onsdag 20 april 2011

Rätt jobb för rätt folk

Socialdemokraterna i Stockholms nya vänsterytter Karin Wanngård har fått kritik för sitt anmärkningsvärda uttalande att unga inte ska tvingas ta och "låsas in i skitjobb, som att vara säljare och arbeta på provision." Det är inte bara Svenska callcenterföreningen som har reagerat.

Vem definierar vad som är ett skitjobb? Och är sämre betalda jobb (säg inom kafébranschen) ovärdiga dagens ungdomar? Säljjobben, som granskades i SVT:s Uppdrag granskning (och vars inslag Wanngård baserar sin uppfattning om hela branschen på), är många ungdomars första chans på arbetsmarknaden. Detsamma gäller jobb på McDonald's eller otalet kaféer. Det är inte nödvändigtvis fråga om drömyrken, men de ger en första lön, arbetslivserfarenhet och referenser för framtiden. Den vägen har många vandrat. Även jag.

Men inte Karin Wanngård. Hon kommer senast från jobbet som lönechef på storföretaget HP. Nu ska hon leda Socialdemokraterna i Stockholm. Det är lätt att fnysa åt "skitjobb" då. För att det inte ska råda några oklarheter om hennes inställning till jobb för de sämre bemedlade slår hon fast att när det gäller hennes egen dotter vill hon "försöka förhindra att hon ska behöva ta något sånt [jobb] i framtiden".

Ja, det är klart. Det vore ju förfärligt om ens barn tvingades leva i samma verklighet som alla andra. Tydligare kan knappast klyftan mellan politiker och vanligt folk illustreras.

Inga kommentarer: