torsdag 18 april 2013

Det behövs en bred EU-debatt


Ett syfte med den nya organisationen Forum för EU-debatt är just att få igång en debatt om EU i Sverige. Den saknas, och det gör oss okunniga.

Endast 12 procent av svenska folket tycker sig vara välinformerade om vilka beslut som Sverige är med och fattar i unionen. Siffran förvånar inte. Svensk EU-journalistik är nämligen väldigt ytlig och tenderar att mestadels täcka de ständigt återkommande toppmötena. De senaste åren har i stort sett all EU-bevakning handlat om eurokrisen. Samtidigt fortsätter unionen att tyngas av ett demokratiskt underskott. Samtidigt fortsätter politikerna att stifta lagar som påverka 500 miljoner människor. Vi måste få veta mer om vilka beslut som fattas och hur vi påverkas av dem.

Allt är inte dåligt med EU. Den fria rörligheten är unionens styrka och, just nu, enda fördel. Men det är knasigt att motivera ett fortsatt svenskt medlemskap med att det skulle kunna bli ännu värre om vi inte var med. Göran Persson hade inställningen att det var snällt av de stora länderna att låta lilla Sverige vara med och bestämma. Och visst, det är möjligt att Sverige har större inflytande i EU än vad det hade haft annars.

Å andra sidan måste vi ständigt påminna oss om den flod av skit som påtvingas Sverige just på grund av medlemskapet, skit som svenska politiker varken kan eller vill göra så mycket åt.

Genom att debattera EU får vi samtidigt en diskussion om demokrati, medborgarinflytande, integritet, statens gränser och migration. Många frågor måste lösas på internationell nivå, ibland är överstatliga samarbeten nödvändiga och bra.

Men det är stegen mot en ekonomisk och politisk union som många skeptiker vänder sig emot. Då räcker det inte att hävda att allt nog skulle vara ännu värre om vi inte var med.

Inga kommentarer: