onsdag 11 december 2013

Sverige bör vara ett föredöme

Sverige slår sig för bröstet i alla möjliga sammanhang. Mänskliga rättigheter. Barnens rätt. Djurens rätt. Nolltolerans hit och nolltolerans dit.

Det finns fortfarande en förhärskande bild av Sverige som något slags internationellt föredöme som andra (mindre utvecklade länder) bör följa. I miljöpolitiken och i djurhållningen framhålls det alltid hur viktigt det är att Sverige är just ett föredöme. Går före. Visar vägen för andra. Det är därför inte orimligt att kräva att detta även bör gälla på den personliga integritetens område.

En rad debattörer, däribland Mårten Schultz och Jakop Dalunde, kräver en större öppenhet kring hur svenska folket övervakas och varför det sker. Ju mer som kommer fram om FRA:s aktiva roll i den amerikanska massövervakningen av vanligt folk världen över, desto större skäl att kräva en öppen debatt mellan lagstiftare, FRA och svenska folket. Vi har rätt att få veta vad som försiggår.

Situationen i dag är ohållbar. Ty det är som artikelförfattarna skriver: "Om inte Sverige, tidigare en av världens mest öppna demokratier, kan redovisa vilka myndigheter som övervakar sina medborgare på nätet, vilket land kan det då?"

Sverige kan aldrig med bibehållen trovärdighet kritisera exempelvis Kina för att övervaka sina medborgare när svenska politiker möjliggjort för svensk underrättelsetjänst och polis att göra detsamma. Och dessutom ljugit om det.

Demokratier som beter sig så här förlorar inte bara det moraliska övertaget på diktaturerna utan på sikt också folkets förtroende och respekt. Det kan inte ens politiker som tycker att det är bäst för alla om debatten lägger sig se som eftersträvansvärt.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Har du läst t.ex. Per T Ohlssons bok "Gudarnas ö", Hans?

https://biblioteket.stockholm.se/sok/author/Per%20T.%20Ohlsson?freetext=Gudarnas%20%C3%B6

Sverige har ägnat större delen av 1900-talet åt att stöpa om bilden av sig till världens sociala och demokratiska samvete.

Skolläraren och den socialdemokratiske politikern Värner Rydén skrev t.ex. om de folk, som under stormaktstiden hamnade i den svenska intressesfären, att "strävandena har gått ut på att höja dem, att göra dem delaktiga av den högre svenska kulturen".

Några år senare skrev Gunnar Myrdal: "Vi är av vårt lands historia och våra yttre förhållanden särskilt utvalda att vara världsintressets advokater".

För folken utanför Sveriges gränser är den svenska folkhemsexceptionalismen och moraliska överlägsenheten motbjudande.

Den borde ha kastats på historiens sophög för länge sedan.

Anonym sa...

"Demokratier som beter sig så här förlorar inte bara det moraliska övertaget på diktaturerna utan på sikt också folkets förtroende och respekt."

Citation needed.