torsdag 26 december 2013

När curlingföräldrarna tog över skolan


Det finns en skämtstripp som illustrerar skolan förr och nu. Förr: Förälder skäller på sitt barn när detta uppvisar dåliga betyg. Nu: Förälder skäller på läraren när barnet uppvisar dåliga betyg.

Det ligger en hel del bitter sanning i denna illustration. Vi måste fråga oss hur betygen i den svenska skolan har kunnat skena iväg samtidigt som svenska elever rasat i Pisa-studien.

Betygsinflationen började redan när jag gick i skolan. Det var förbluffande att se hur en kvalificerad majoritet av gymnasieklassen fick högsta betyg i historia. Jag gick personligen från godkänd (G) till mycket väl godkänd (MVG) i idrott & hälsa när jag tog klivet från nian och fick första betyget i gymnasiet. Något hände med sättet på vilket lärarna bedömde eleverna och satte betyg. Jag vet inte riktigt vad.

Sedan dess har lärarens auktoritet i klassrummet urholkats alltmer. Samtidigt verkar föräldrarna flytta fram positionerna för att utöva påtryckning på lärarna att ge just deras små gåvor till mänskligheten bästa möjliga betyg. I vissa skolor pressas sannolikt lärarna även av arbetsgivaren - vem vill söka till en skola där betygen ligger under snittet?

Betygsinflationen är bara ett av många symptom på en svensk skola som har insjuknat. Jag tror att ett av grundproblemen är lärarens eroderade ställning. Dess auktoritet behöver stärkas, dess befogenheter öka. Att varken elever eller föräldrar respekterar lärarens kunnande är rimligen ett problem som går att åtgärda. Men det lär ta tid att göra det.

Uppdatering: David Eberhard skriver klokt om problemet på debattplats i GP.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Bygger inte fortfarande den svenska skolan i stora delar på den preussiska modellen, med ändamålet att producera lydiga arbetare och soldater?

Varför har det skett så lite innovation på skolans område sedan 1800-talet?

En intressant svensktextad intervju med John Taylor Gatto, som utnämndes till årets lärare i New York flera år i rad, om de internationella sammanhangen bakom skolans tillkomst:

http://www.youtube.com/watch?v=dYtTRR1cTK0

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Taylor_Gatto

Man undrar hur det svenska samhället sett ut, om alla föräldrar var lika engagerade i sina barns utbildning som t.ex. oskolningsföräldern Dayna Martin?

http://www.freetalklive.com/guests/dayna_martin

Intervjun är väl värd att lyssna på.

”Children are forced through punishments and rewards to act in a manner that is easy for parents. Such coerced behavior meets parents’ needs, but rarely takes into account the children’s needs. We need to look deeper and realize that we are not here to train our children to be obedient. We are here to raise free-thinking, strong, confident individuals”

Anonym sa...

Vi ser baksidan av skolpengen, den har satt ett vapen i händerna på föräldrarna.

Personligen uppskattar jag att det finns olika skolor, men det har blivit ett problem med kraften i skolpengen när den missbrukas.

Lösningen kan nog bara bli mycket mer av central examination som inte kan styras av vare sig föräldrar eller lärare. Endast elevens kunskaper.

Anonym sa...

Ludwig von Misesinstitutet formulerade väl orimligheten med skolpeng överhuvudtaget:

"Egentligen illustrerar hela cirkusen bara det orimliga i att skolor överhuvudtaget betalas med skattemedel. Låt alla som vill få starta skola, välja vilka elever de vill, ta betalt vad de vill, göra sin egen läroplan. Det skulle finnas skolor för alla begåvningar, smaker och intressen. Skolorna skulle bli billiga, små, trevliga och effektiva. Antagligen skulle de inte vara mer än 4-5 år långa. Betyg skulle bli irrelevanta och ersättas med antagningsprov på nästa högre nivå. Betygsinflation skulle bli en icke-fråga. Et cetera."

http://www.mises.se/2013/10/31/uppdrag-granskning-friskolorna/

Micke sa...

Betygsinflationen exploderade när det blev möjligt att köpa betyg.

Se det som en framgång för nyliberalismen.

Anonym sa...

Hur är en one-size-fits-all-lösning genom staten med en standardiserad skolpeng libertarianism, micketrollet?

Anonym sa...

Kan bara hålla med Micke.
Idag kan man köpa sig till höga betyg genom att välja rätt friskola som sedan får reklam genom sin liberala betygssättning.

Jerker Montelius sa...

Skilj på Skola och betygsättande så läser sig hela den här härvan automatiskt. En lärare skall inte betygsätta sina egna elever så det uppenbart är risk för jäv i de situationerna.

Anonym sa...

Centrala prov som rättas av oberoende censorer, fr.a i kärnämnena, varje år, skulle motverka betygsliberalismen.

Anonym sa...

Marknadsliberalen skriver klokt:

"En lösning vore därför att ge högre utbildningsinstitutioner rätten att selektivt bortse från betyg från skolor där det finns starka tecken på att man systematiskt ger för höga betyg, på motsvarande sätt som arbetsgivare gör om de misstänker att ett visst universitet ger för höga betyg. Som det är idag så måste de behandla betygen som absolut sanna oavsett hur tvivelaktig skolans betygssättning förefaller. Om man istället gav dem rätten att besluta att bortse från betyg från skolor som systematiskt ger för höga betyg så skulle skolorna få incitament att vara rättvisa i sin betygssättning. "

http://marknadsliberalen.blogspot.se/2013/12/hur-betygsinflation-kan-stoppas.html