torsdag 4 juli 2013

Egyptisk demokrati

"Det här är egyptisk demokrati. Först väljer vi en president. Sedan bestäms vilka befogenheter han får", skrattade en man på gatan inför det egyptiska presidentval som till slut vanns av Muslimska Brödraskapets Muhammad Mursi.

Mursi är nu avsatt. Av militären. Det är månne en annan sida av samma egyptiska demokrati. Muhammad Mursi fick inte lång tid på sig innan missnöjet med honom blev så omfattande att militären beslöt ingripa.

Nu väntar något slags politisk övergångsprocess. Sedan, förhoppningsvis, ett rättvist nyval. Problemet med Mursis fall är att han faktiskt var en folkvald ledare. Det fanns en berättigad oro för att Egypten skulle gå i islamistisk riktning under hans styre, men han var likafullt folkvald. Egypten träder in på en farlig väg om folkliga protester av detta slag kan få militären att sätta sig över demokratiska val och egenhändigt avsätta ledare.

Låt oss hoppas att det som nu har hänt var en engångsföreteelse och, framför allt, en början på något nytt.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Adolf Hitler var en folkvald ledare. Men var han folkvald av Tysklands judar t ex? Det verkar som demokrati eller kanske snarare majoritetstyranni, blivit en ny religion.

http://www.mises.se/2013/05/16/demokrati-ar-var-tids-religion/

Anonym sa...

Allmänna val är inte detsamma som demokrati, möjligtvis kan man säga att det är sista steget i demokratins Maslow.

Ett demokratiskt samhälle är i första hand ett samhälle som fungerar på ett gott sätt, inte ett samhälle som nödvändigtvis har valda ledare.

Vilken general som helst kan bygga fastighetsregister, se till att domstolar fungerar, att elektricitet finns, att polisen är ickekorrupt, att jag kan skriva avtal därför att det finns lagstiftning som stöder mig, osv, osv, osv.

Institutioner. Som fungerar.

Vilket ger tillit.

Den vite mannens förbannelse är hans fäaktiga hyllande av allmänna val istället för att lägga sig vinn om institutionerna.