tisdag 16 april 2013

Patriot Act hjälpte tydligen inte

Ett bombdåd har inträffat i Boston. Tre människor uppges ha dödats, ett 20-tal 140-tal är skadade. Händelsen har förstås fått enorm uppmärksamhet, inte minst i Sverige. Sin vana trogen täcker svensk media allt USA-relaterat med fanatisk hängivenhet. Samtidigt blir bombdåd som dödar mångfalt fler i andra delar av världen små notiser.

Vi ska minnas att bombdådet i Boston i människoliv räknat fick betydligt mildare effekter än flertalet av de senaste årens skolskjutningar och vansinnesdåd med handeldvapen. Risken för att en terrorist ska spränga oss i luften när vi är på väg till jobbet eller vistas i stora folksamlingar är försvinnande liten.

Bombdådet är ännu ett bevis för att hur stränga lagar ett land än stiftar, hur mycket övervakning som än påtvingas befolkningen och hur mycket enskilda etniska grupper än misstänkliggörs, kommer den som vill skada andra också att lyckas göra det. Om attentatspersonen sedan visar sig vara vit amerikan eller tillhörande någon annan etnisk bakgrund spelar mindre roll. USA:s nutidshistoria är fylld av attentatsmän med olika hudfärg och religion.

Dådet i Boston är det fria samhällets pris - och jag vill hävda att det är värt risken.

1 kommentar:

Rimmon sa...

"Bombdådet är ännu ett bevis för att hur stränga lagar ett land än stiftar, hur mycket övervakning som än påtvingas befolkningen och hur mycket enskilda etniska grupper än misstänkliggörs, kommer den som vill skada andra också att lyckas göra det."

Nej, att en lag inte förhindrar ALLA dåd betyder inte att den är verkningslös som du försöker få det att verka.
Jag har verkligen ingenting till övers för the patriot act men ditt sätt att argumentera är felaktigt. Att den inte är värd det pris som befolkningen får betala i form av integritetsinskränkningar och annat är riktigt men ett det här dådet är inte ett bevis varken för eller mot behovet av övervakning.