tisdag 23 juli 2013

Tvång som demokratisk metod

Efter kritik från Johan Lundberg i tidningen Konstnären om att det "pumpas in pengar i Scum-manifestet och kommunistiska manifestet och andra revolutionära ideologier" känner sig skådespelaren Andrea Edwards och regissören Erik Holmström, som tillsammans satte upp Scummanifestet på Turteatern, nödgade att rycka ut till den offentligfinansierade kulturens försvar.

Teateruppsättningen fick bara 50 000 kronor, påminner Edwards och Holmström. De finner det "ovärdigt" att det inte sköts till mer pengar och kräver högre anslag till kulturen eftersom det är "det enda demokratiska sättet att fördela pengar på inom vårt vinstdrivna samhälle".

Så låter det när man tar andras pengar för givna och sig själv på väldigt stort allvar. Nå, alla tycker förmodligen att deras arbete är viktigt och borde premieras med högre lön. Men väldigt få skulle välja att ge pengar till en teateruppsättning av Scummanifestet. Andrea Edwards och Erik Holmström tycker att det är demokratiskt att tvinga oss.

1 kommentar:

Anonym sa...

Men är det inte vad demokrati innebär och problemet så fort nån säger: "Detta är vad vi bör göra"?

En skillnad mellan svenska libertarianer och kollegorna i andra länder är att det i Sverige knappt existerar en debatt om maktkoncentrationen och checks and balances. Beror det månne på att Rand och Friedman haft större inflytande här än t ex Mises och Rothbard?