tisdag 14 juni 2016

Utmaningen™

Gapet i sysselsättningsgrad och egenförsörjning bland inrikes och utrikes födda är vida känd. Däremot har de traditionella medierna inte velat skriva om det särskilt mycket, gräva djupare i statistiken eller dra några slutsatser om varför det ser ut så här.

Journalister och politiker har under många år upprepat den felaktiga uppgiften att det i snitt tar sju år för en invandrare att hitta arbete i Sverige. Jag har säkert själv använt uppgiften någon gång eftersom den varit så etablerad. Det krävdes dock bara att en enveten ekonom som Tino Sanandaji började gräva i bland annat SCB:s statistik för att vi skulle få bättre klarhet i hur det egentligen ligger till.

Det senaste året har alltfler börjat se att situationen egentligen är betydligt värre. När centerpartisten Staffan Danielsson bad riksdagens utredningstjänst ta bort subventionerade anställningar ur beräkningen när de räknade på förvärvsfrekvensen hos de som kom till Sverige som asylsökande blev resultatet förfärande.

Nu har till och med DN yrvaket börjat intressera sig för frågan. Detta är en vändning av den tidning som skrev om den så kallade Sandvikenrapporten (som visade att invandring är en massiv vinst för samhället, i detta fall Sandviken) Men även DN anar förmodligen att arbetslösheten bland utrikes födda i allmänhet och asylinvandrare i synnerhet kommer bli en mycket stor fråga i kommande valrörelser. Här dräneras nämligen kommunernas resurser.

Enligt DN är arbetslösheten bland utrikes födda i 108 av landets 290 kommuner över 30 procent. Men i vissa ser det ännu värre ut:
Den högst noterade arbetslösheten bland utrikes födda i en kommun har sedan 2011 stigit från 48,7 procent till 58,7 procent 2016. Så sent som 2012 hade ingen kommun en arbetslöshet bland utrikes födda över 50 procent. Nu handlar det om 12 kommuner. 
Högst ligger flera kommuner som tagit emot många asylinvandrare tidigare, som Norberg. Men fjolårets asylsökande räknas inte in i statistiken än. De som får uppehållstillstånd kommer slussas in i systemet under kommande år och då kommer läget i kommuner som Norberg och Bollnäs att bli ännu dystrare.

Denna utveckling har det varnats för länge, men föreställningen att Sverige behöver en hög asylinvandring för att klara framtidens pensioner och en upprätthållen välfärd har effektivt tystat alla invändningar. Så asylinvandringen från länder som Irak, Syrien, Afghanistan och Somalia har fortsatt.

Nu ser diskussionen helt annorlunda ut. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har varnat för att det kommer krävas rejäla skattehöjningar ute i landets kommuner för att klara försörjningen av alla nya invånare. Moderaterna har varnat för att hela välfärdsstaten hotas. Till och med Socialdemokraterna tvingades dra i nödbromsen i höstas för att "försvara svensk välfärd".

Det är just allt det här som gör att Stefan Löfvens retoriska fråga till oppositionen - "Är ni inte glada för att det går bra för Sverige?" - är så världsfrånvänd. En hög tillväxt just nu räddar månne finansministern från att tvingas till större skattehöjningar och nedskärningar i år. Men regeringens egen prognos visar på stigande arbetslöshet under de kommande åren, och Arbetsförmedlingens egna experter har länge sett hur utrikes födda är en växande del av de som står allra längst från arbetsmarknaden.

Snabbspår och beredskapsjobb i all ära - den utmaning som väntar Sverige under de kommande tio åren är sannolikt större än vad både Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra, eller för all del Annie Lööf, har velat begripa. Detta just för att deras analys hela tiden har varit fel.

Frågan är egentligen vad dessa politiker trodde skulle ske med en hög asylinvandring av lågutbildad arbetskraft till en högspecialiserad arbetsmarknad med starka fackföreningar. Är de förvånade över resultatet?

Klicka för större bild.

17 kommentarer:

Utlandssvensk sa...


"Frågan är egentligen vad dessa politiker trodde skulle ske med en hög asylinvandring av lågutbildad arbetskraft till en högspecialiserad arbetsmarknad med starka fackföreningar."

Centern är det parti som har varit absolut tydligast med vad de vill ha. Annie Lööf hoppas på ett gigantiskt trasproletariat, boende i kåkstäder med olika etniska enklaver.

Vad sossarna ville har varit ganska oklart. Sahlin stod väldigt nära Alliansen vad gäller immigrationsfrågan, men det finns också gott om betongsossar som har varit betydligt mer försiktiga, t.ex Göran Persson. Var man ska placera in Stefan Löven är inte uppenbart, men hans handlingar hittills tyder rimligen på att han hör till den försiktiga falangen. Deras förväntningar har troligen varit ganska realistiska, dvs. att merparten av asylanterna kommer att hamna i permanent bidragsförsörjning.

Anna Kinberg Batra struntar uppenbarligen helt i frågan. Hon påstår sig tycka det hon tror maximerar väljarstödet vid varje given tidpunkt, men anser sig absolut inte bunden att driva samma åsikter i riksdagen. Hennes förväntning är att hon ska bli statsminister 2018 och att hon ska hinna casha ut innan landet helt kollapsar.

Anonym sa...

Johan Westerholm har flera gånger på Ledarsidorna.se tagit upp hur "i sysselsättning" definieras i statistiken.

Exempelvis skrev han den 28 december 2015: "'I sysselsättning' innebär i praktiken att du är sysselsatt i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, arbetar eller hjälper en anhörig i dess företag minst en timme i veckan med upp till 90 procents lönebidrag. Övrig försörjning är bidrag på ett eller annat sätt."

http://ledarsidorna.se/2015/12/1910-1920-1930/

Kategorin "i sysselsättning" innebär alltså inte nödvändigtvis att personen är självförsörjande eller ens har arbete som huvudsyssla på dagarna.

P.N. Grata

Anonym sa...

Hej.

Eftersom man åter kommer att premiera invandrare och invandring i subventionerade anställningar (med den sedvanliga förutsägbara kriminaliteten) vill jag nämna en annan grupp som oftast endast kommer ifråga för menliga jobb, oavsett utbildning eller förmåga: svenskar med funktionsnedsättningar eller -hinder.

De åtgärder som finns är terapiarbete, vuxendagis, Samhall och OSA. I de två sistnämnda gäller mig veterligen inte Las. Jag finner att det säger mycket om svenska politikers människosyn, socialdemokraternas i synnerhet, att man anser att en arbetsgivare inte skall behöva betungas av Las när de gäller dessa människor.

Återstår att se vilken gruppindelning man väljer att göra, och vilken grupp som i det mediala landskapet lyckas se mest förtjänt ut av godbitarna från patrons folkfinansierade bord.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Hans Li Engnell sa...

Johan Westerholm har flera gånger på Ledarsidorna.se tagit upp hur "i sysselsättning" definieras i statistiken.

Ja, och detta är inte heller några hemligheter utan tillgängligt för alla (hos SCB, vill jag minnas). Den där breda definitionen gör statistiken mer eller mindre meningslös och det var också därför som Staffan Danielsson ville få fram mer rättvisande statistik att dra slutsatser från. Från politiskt håll har dock intresset varit väldigt svalt fram till nu, sannolikt för att de helt enkelt inte velat veta hur illa det är.

Anonym sa...

Ja, nu är det som Westerholm påpekar tydligen dags för DN att börja säga vad andra har sagt i minst fyra år. Inga ursäkter, inget mea culpa, inte ens ett ... mea stultitia?

Unknown sa...

"Enligt DN är arbetslösheten bland utrikes födda i 108 av landets 290 kommuner över 30 procent."

Vill inte ens tänka på vilket resultat man skulle få om man räknat med "inrikes födda med utomeuropeisk bakgrund" också.

Det är en hemsk tid för vårt land.Och det kommer INTE att bli bättre.

Utlandssvensk sa...


"Ja, och detta är inte heller några hemligheter utan tillgängligt för alla (hos SCB, vill jag minnas)."

Inte för mig! Jag har verkligen försökt att reda ut detta, men finner det helt omöjligt. Mitt starka intryck är att SCB och andra avsiktligen gör det väldigt svårt.

"arbetar eller hjälper en anhörig"

Den aspekten är väldigt intressant. Staten betalar ut 30 miljarder i assistansersättning varje år och helt klart är en stor del av detta rena bedrägerier av olika MENA klaner. Det finns flera rättsfall på området men även här kan man nog lugnt utgå från att man inte gör några mer seriösa utredningar eftersom man "helt enkelt inte velat veta hur illa det är".

Om vi gissar att hälften är invandrarrelaterade bedrägerier, vilket är helt rimligt om man ser på tillväxten i systemet över tiden, och att man betalar ut 200 SEK i timmen, får vi:

15 miljarder / 200 = 75 miljoner timmar = 1.875 miljoner arbetsveckor = 36.000 heltidstjänster.

Eftersom det räcker med en timme i veckan för att räknas som sysselsatt, kan man teoretiskt få 75 miljoner /52 = 1.4 miljoner "sysselsatta" enbart baserat på detta system.

Hur många är det i verkligheten? Vem vet, men 100.000 är fullt möjligt.

Anonym sa...

Uppenbart att DN nu börjat ro, om än i en vid båge, mot nya mål...

Ådärkomdenja sa...

Snälla, sluta använda kulturvänster-floskel-begreppet "utmaningar" i dina krönikor. Skriv "jätteproblem" åtminstone, katastrofen ligger hursomhelst runt hörnet.

Anonym sa...

Staffan Danielsson sattes i centerns kylskåp och släpptes ut först när Annie Lööf insåg hur illa det kunde se ut i opinionen.
Tino Sanandaji kallas högerextremist och rasförrädare när man inte parar ihop honom med SD.
Johan Westerholm har aktualiserats för uteslutning och kallats både högerextrem och rasist av mer korrekta sossar.
Är det någon som ser ett mönster?
Och det är inte mediaundersökningens anpassade "mönster" som fick Aftonbladet att se sig som vetenskapligt objektiva jag menar..

Anonym sa...

Ja, man kan fråga sig om politikerna fullt ut förstår vilken situation de framgent kommer att sitta i. De har bränt ljuset i bägge ändar. Dels kommer det att bli en massiv reaktion från de etniska svenskarna när välfärdssystemet vittrar sönder i allt snabbare takt för att sen mer eller mindre totalt kollapsa. Dels från invandrar håll när bidragen sinar för att till slut upphöra. De är ju invaggade i tron att allt är grattis och vi har oändliga resurser. Reaktionen kommer att bli våldsam. I mitten av allt detta sitter politikerna som helt egenmäktigt, med Fredrik Reinfeldt i spetsen, skapat denna situation. Den personliga situationen för de ansvariga politikerna kommer att påsikt att bli fruktansvärt utsatt. För de flesta kommer nog lösningen att vara att fly landet.
Att media börjar reagera är ren vaccinering. De inser vad som är på gång och vill nu börja distansera sig ifrån skeendet så fokus enbart hamnar på politikerna. Ägarna, Schibsted, Bonniers m.fl. har väl haft styrelsemöten där man kommit till insikten att hela deras tillgångar kommer att erodera och bli mer eller mindre värdelösa på sikt när utvecklingen slår igenom med full kraft. Bakom kulisserna har man börjat inleda preventiva åtgärder för att räddas vad som räddas kan. Man behöver inte vara Einstein för att räkna ut detta. Det räcker med att ha varit någorlunda vaken på historialektionerna…

Riga sa...

Bra kommenterat.
Typiskt MSM att inte definiera vad de menar är "i sysselsättning".

Larsa sa...

"Frågan är egentligen vad dessa politiker trodde skulle ske med en hög asylinvandring av lågutbildad arbetskraft till en högspecialiserad arbetsmarknad med starka fackföreningar. Är de förvånade över resultatet?"

Jag vet inte vad de trodde, och jag har ingen lösning på problemet, men det är värt att notera att det viktigaste för många människor är att bli omtyckta av omgivningen. Om man då som politiker märker att det enda sättet att bli socialt accepterad är att öppna gränser och välfärdssystem för fattiga utlänningar så gör man så, d.v.s. det som känns kortsiktigt bäst.

Anonym sa...

"Utrikes födda"?

Varför blanda in finnar, kanadensare och kineser?

Alla vet ju att det i princip är MENA-folk som avses när det talas tillkortakommanden.

Anonym sa...

"Den mest skrämmande siffran i Reutersmätningen är ju denna: fler föredrar att nyhetsurvalet baseras på vad de själva läst tidigare än på att redaktörer och journalister gjort ett urval. Algoritmen har övertaget."

Martin Jönsson DN kultur ondgör sig över media underläge gentemot Facebook och visar tydligt att han ingenting förstått.
Men varför skulle han det?
Han skriver ju för DN...

cynisk sa...

Självförsörjning och beskattade inkomster är rimligen det enda intressanta kriteriet, d.v.s. kan man betala sina egna kostnader och bidra till (ungefär) det man kostar i offentlig konsumtion. Jag tror inte den typen av statistik finns fullt ut, men taxerade inkomster minus transfereringar och försörjningsstöd borde ge en rimlig bild.

Elefanten i rummet heter "incitament". Sverige har ett språk ingen kan, världens högsta marginalskatter och generellt ett mycket högt skattetryck (samt ett tämligen ogästvänligt klimat en stor del av året), men vi har också vad som sannolikt är världens mest generösa bidragssystem. Även behovsprövade bidrag är relativt inkomster i många migranters hemländer mycket höga. Sammansättningen av migrationen blir därefter.

Anonym sa...

LÄS den här artikeln så förstår ni vad det är som händer!

"Ökänd bosnisk IS-jihadist sökte asyl i Malmö"
http://www.sydsvenskan.se/2016-06-17/okand-bosnisk-is-jihadist-sokte-asyl-i-malmo