tisdag 30 oktober 2012

Sexhandel är inte människohandel

I en artikel om sexköpslagens orimlighet på SVT:s Debatt belyser Louise Persson bland annat den falska argumentation som sexköpslagens försvarare använder sig av. Som ett brev på posten kommer en replik som bara ytterligare stärker Louises tes. Den kommer från dotter Ohly, Felicia.

För mig är sexköpslagen ett statligt instrument för att reglera vuxna människors sexualitet. Den kränker människors rätt till sin sexualitet, stigmatiserar en redan utsatt grupp (sexsäljarna) och patologiserar en annan (sexköparna).

Lagen är sprungen ur Kvinnofridspropositionen. Den socialdemokratiska regeringen var övertygad om att den inte bara skulle få ned antalet sexsäljare utan också "minska våldet i samhället". Redan från början etablerades alltså uppfattningen att sexhandel är sexuellt våld - en form av mäns våld mot kvinnor. Den tesen har drivits med emfas sedan dess.

I alla tider har religionen verkat i uppfostrande syfte för att tvinga oss att ha händerna på täcket och undvika sexuella utsvävningar. I det sekulära Sverige har statsfeminismen tagit över den roll som religionen fortfarande har i andra delar av världen. I Sverige har elitfeministen övertagit prästens predikningar. Förbudet mot köp av sexuell tjänst är således inget annat än en rent religiös lag.

De som försvarar sexköpslagen är sällan intresserade av fakta. De driver en tes, nämligen att alla (eller nästan alla) kvinnor som säljer sex utnyttjas (det är oklart hur det ligger till med männen), att de gör det mot sin vilja under förhållanden som inte möjliggör någon annan utväg. Det krävs inte så djuplodande efterforskningar för att inse att den bilden inte stämmer. Fenomenet sexhandel är betydligt mer mångfasetterat än så och har avsevärt fler nyanser än pubertala feminister som Felicia Ohly vill låtsas om.

I den offentliga debatten ryms sällan alla nyanser. I stället förblir den i dag närmast utrotningshotade gatusexsäljaren sinnebilden för vad sexhandel är och således också för vad som ska bekämpas. Otvivelaktigt är det mer slagkraftigt att koppla samman all sexhandel med människohandel - vilket ständigt görs - än att belysa att till gruppen sexsäljare hör även halvtidsarbetande mammor som drygar ut månadslönen med att sälja sex någon gång ibland eller studenter som vill slippa ta studielån. Dessa ingår inte i stereotypen av vad en sexsäljare är och är därför inte intressanta för Felicia Ohly.

Påståendet att människohandel för sexuella ändamål ökar i länder med skadereducerande sexhandelslagstiftning och minskar i nolltoleransens Sverige är en grov förenkling. Den tar inte hänsyn till att Sverige är ett betydligt mindre attraktivt land för människohandlare på grund av sin litenhet och sitt geografiska läge än exempelvis Tyskland i hjärtat av Europa.

Just människohandel för sexuella ändamål utgör en minoritet av all människohandel. Majoriteten offer finns inom jordbruket, byggindustrin och tiggeriverksamheter (som vi bevittnar i Stockholm varje dag), men dessa branscher har inte samma smaskighet som sexhandeln. Ingen statsfeminist har ännu föreslagit liknande lagstiftning inom ovanstående branscher. Det är alltså åter sexet som spökar. Precis som inom religionen.

Felicia Ohly får gärna tycka att sexköpare är äckliga. Jag kan kontra med att känna ett äckel inför de politiker som tycker att de har rätt att bestämma över andras sexualitet. Felicia Ohly har rätt i att sexköpslagstiftningen handlar om rätten till sin egen kropp. Men inte alls på det sätt hon tror.

Jag kan inte riktigt begripa hur någon som säger sig vilja minska skadorna av prostitutionen samtidigt kan vara så hårdnackad motståndare till lagstiftning som likt den tyska bygger på just skademinimering.

11 kommentarer:

TotalLiberal sa...

Bra och viktig artikel! Ingen debatt innehåller så mycket fördomar och felslut som frigida feministers strävan att förbjuda allehanda varianter av sex, och speciellt då sexhandel eftersom pengar är en annan av de demoner som oftast figurerar i vänsterns dramaturgiska syn på världen.

Här är en samling av statsfeministernas så kallade argument, och hur jag bemöter dem:

”Alla som säljer sex blir tvingade till det”
Det stämmer inte. Enligt Anti Slavery Watch jobbar majoriteten av alla offer för människohandel INTE i sexbranschen. Inte ens alla offer för trafficking arbetar i sexbranschen. Tvångsarbete är såklart hemskt men det har inga inneboende kopplingar till sex!

