lördag 6 april 2013

Gärna en bättre återvinning

Sverige är världsbäst på att återvinna. Jag tycker att det är utmärkt att jag som konsument med några enkla insatser kan panta burkar och flaskor samt återvinna tidningar och kartonger.

Men förpackningsinsamlingen ser väldigt olika ut beroende på var du bor. Det räcker att ta en titt i ett antal olika soprum för att inse att det inte finns någon logik bakom hur materialet insamlas. På vissa håll skiljs hårdplast från mjukplast, på andra inte. På vissa håll ska all plast kastas som grovsopor till förbränning, på andra ska det återvinnas.

Avfallsutredningen föreslår att kommunerna ska överta ansvaret för återvinningen från FTI. Centerpartiet ställer sig bakom förslaget. Det ska vara lätt och lönsamt att källsortera, menar Per Ankersjö.

Personligen bryr jag mig inte så mycket om vem som tar hand om det jag kastar i de olika kärlen, det viktigaste är att det finns en logisk uppdelning av de olika förpackningarna, att de inte blandas i en enda hög när de töms och att återvinningsstationerna hålls rena och fräscha så att människor inte vänder på klacken så fort de ser dem.

Att källsortera är enkelt och tar bara några sekunder extra av din tid. Men det är förståeligt att många inte gör det när återvinningsstationerna är smutsiga, överfulla och ologiska. Med några enkla steg skulle vi kunna bli ännu bättre på att återvinna.

Om det som krävs är att kommunerna övertar ansvaret, får det bli så.

1 kommentar:

Calle Kabo sa...

Låter som att du behöver se den här:
http://www.youtube.com/watch?v=CqyVmwcuvqQ