen för att komma åt människohandlare. Men hur tänkte han där? Sexköpslagen förbjuder frivilliga sexöverenskommelser mellan samtyckande vuxna. Att låsa in, misshandla och tvinga någon att sälja sex (för att sedan stjäla inkomsten) var inte lagligt innan sexköpslagen tillkom. Heller.

Statsministern blandar äpplen och päron lika friskt som någonsin första bästa radikalfeminist och kommer därtill på allvar ut som en supermoralist.

"Moderaterna är frihetens parti i Sverige", säger Reinfeldt. Och frihet är "makt att bestämma över sitt eget liv". Det sistnämnda är korrekt. Det är därför tråkigt att Moderaterna vill skärpa en lag som förvägrar människor just detta.

4 kommentarer:

Wagner sa...

Han försöker ställa till med så mycket jävelskap som det bara går innan han lämnar över nyckeln och kilar vidare efter valet.

Anonym sa...

Kommer Reinfeldt använda samma orwellianska språkbruk, i den svenska statens lobbyism för att exportera Sverigemodellen på alkoholområdet till resten av EU: Systembolaget är frihet?

Bägge är produkter av samma idéarv: de uppsvenska frikyrko- och nykterhetstraditionerna.

Anonym sa...

Medan man bara kan konstatera hur frånvarande denna debatt är i resten av Europa och att svenskarna är knäppa, kan man till gengäld glädjas över hur historikern Thaddeus Russell skrivit om hur prostituerade snarare än feminister gjort mest för kvinnors frigörelse:

”In the nineteenth century, a woman who owned property, made high wages, had sex outside of marriage, performed or received oral sex, used birth control, consorted with men of other races, danced, drank, or walked alone in public, wore makeup, perfume, or stylish clothes — and was not ashamed — was probably a whore.

In fact, prostitutes won virtually all the freedoms that were denied to women but are now taken for granted. Prostitutes were especially successful in the wild, lawless, thoroughly renegade boomtowns of the West. When women were barred from most jobs and wives had no legal right to own property, madams in the West owned large tracts of land and prized real estate. Prostitutes made, by far, the highest wages of all American women. Several madams were so wealthy that they funded irrigation and road-building projects that laid the foundation for the New West. Decades before American employers offered health insurance to their workers, madams across the West provided their employees with free health care. While women were told that they could not and should not protect themselves from violence, and wives had no legal recourse against being raped by their husbands, police officers were employed by madams to protect the women who worked for them, and many madams owned and knew how to use guns.”

http://www.alternet.org/story/148327/how_19th_century_prostitutes_were_the_freest,_wealthiest,_most_educated_women_of_their_time?page=entire

En mycket sevärd intervju med samme Russell:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iJ0xW7-gEy0

Jerker Montelius sa...

Det håller på att gå åt helvete för honom politiskt just nu. Speciellt inom FRANSA, skola och ekonomi området här försöker han bara desperat rikta om uppmärksamheten mot ett annat område för att inte detta skall sprida sig. Det är en "smoke and mirrors" föreställning.