torsdag 18 oktober 2012

Ett nackskott på demokratin


Angela Merkel har länge pratat om "mer Europa". I dag blev vi brutalt varse vad det kan tänkas betyda i den tyska förbundskanslerns vision.

Merkel vill ge EU-kommissionen veto över medlemsländernas nationella budgetar. Förslaget med en överstatlig kontroll av EU-ländernas budgetar är inte ny, men tidigare har resonemanget mest rört de misskötta euroländerna. Nu handlar det om EU:s alla 27 medlemmar. Även Sverige.

Därtill vill Tyskland inskränka Europaparlamentets makt genom att inskränka rösträtten till enbart de länder som direkt påverkas av ett beslut (var gränsen ska dras är ju ett intressant spörsmål i sig). Idén med enighet, eller i alla fall majoritetsbeslut, tycks avlivad.

Parlamentet är den enda demokratiska delen i EU-maskineriet. Det är den enda hyfsat demokratiskt legitima institutionen. Att urholka dess makt ännu mer vore förödande.

Det är en farlig väg Merkel vill gå. Men den är inte oväntad. I eurokrisens sotsvarta skugga är alla åtgärder tänkbara. De förslag som Tyskland nu lägger är inget annat än rena rama nackskottet på demokratin i Europa.

Läs även:
HAX

5 kommentarer:

jeppen sa...

Alternativ rubrik: "Att inte få skjuta sig i foten är ett nackskott."

Nils Dacke sa...

Kom ihåg att Euro starten inleddes med att både Tyskland och Frankrike bröt mot den egna uppsatta stabilitetsmålet och hade för stort underskott i resp budget. Att dessa syndare ska övervaka andra syndare och dessutom inskränka på demokratin är otroligt allvarligt. Hur kan dom på allvar tumma så mycket på demokratiska principer. Betyder dessa inget för dom?

Anonym sa...

Merkel är skitsmart.

Hon är helt på det klara med att det aldrig blir någon ytterligare integrerad union och det är därför fullständigt riskfritt att stödja just en sådan och på så vis behöver hon inte stöta sig med kamraterna i Gökboet.

Anonym sa...

Centralism är förvisso aldrig bra, men det är intressant att du som påstått liberal inte uppmärksammar denna drive:
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=27911&page=115
"Fler länder följer Sveriges sexköpslag

Flera länder i Europa kan vara på väg
att ta efter Sverige sexköpslag,
uppger Sveriges Radio P3. Den svenska
sexköpslagen kriminaliserar köparen
och inte säljaren.

Island och Norge har redan tagit efter
lagen och nu kan Danmark, Irland,
Frankrike och Storbritannien vara på
väg att anamma Sveriges lag om sexköp.

Anna Hedh (S) som sitter i Euroaparla-
mentet kämpar för att sprida lagen.
-För att stoppa människohandeln krävs
att Europa får en sexköpslag för det
är efterfrågan som styr det ondan,
säger hon till till Sveriges Radio P3."

Precis som i frågan om Systembolaget, bedriver den svenska staten här lobbyverksamhet för att påverka EU i svensk riktning.

Det vore intressant att höra en förklaring från er som förespråkar separatism, om vilken fördel som skulle finnas i total maktkoncentration i Europas redan mest centralstyrda stat?

Anonym sa...

Mer EU är minder Europa.
/B