torsdag 18 oktober 2012

Sexköp bör inte ge fängelse

Få personer döms till fängelse för sexköp, berättar Ekot. Förbudet mot att köpa sex, som funnits sedan januari 1999, resulterar alltsomoftast i böter för den som ertappas.

Stockholms prostitutionsenhet är föga förvånande kritisk. Och statsfeminister lär rasa, skylla på ett patriarkalt rättsväsende och kräva ytterligare skärpningar av lagen. Men precis som domare Mari Heidenborg säger, är sexköp inte ett så allvarligt brott att det regelmässigt ska utdömas fängelsestraff. Det är böter som gäller.

När Alliansen skärpte maxstraffet från sex till tolv månader var en av grundtankarna att fler skulle dömas till fängelse. Lagen ansågs nämligen för vek. De som bröt mot morallagen skulle straffas hårdare. Det ansågs fel att det gick att "köpa sig fri".

För en kritiker av sexköpslagen måste det anses positivt att få kastas i fängelse för att ha köpt sexuella tjänster. Motsatsen, att sexköpare regelmässigt sätts bakom lås och bom för något som två vuxna människor gjort under ömsesidig frivillighet, vore förfärlig. Men vi bör betänka att framtida straffskärpningar alls inte är uteslutna. Oavsett färg på regeringen.

Inga kommentarer: