tisdag 3 december 2013

Dags att vända Atlantångaren nu

Den svenska skolan tornar upp som nästa års stora valfråga. Den senaste Pisastudien visar att Sverige är det OECD-land som rasar snabbast beträffande kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Svensk skola ligger nu under OECD-snittet.

Siffrorna är inte så överraskande utan tvärtom en del av en mångårig trend. Men det har nog aldrig varit så illa som det är just nu. Oppositionen skyller på regeringen. Utbildningsministern skyller på kommunerna. Men även om kommunerna har ansvaret för skolan är det riksdag och regering som bär det största ansvaret efter alla förändringar de senaste 20 åren som kastat svensk skola in i ett veritabelt kaos.

Men Jan Björklund har rätt när han hävdar att de reformer som regeringen genomfört inte har hunnit ge resultat och därför inte kan ges skulden för de dåliga resultatet i studien. Först om kanske tio år kan vi troligtvis se effekterna av Alliansens skolpolitik. Risken med oppositionens höga tonläge är att den vid ett maktskifte ger sig på att förändra skolan igen. Det som behövs nu är arbetsro och kontinuitet.

Överlag dominerar Asien i Pisa-studien, och allra överst hittar vi Sydkorea. Ändå tror jag inte att lösningen på den svenska skolans våndor är att kopiera den sydkoreanska hets- och korvstoppningsmodellen. Den ger månne goda resultat i studier som denna, men bejakar inte elevernas kreativa sidor. Många asiatiska elever har över huvud taget svårt att tänka kritiskt och kreativt. Dessutom har Sydkorea världens högsta självmordsfrekvens bland unga (strax före Japan), vilket tros ha mycket med den enorma pressen i skolan att göra. Det finns kort sagt uppenbara baksidor med det sydkoreanska studiesystemet som också måste beaktas.

Det går att ifrågasätta värdet av sådana här globala studier. Men det är uppenbart för de flesta att den svenska skolan dras med stora problem. Lägre resultat i grundskolan påverkar de högre studierna. Lärarna på högskole- och universitetskurser berättar förfärade hur de vant sig vid att inleda grundkurserna med att repetera sådant som eleverna egentligen förutsätts kunna efter gymnasiet. Enligt vissa lärare har elevernas kunskaper fallit så dramatiskt, att de har svårt att förstå tentainstruktioner och att själva författa en längre text.

Det ser således väldigt illa ut. Den där Atlantångaren som Jan Björklund hävdar tar så lång tid att vända, behöver börja gira snart nu.


12 kommentarer:

Anonym sa...

Liberalerna förlorade en viktig debatt på 1800-talet när Sverige införde sin statliga enhetsskola som byggde på den preussiska modellen, med ändamålet att producera lydiga arbetare och soldater:

http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8772

Sverige skulle behöva en rörelse som det libertarianska School Sucks Project i USA, som driver på för hemskolning/friskolning.

http://schoolsucksproject.com/

Amnexis sa...

PK-filten ligger tung över hela samhället, skolan inget undantag. Det är klart att rektorer, lärare och övrig skolpersonal vet varför förhållandena är som de är och varför resultaten sjunker likt blydaggar i Östersjön men man vrider sig som maskar för att hålla tungan på vågen. PK-hullingen är vass och det är lugnast att sitta still i båten...

Man försöker till varje pris undvika den rosa elefanten mitt i rummet och trasslar in sig i alla möjliga konstiga förklaringar för att försöka dölja orsaken till det här.

Det beror på massinvandringen från underutvecklade muslimska länder. Svårare än så är det inte.

Anonym sa...

Finland är fortfarande mycket bättre än Sverige men den främsta orsaken till detta vägrar du som den evige idiot du alltid är att omnämna. Det gäller precis samma sak som att tex Japan, Kanada eller Botswana ligger högrankade.

Vad är det då?

Vill bli publicerad varför jag censuerar mig själv.

/SVP 2014

Anonym sa...

Till rasisterna ovan:

Ni har aldrig funderat över varför det varit så lite innovation på skolområdet?

En intervju med special-pedagogen Wern Palmius om skolans dolda mål:

http://www.youtube.com/watch?v=1Z7hDQNJSGM

John Taylor Gatto, som varit utnämnd till årets lärare i New York, om de internationella sammanhangen bakom skolans tillkomst:

http://www.youtube.com/watch?v=dYtTRR1cTK0

Anonym sa...

En riktigt bra relevant video:

http://vimeo.com/79816894

I någon mening är skolplikt och förbud mot hemundervisning en sofistikerad form av förtryck. Antagligen är det därför alla deklarationer om mänskliga rättigheter framhåller detta som en viktig rättighet för alla familjer. Rent praktiskt finns ännu ganska goda möjligheter för den som vill att gå sin egen väg i livet, men när han får barn dyker han upp på radarn, ty barnen måste skolas enligt av myndigheterna fastställd läroplan helt oavsett föräldrarnas egen filosofiska åskådning. Mycket händer dock i hemskolningsrörelsen och för tredje året i rad får vi höra en av världens främsta experter rapportera om den spännande utvecklingen. Finns det hopp för hemskolning i Sverige?

