onsdag 24 juli 2013

Obefogad rädsla för kinesisk indoktrinering


Att Konfuciusinstituten (孔子学院) vid de svenska universiteten finansieras av den kinesiska staten är inget nytt. SVT väljer ändå att presentera det som en nyhet och en skandal. Diktatur finansierar utbildning i Sverige! Amnesty kallar det hela för "godtroget" från svensk sida.

Är det då ett problem att en utbildning i kinesiska i Sverige betalas av Kina? För att svara på den frågan krävs information om hur utbildningen ser ut. Eftersom jag studerat vid Konfuciusinstitutet i Stockholm har jag god inblick i hur den ser ut åtminstone där.

Kvaliteten är ojämn. Men det är ingalunda fråga om någon indoktrinering. Kurslitteraturen är inte politisk. Om vi ska jämföra med den svenska SFI-litteraturen är skillnaden framför allt att den sistnämnda, förutom att den är rörig och saknar en röd tråd, uppmanar mer till diskussion. I exempelvis Dangdai Zhongwen (当代中文) får eleverna mycket litet utrymme att diskutera. Men diskussion kan ju lärarna själva skapa om de önskar. En bra lärare är inte enbart bunden till litteraturen.

Det är klart att Kinas kommunistparti vill söka påverka vår bild av Kina i en viss önskvärd riktning. Det gör den inte annorlunda än någon annan regering världen över. Konfuciusinstituten är ett medel för detta. Men att utpeka kinesiskundervisningen som en form av indoktrinering är grovt felaktigt. Särskilt som frågan diskuteras öppet på lektionerna, åtminstone i Stockholm.

Jag kan heller inte undgå tanken på att farhågor om indoktrinering aldrig skulle dyka upp om det gällde undervisning betalad USA, Frankrike eller Storbritannien. Rädslan för Kina, det stora farliga landet i öster, finns kvar och kanske rent av växer i takt med att landet utmanar den anglosaxiska världsordningen.

Vi borde veta bättre vid det här laget.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har givetvis inte samma inblick eftersom jag aldrig studerat där, men undrar ändå om propaganda inte ofta är mer subtil?

De flesta som läst vid de svenska statliga utbildningarna "vet" t ex att en stor statsmakt som tillhandahåller vårdskolaomsorg, med en väldig byråkrati och höga och progressiva skatter är höjden av civilisation. Så de märker kanske inte skillnaden?

Hans Li Engnell sa...

Visst är det så att smart propaganda inte är uppenbar. Helst ska ju den som duperas inte veta att den duperas. Men den kurslitteratur som används vid Konfuciusinstitutet i Stockholm är opolitisk. Möjligen kan den kritiseras för att vara tillrättalagd, men å andra sidan intresserar jag mig mer för dess pedagogiska styrkor än om den enligt svensk sed kräver ett fritt Tibet.

Jag reagerade mycket mer på det politiska innehållet när jag läste historia vid Uppsala universitet. Åsa Linderborg var en av lärarna då.

Anonym sa...

Med Humboldtuniveritetet i gamla DDR med facit för hur det kunde se ut när man studerade tyska, är det nog bara bra att vara på sin vakt.
Det finns inget som är givet här i världen, allt har ett pris....

/Senior

Anonym sa...

Det borde också ge en sund skepsis mot den svenska skolan som är sprungen ur den preussiska modellen för indoktrinering och produktion av lydiga soldater och arbetare.

http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8772

Anonym sa...

"TOKYO (Nikkei)--The government will send more Japanese language teachers overseas, in hopes of increasing the number of people who study Japanese."
-29 juli 2013

Kommer japanska språkstudier kritiseras nu månntro?

Micke sa...

Kina är en kapitalistisk diktatur styrd av släktingar till kommunistiska revolutionärer som är jämbördig med Saudiarabien och Iran när det gäller utövande av våld mot dom egna medborgarna.

Att jämföra det med svenska förhållanden är absurt.

Micke sa...


Kommer japanska språkstudier kritiseras nu månntro?
------------------------------
Nej inte i samma omfattning som skulle ske ifall Saudiarabien började investera i utbildning i Sverige.