”Man ska inte blanda sex och pengar”
Nähä, varför tycker ni inte det då? Vissa tänder ju på det. Varför får man inte göra det man tänder på, sålänge ingen skadas? Om du inte gillar en viss form av sex, ha inte sex så då. Men tvinga inte andra, som har annorlunda preferenser, att tycka som du!

”Ingen kan gilla att sälja sex, eftersom man inte kan tända på främlingar”
Åjo, fråga vilken sexolog som helst. Nog finns det människor som blir kåta på det faktum att partnern är en fullständig främling. Tabu och spännande.

”Säljer man sex mår man dåligt, alltid”
Det kan nog diskuteras, men det är inte relevant, ty även om så vore, får inte de som mår dåligt lov att ha det sex de vill – sålänge de inte mår ännu SÄMRE av det? Frågan borde snarare vara: mår man SÄMRE för att man säljer sex, än vad man annars skulle göra?

”Man mår sämre om man säljer sex”
Fördom. Det finns inga vetenskapliga belägg för att den som har sex mot betalning mår sämre som följd av att ha sådant sex, än den som har äventyrlig sex på andra sätt. Tvärtom är prostitution ett yrke som gör många bekräftelsetörstande tjejer och killar lyckligare än de annars skulle vara. Om något gör människor lyckligare skall det aldrig förbjudas!

”Kommersialisering av sex är patriarkatets sätt att förtrycka kvinnor”
Fakta säger att fler män än kvinnor har sålt sex.

”Det är farligt att sälja sex. Könssjukdomar, våldtäkter osv.”
Rätt utfört är det tvärom säkrare än annan sex. Seriösa bordeller i t.ex. Nevada kräver alltid kondom, har överfallslarm och väktare, och testar personalen regelbundet. I Sverige är arbetet som prostituerad dock inte lika tryggt eftersom man valt att kriminalisera den som jobbar med att hjälpa prostituerade i deras yrke (kopplerilagen). Om det är nåt som skadar de prostituerade är det alltså statsfeministernas förbudslagar, de skulle få det bättre med legalisering!

Anonym sa...

Som jag ser det är feminismen en ideologi om hur kvinnor är och ska vara, dvs en form att pressa ner människor i.
/B

Micke sa...

Ja du delar den uppfattningen med många andra .Problemet är att ni vägrar att se det ni själva representerar som värdebaserat.
Istället hänvisar ni till era egna värden som om dom vore universiella sanningar vilket gör det hela patetiskt.

Micke sa...

Fakta säger att fler män än kvinnor har sålt sex.
---------------------------
Bra.Visa oss dessa fakta.

Anonym sa...

Micke:
http://lmgtfy.com/?q=prostituerade+m%C3%A4n+kvinnor

Micke sa...

Du påstod att fler män prostituerar sig.

Inta att fler män I NORDEN prostituerar sig.

Du sa inte heller att kvinnor prostituerar sig (enligt din länk) längre tid än män vilket är lika och möjligen mer relevant som andelen individer.

Micke sa...

Sen säger länken direkt under den du VILL att jag ska läsa precis motsatsen till vad du vill ska vara sant:

"Förarbetena till den så kallade sexköpslagen och den forskning som finns visar att den överväldigande majoriteten prostituerade personer i världen, inklusive i Sverige och i jämförbara länder, befinner sig i prostitution på grund av tvingande omständigheter som typiskt sett inkluderar sexuella övergrepp som barn eller allvarlig försummelse, hemlöshet, fattigdom, rasism och könsdiskriminering"


apa tycka, apa skriva sa...

Och det är därför det är dumt av förespråkarna att välja angreppsvinkeln "frivillig sexhandel har inga negativa konsekvenser, INGA!".

Istället för, till exempel, "människor bör vara tillåtna att göra vad de vill (utom att skada andra). Även om det skadar dem själva, eller om en folkpartist hade valt annorlunda".

Hans Li Engnell sa...

Vilket väl är den linje jag tycker mig har drivit hela tiden.

Micke sa...


Linjen att människor ska kunna utnyttja andra som

"befinner sig i prostitution på grund av tvingande omständigheter som typiskt sett inkluderar sexuella övergrepp som barn eller allvarlig försummelse, hemlöshet, fattigdom, rasism och könsdiskriminering"

"därför att dom vill det" är inte liberal om man anser att liberalism ska omfattas av ett minimum av altruism.

Micke sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.