lördag 14 december 2013

Bör alla ha rätt till boende i Stockholm?


Vi ser dem utanför butiker, vid tunnelbanestationer och på välfyllda gator. Tiggare från fattiga EU-länder som Rumänien, inte sällan romer, försöker skrapa ihop pengar för att betala resan hit och få ihop till det nödvändigaste för några månaders tillvaro i hemlandet. Sedan återvänder de hit igen för att tigga.

Stockholm har en så kallad tag över huvudet-garanti (TÖG). Den innebär att alla med uppehållstillstånd i Sverige har rätt att få en sovplats. Det kan innebära härbärge, sovsal, hotell, jourlägenhet eller en annan tillfällig lösning. Detta betalas av socialtjänsten, det vill säga skattebetalarna.

För det växande antalet EU-medborgare som kommer till Sverige har det inte funnits så många alternativ som betalas av det allmänna. Vinternatt är ett härbärge som riktar sig till denna grupp. Crossroads arbetar också med gruppen.

Men Centerpartiets Stina Bengtsson anser inte att det fåtal lösningar som finns specifikt för EU-medborgare räcker. Hon vill att TÖG:en ska omfatta alla, även personer från andra EU-länder och länder utanför EU.
Vi i Centerpartiet tycker det ska vara en rättighet för alla att röra sig fritt, för fattig som för rik. Därför måste vi också bli bättre på att ta hand om människor när de kommer hit. Vi måste visa solidaritet också med dem som utnyttjar sin fria rörlighet för att fly fattigdom.
Den fria rörligheten är något att bejaka och försvara. Men med den kommer också ett personligt ansvar. Ingen har rätt att kräva att bli försörjd eller få sin bostadssituation tillgodosedd av skattebetalare i andra länder. Att vi ska bli bättre på att "ta hand om" människor som kommer till Sverige är därför en märklig utgångspunkt. I fall där människor flyr från krig och får asyl i Sverige, går det att prata om ett omhändertagande, åtminstone initialt. Men varför ska skattebetalare i Stockholm stå för notan när bulgarer och rumäner kommer till staden för att tigga?

Under 2012 betalade Stockholms stad över en halv miljon kronor enbart i hemresebiljetter till EU-medborgare. Vad notan hamnar på för 2013 återstår att se.

I mitt arbete i socialtjänsten har jag sett hur TÖG:en överutnyttjas och hur boendefrågan ständigt växer i omfattning och komplexitet. Folk vet numera mycket väl att ansvaret för deras boendesituation i slutändan inte vilar på dem själva utan på socialtjänsten. Det är ett bekymmer eftersom bostadsproblematiken spräcker budgeten till höger och vänster och oundvikligen tvingar socialtjänsten att nedprioritera annat.

Rätten till boende är i grunden en bredare principiell fråga. Vilka har rätt till vad och varför? Hemlöshetsdiskussionen styrs av en rad floskler och tomma politiskt korrekta fraser som "alla har rätt till en bostad". Varifrån kommer denna rätt? Och är den odiskutabel oavsett hur den enskilde beter sig? Ja, i dag kan socialtjänsten inte bara avslå en sådan ansökan. Lösningen för personer som straffat ut sig från olika sorters lägenheter blir ofta härbärge, vilket är en dyr lösning.

Oavstående hör även ihop med ett annat påstående som ofta kommer från politiker och lobbyorganisationer: "Inga barn ska behöva vräkas". Normalt har en hyresvärd rätt att säga upp ett hyreskontrakt om den boende missköter sig och konsekvent stör grannar och/eller inte betalar hyran. Hyresvärdar som inte har rätt att vräka en sådan familj kommer i förlängningen inte vilja ha barnfamiljer i sitt bestånd. Vilket kommer göra det ännu svårare för många att hitta en bostad. Men sådana farhågor hindrar inte vissa politiker och organisationer som Rädda barnen att fortsätta driva frågan.

Avslutningsvis tillbaka till EU-migranterna. Har de enbart genom sin vistelse i Stockholm rätt till tak över huvudet här? Nej, det tycker jag inte. Om frivilligorganisationer med donerade pengar vill ordna härbärgen och tillfälliga boendelösningar för denna grupp, är det naturligtvis välkommet.

Men Stockholms stad ska inte erbjuda någon garanti om tak över huvudet för personer vars enda syfte att vistas i staden är att tigga.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Det är ju den urgamla diskussionen om negativa (frihet från) och positiva (frihet till) rättigheter.

Positiva rättigheter kan man i princip ha i ett koncentrationsläger och är inte frihet men beroende. Hö och lada för mänsklig boskap kallade PJ O'Rourke det.

Ur klassiskt liberalt perspektiv är positiva rättigheter moraliskt fel.

Hans Li Engnell sa...

Korrekt. Det vore trevligt med mer debatt om positiva kontra negativa rättigheter i Sverige. Det pratas alldeles för mycket om det förstnämnda.

Anonym sa...

Andra EU medborgare garanteras tak över huvudet i tre månader och syrier får det permanent medan etniska svenskar inte får något av detta. Jag var senast igår och lämnade lite mat och kläder till ett härberge och det var ipricip vara utlänningar där medan jag såg flera svenskar och andra vita utanför men de nekades inträde pga fullbeläggning.

Svensken är idag i bästa fall en tredje klassens medborgare i sitt eget land.

Men det ni vad? Nästa år är det val! Se då till att ändra på detta.

Mvh Rösta rätt

Hans Li Engnell sa...

TÖG:en gäller alla svenskar samt personer med uppehållstillstånd. Däremot är det riktigt att andelen EU-medborgare som vistas i träfflokaler för socialt utsatta har ökat markant. Särskilt där det finns mat och kläder.

Anonym sa...

@ Rösta rätt

Är helsingborgarens moraliska förpliktelser gentemot grannen i Helsingör fyra kilometer bort annorlunda (färre, svagare) än gentemot svensken vid polcirkeln i Lappland på samma avstånd som Italien?

En sann liberal vill inget hellre än se en secession från Mälardalens påtvingade Volksgemeinschaft.

Anonym sa...

Visst, möjligt i Sthlm men inte i riket som helhet. SR rapporterade tidigare denna månad om en kommun i dalarnas län där flera lägenheter stått utan hyresgäster i flera år pga att det inte finns några arbeten åt befolkningen. Utan jobb inget hyreskontrakt, självklart. Detta innebar att massor av etniska svenska ungdomar tvingades bo kvar hemma tills de var över 30 år. Men sen kommer det sk flyktingar från Syrien och får första handskontrakt på lägenheterna direkt. Har syrierna magiska spön som garantarert supertillväxt direkt?

Mvh SVP 2014

Anonym sa...

@ SVP 2014

Är free rider-problemet ett problem per definition, eller beror allt elände på att det finns så mycket utland?

Dalkarlarna skulle nog få hjulen att snurra igen, om de bara väckte sin gamla tradition av frihetskamp och secession till liv igen.

Anonym sa...

Det finns inget problem i världen som inte är eller blir ett svenskt problem.

Det är bara att fråga närmsta godhetsapostel så bekräftas saken.