Jonas Himmelstrand är ordförande i Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige (ROHUS, http://rohus.nu/) men har flyttat med sin familj till Åland för att kunna hemundervisa sina barn.

Lär dig mer om frihet på mises.se

Amnexis sa...

Anonym 10:55:

Du, den riktiga rasisten, har aldrig funderat på varför det gick så mycket bättre för Finland i undersökningen trots att de har en, i stort sett, identisk läroplan som vi har. Däremot har de en avsevärd lägre nivå av, ja, onämnbara...

Att du försöker hitta andra förklaringar till detta tycker jag är orättvist och snudd på rasistiskt mot våra invandrare (en enhetlig ras är de allihopa... NOT) som skulle behöva adekvat hjälp (som de ej kommer få nu när pk-etablissemanget hittar på precis alla andra konstiga bortförklaringar), samt minska ny-påfyllningen av analfabeter så skolorna hinner med att rusta för anstormningen.

Man vet liksom på förhand i Sverige att om det är en företeelse som är det enda som inte diskuteras som möjlig orsak, så är det just där vi ska leta orsaken.

There is no racist like a liberal racist:

http://www.youtube.com/watch?v=vz4PjxSmtoI

Amnexis sa...



Jag vill tillägga i mitt svar till dig Anonym 10:55, att när "man" inbillar sig (eller förtränger sanningen) att samtliga nyanlända är svensktalande raketforskare eller läkare och att deras stora barnaskara är extremt studiebegåvade, multilinguala och ytterst motiverade elever, så blir naturligtvis resultatet därefter.

Drar du ett diagram med en linje för landets skolprestation och en med invandring från lågutbildade områden, så kommer de säkert att matcha varandra perfekt.


Man har inte velat anpassa skolan efter de nyanländas verkliga behov.

Detta av skälet "oönskat synliggörande"

1) Minskat antal elever i klassrummet för att läraren ska klara att upprätthålla ordningen så att studieverksamheten kan komma till stånd.

2) Varje klass får inte inrymma mer än få nyanlända, för att dessa ska få en språkförmåga som de själva kan känna sig bekväma med ute i samhället.

Varför gör man inte detta?

Jo klasserna i skolorna blir alltför synliga och kostnaderna blir alltför uppenbara.

Anonym sa...



PK-maffians djävulska samarbete blev alltför tydligt igår vid presentationen av PISA rapporten 11.00.

I SVTs morgonprogram 06.45 förekom ett 7 minuter långt inslag för att misstänkliggöra och ogiltigförklara PISA resultaten.
http://www.svtplay.se/klipp/1647161/hur-star-sig-svenska-skolan

Naturligtvis har SVT kontaktats i god tid av sju-sörjans politiker för att kunna göra detta inslag.

Sverige är en diktatur med regeringskontrollerad media.

Anonym sa...

Frågan varför eleverna i Finland är så mycket bättre än de i Sverige besvaras enklast genom att jämföra ländernas demografi.

Anonym sa...

Här är svaret:

http://avpixlat.info/2013/12/04/homogena-klasser-finskt-framgangsrecept/

Sluta slänga diverse kort hit och dit utan tänk efter först och därefter med fakta.

Mvh Trött SFI lärare

Anonym sa...

Vi har ett tråkigt samhälle byggt på effektivitet, då blir också djuplärningen lidande. Elever kopierar hellre texter under gymnasiet än skriver dem själv, för att kunna ägna tid åt aktiviteter, de konsumerar hellre för att finna glädje än läser böcker. Vi har haft omdanande samhällsförändringar sedan skolan var under en acceptabel nivå. Att skylla på invandringspolitiken är ensidigt, samtidigt som det finns segregerade skolor där enkom 30 % av eleverna går ut skolan med godkända betyg.

Vad vi behöver? Omdaning, så i det hela, från kultur till personliga nöjen, då kan skolväsendet ta fart. Vi prioriterar inte bildningens ideal, utan konsumtionens och aktivitetens.

Politiker förutsätter alltid att de kan sätta in åtgärder för att ordna situationen. Det är inte alltid sanning, eftersom samhällets form formar också människan. I viss mån måste dock staten arbeta för att strukturera upp skolan, friskolor som tjänar pengar måste väck. Privata skolor gärna, men de ska inte profitera i den utsträckningen de i dagsläget gör.

// Magne

KnownUnknowns sa...

inte lär det bli bättre nu med Ibrahim Baylan och inte Mikael Damberg som skolpolitisk talesman, snarare blir det mer katastrof än lappning och lagning tyvärr.