söndag 21 oktober 2012

Veckan som gick #49

# Folkpartistiskt integrationsutspel. Folkpartisten Jasenko Selimovic gör ett utspel i den alltid så känsliga integrationsdebatten när han på debattplats i DN vänder sig till oppositionen och ber dem börja ta debatten. Tystnaden kommer att förvärra situationen, skriver Selimovic, och pekar på att det finns en risk att Sverigedemokraterna blir det enda alternativ för alla som ser problem i integrationen. Jag tror att han har helt rätt. Men samtidigt är det inte läge att bara skylla på de rödgröna partierna. Ty det handlar i grunden om vilken politik som förs. Först och främst behövs en rimlig migrationspolitik. Därefter reformer som öppnar dörrar till arbetsmarknaden för alla flyktingar och invandrare. Alliansen har inte lyckats med något av detta.

# Det skyldiga könet. Kvinnor i åldern 30-39 år är mycket sjukare än män i samma ålder. De är sjukskrivna dubbelt så mycket. Aftonbladet drar slutsatsen att det beror på brist på jämställdhet. Och det i sin tur beror på "oansvariga män". Det är kort sagt mäns fel att kvinnor blir sjuka.

Vi kan gärna diskutera orsaker till varför kvinnor är sjukare än män. Men kom inte och skuldbelägg halva befolkningen kollektivt på detta osmakliga sätt. Oansvariga män, var det. Månne skriver Ingvar Persson om sig själv?

Inga kommentarer: