tisdag 21 juni 2016

Fortsatt haveri i bostadspolitiken


Under fyra månader har bostadspolitiska samtal pågått över blockgränsen. Det har dock under den senaste tiden varit uppenbart att dessa inte ledde någonvart. När Miljöpartiet fick en ny bostadsminister efter den helt misslyckade Mehmet Kaplan uttryckte vissa bedömare att det skulle bli fart på samtalen igen. Peter Eriksson, hette det, är ju så erfaren och samarbetsinriktad.

Resultatet blev det rakt motsatta. Alliansen valde att hoppa av, vilket de låter meddela på DN Debatt. Det förefaller som att regeringen samt Vänsterpartiet å ena sidan och allianspartierna å den andra helt enkelt står för långt ifrån varandra.

Det är förstås illavarslande att politikerna inte kan enas ens om bostadspolitikens inriktning. Det är illa därför att den svenska bostadsmarknaden i stora stycken har havererat och konsekvenserna av detta haveri - som är helt och hållet politiskt skapat - är något vi ser dagligen.

Nästan alla är förlorare. Barnfamiljer som behöver något större är förlorare. Ungdomar och studenter utan lång kötid i den kommunala kön är förlorare. Ensamstående och andra med låg inkomst är förlorare. Äldre som vill komma ifrån sitt stora radhus och hitta en billig lägenhet att bo i på ålderns höst är förlorare.

Det finns egentligen bara två grupper som direkt gynnas av dagens bostadspolitik: mäklarna och de kriminella (vilka ibland kan vara en och samma).

Samtidigt som oförmågan att komma överens är ynklig var Alliansens avhopp kanske lika bra. Det som kommit ur dessa samtal hade varit en urvattnad och helt otillräcklig kompromiss. På annat sätt kan det inte bli om socialister i Vänsterpartiet ska kunna enas med liberaler och konservativa. De ideologiska låsningarna är sällan så tydliga som i just bostadspolitiken.

Regeringen ska gå vidare med sina förslag ändå nu när de vet vad som kommer gå igenom riksdagen. Förslagen omfattar bland annat några miljarder i byggsubventioner och andra justeringar på marginalen som inte kommer göra någon större skillnad.

Just subventionerna är ett typexempel på hur regeringen inte lever upp till sin egen retorik. Det kan knappast ens kallas för en satsning att kasta några miljarder in i en bransch som omsätter kanske över en biljon årligen.

Alliansregeringen utredde och utredde men var inte beredd att genomföra några genomgripande reformer av det så kallade bruksvärdessystemet eller skatterna (jag uppfattade den dåvarande bostadsministern Stefan Attefall som rätt vettig, men han vågade inte röra de hetaste stenarna). Nu i opposition låter det annorlunda, så vi får hoppas att allianspartierna vunnit insikter som inte glöms bort om de någon gång i framtiden åter får chans att regera.

Ty en sak vet vi: den sittande regeringens politik är helt otillräcklig. Därför kommer haveriet i bostadspolitiken inte bara bestå utan sannolikt även förvärras under de kommande fem tio åren. Förlorarna på detta lär bli desamma som i dag.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Ser att någon dårfink på dagens opinion hävdar att de flesta partierna var emot resultatet i dag i riksdagen.Bara S,mp,M och SD var för.
Ytterligare ett bevis på PISA och den svenska skolans riktigt taskiga kvalitet.
5 myror är fler än fyra elefanter liksom.
- Fel,fel,fel,fel, som Magnus skulle ha sagt.
Det är kanske inte så konstigt att en och annan fastnat i bostadsfällan..

Anonym sa...

Hej.

Det verkar dock ljusna så smått. Vi har ju sett flera metoder för boende som har fått statlig semi-sanktion:

>Illegal markockupation i rikets tredje största stad, komplett utan påföljd för ockupanterna, och med saneringskostnaden skickad till markägaren.
>Ockupation av diverse campingplatser, utan ersättning, avtal eller anständigt uppförande, och utan att polis avhyser ockupanterna.
>Bosättningar på allehanda parkeringar, i parker, och även i privata fastigheter, även här utan att ordningsmakt eller myndighet upprätthåller lag och skydd för äganderätt.

Så det är nog bara att flytta in i någon kommunal öde-fastighet. Det finns ju gott om fall som visar att det inte är brottsligt (om man har sitt liberala-socialistiska identitetskort ifyllt på korrekt vis vill säga).

Själv funderar jag på ödemarken. 'Högt uppe på berget, finns ingen polis...'

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Anonym sa...

Hälften (4/8) av partierna var emot, men däremot var c.a. 70% av ledamöterna för. Vilket ganska väl motsvarar folkopinionen om man ska tro SVT/Novus

Anonym sa...

Man kanske skulle börja med att komma överens om att bygga en asa-borg. Svenskar behöver en ny-start. Back to basic. Nordisk mytologi är kanske det som kan uppmuntra till att återta våra myndigheter och institutioner och göra dem till våra egna. Det har nu länge funnits en mjuk uppoffrande välvillig uppfostran av demokratiska och rättvisa värden, men det har vänts emot bl.a. Svenskarna, som betalar varje dag för de "främlingar" som tar för sig utan skam. Därför kan nog asa-tro inspirera och ge god motivation att fullständigt återta det vi äger och betalar för varje dag. Jag skall studera och börja utöva asa-tro enligt nordisk mytologi. Ett utmärkt komplement till nuvarande tro. Den asyl-rätt, som FN nämner som mänskliga rättigheter, trampar ned folk i de nationer, som blir invaderade av invandrande bidragsturister. FN och människorättskämpar har glömt att det finns en sida som betalar för allt och de räknas sällan eller aldrig in i de mänskliga rättigheterna. Eftersom Islamister inte håller sig på samma plan som de flesta Kristna och Islam dessutom används av Islamister i politiska syften, så kan Nordisk mytologi matcha Islamism ganska bra och ge en värdig tyngd till den vidskepliga obalansen. Men det är bråttom! Är detta elak satir? Ingen aning.

Anonym sa...

Ingen kommun vill bygga billiga lägenheter, eftersom billiga lägenheter drar till sig bidragstagare och det är oftast kommunen som betalar bidragen. Om det över huvud taget skall vara möjligt att bygga billiga lägenheter måste staten ha ett eget fastighetsbolag som bygger sådana lägenheter. Vidare är det tveksamt om våra kommuner avdelar mark för sådana bostäder av samma skäl som ovan. Om vi sedan ser på trångboddheten i Sverige så anser jag att det måste begränsas hur många människor som får bo i lägenheter av olika storlek. Det kan inte vara rimligt att det bor tio personer i en trerumslägenhet, för att ta ett exempel.

Anonym sa...

Vad händer om det inte blir några nya bostäder, eller bara ett fåtal? Politikerna verkar ju handlingsförlamade i de flesta frågor. Och kanske funderar de lite åtminstone över vad folk som sitter bolån tycker om att finansiera bostäder där andra får bo "gratis". Själv är jag inte helt nöjd med den situationen. Blir det permanent boende i flyktingförläggningarna?