torsdag 20 maj 2010

Välkommen till Sverige

Regeringens utredare Erik Amnå föreslår hur nyanlända invandrare bäst ska kunna tillgodogöra sig hur det svenska samhället fungerar. Jag hade förväntat mig att få se mer av feministisk skolning, undervisning i den svenska jämställdhetsdiktaturen och fler "Sverige är bäst"-utspel. Men Amnås förslag går snarare ut på att ge nyanlända en allmän samhällsorientering.

Jag försöker ställa mig i de nyanländas skor och fråga mig vad jag skulle vilja ha av det nya landet för att så snabbt som möjligt anpassa mig till kulturer, seder och lagar. Elementärt är givetvis att lära sig språket, men det tar år. Under tiden är det viktigt att även lära sig hur själva samhället fungerar, hur kontakter med myndigheter ser ut (många som flytt från förtryckarstater har mindre positiva erfarenheter av kontakter med myndigheter...), vilka rättigheter och skyldigheter som gäller. Utöver denna basala kunskap som underlättar livet i Sverige bör den nyanlände givetvis få utforma sitt liv efter eget huvud (så mycket ny staten tillåter det...). Personligen skulle jag föredra att kulturkonvertera om jag flyttade till ett land med en kultur till vars innehåll jag känner tilltro, men det står förstås varje människa fritt att välja sin väg.

Oavsett om vi anser att det finns "svenska värderingar" eller ej, bör nyanlända få veta hur det svenska samhället fungerar och vilka grundläggande ideal det bygger på. De behöver inte alltid tycka om det, men de bör få veta. Amnås utgångspunkt är de friheter som ges i den så ofta förbisedda grundlagen, vilket är ett bra statement till en regering som intresserat sig föga för konstitutionella frågor.

Förhoppningsvis kommer regeringen välja att lyssna till Erik Amnås mer balanserade förslag än de smygnationalistiska diton vi sett tidigare som bland annat handlat om svenskprov. Risken är emellertid att frestelsen att vilja indoktrinera nyanlända människor i bland annat jämlikhetsideologin blir för stor. Tyvärr har kunskap om hur Sverige fungerar kommit att bli synonymt med att predika denna jämlikhetsideologi.

5 kommentarer:

Anonym sa...

60 timmars utbildning - vad är nästa steg? Ska vi utbilda svenskarna i Islam? Det vore ju kanon, så vi förstår varför muslimerna känner sådan vrede mot väst och allt som går mot dem.
Vi kan lära oss;
hur man dödshotar någon,
eller mordbränder (aj aj inte bränna sig själv),
hur man spottloskar,
grova könsord och andra kränkande uttryck
slår ner 78-åringar på parkeringsplatser, sedan neka
ser ner på kvinnor
rövar bort sina barn så de inte kan gifta sig med vem man vill
hedersmord
mördar sina barn för att man är kränkt

Peter sa...

Förslaget låter som Socialstyrelsens förslag på 1970-talet om att vi skulle äta 6-8 skivor bröd om dagen.
Idiotförklara folket och uppmana hur man ska bete sig.

Anonym sa...

Det bästa vore att lära dem hur man fortast möjligt köper en enkelbiljett hem med egna medel.

Gällande myndigheter så kommer de just hit och roffar åt sig då de förstår hur blåögda och tandlösa vi (läs: myndigheterna) är. I hemlandet är det ordning och reda. Ingen förtryck alltså.

/Invandrare som kom 1969

Hans Li Engnell sa...

Har någon av oss missuppfattat utredarens förslag? Han säger väl aldrig någonstans att nyanlända ska utbildas i hur man ska bete sig och uttrycker väl ingen önskan om att påtvinga dem något? Amnå verkar endast vilja gem dem en snabbkurs i hur det svenska samhället fungerar, vilket kan vara nog så hjälpsamt när man kommer till ett helt nytt land. Redan i dag förekommer detta i SFI:s regi, om än i liten skala.

PiaBernthling sa...

Jag skulle själv vilja få en snabbupplärning hur samhället är uppbyggt i det landet jag anlänt till. Att veta kultur, religion, regeler och normer. För att veta hur saker och ting ligger till och samtidigt känna att det finns ett krav som läggs på mig att se till att vilja integreras in i nya landet är ett måste för att det ska fungera.. Helst av allt skulle en plan redan vara klar innan männiksor anländer till nya landet och därmed förstå att för att få måste man även ge.. Då är ett accepterande från början till att vilja ta till sig nya landets regelr lika viktigt som att man känner sig välkommen direkt emd att planen för att bli fullvärdig medborgare redan finns.