onsdag 20 februari 2013

Dåtida sexualsyn ställer frågor om vår samtid

Vi är alla i någon mån barn av vår tid. Tidsanda och kulturella företeelser spelar roll för vårt sätt att uppfatta och tolka vår omgivning. Även om vissa saker förblir konstanta - exempelvis vuxnas upprördhet över "dagens ungdom" - sker förändringar över tid i attityder och förhållningssätt.

Vårt förhållande till sex är ett sådant område. Det är ingen hemlighet att Sverige på många sätt var mer sexliberalt på 1970-talet (även om bilden av Sverige som syndens och den sexuella frihetens rike en gång i tiden är falsk). Sedan dess har vi stegvis vandrat i mer sexualmoralistisk riktning - intressant nog samtidigt som vi lever alltmer utsvävande sexualliv med fler partners och större äventyrlighet i sänghalmen.

När Annina Rabe läser ett nummer av Hemmets Journal från 1970-talet och finner en "aningslös" text om muriafolket i Indien, enligt texten "världens lyckligaste folk" där barn "älskar fritt", upprörs hon över att en sådan text alls kunnat publiceras. Artikeln borde först och främst betraktas som ett intressant tidsdokument, men den ställer även frågor om vår syn på sex i dag. Varför har naket blivit skadligt? Varför är det ett tecken på utveckling att nakna barn i annonser numera är helt otänkbara? Har vi då inte själva sexualiserat barnet och därmed gått pedofilens ärenden?

Med jämna mellanrum blossar det upp en debatt om sexualiseringen av barn medelst barnkläder. Småbarnsföräldrar klagar över att det går att köpa bikinis till treåringar (men reflekterar tydligen inte över att det är helt frivilligt att köpa). Ja, även vuxen underklädesreklam kritiseras (ibland för att modellerna är för bruna).

Men denna hysteri är inte global. I Kina syns ibland bikinibarnmodeller på bilmässor. Svenska Dagbladet konkluderade att i Kina vet minsann "smaklösheten inga gränser" (slutsats: svensk moral är bättre än kinesisk). Jag vågar dock hävda att av antalet besökare på mässan var majoriteten knappast pedofiler. Jag vill också påstå att kinesiska föräldrar inte sexualiserar sina barn, de strikta könsrollerna till trots. Medan svenskar ser det som "smaklöst" och ett brott mot devisen att "barn ska få vara barn", betraktar en kinesisk publik barnmodellerna som söta. Inte sexualiserade.

Det finns en tendens att ta för givet att våra perspektiv och förhållningssätt 2013 nödvändigtvis är bättre än de vi hade 1973 eller 1983. Som om alla ställningstaganden vi gör över tid ständigt förändrar samhället till det bättre. Det räcker att titta på lagar som sexköps- och kopplerilagarna, FRA och datalagringsdirektivet för att inse att så inte nödvändigtvis behöver vara fallet. Vi har lyckats stifta massor av signalskapande skitlagar de senaste 30 åren.

Det som händer är att vi vänjer oss och formas av det samhälle i vilket vi lever och verkar. Därför är många fullkomligt övertygade om att svensk moral är bäst i världen. Alla andra har bara inte kommit lika långt som vi.

När vi tittar både bakåt och utåt måste vi emellertid alltid ställa oss frågan om våra perspektiv i dag nödvändigtvis alltid är de bästa. Det är i alla fall nyttigt att veta att de inte är de enda.

Bilmässa i Kina.

14 kommentarer:

Anonym sa...

70-talet kan bara förstås i ljuset av hur centralstyrt Sverige är, och att det var en vänsterelit som ansåg svenskarna var för pryda och skulle lära dem promiskuitet. Claes Arvidsons bok om denna epok t ex är läsvärd.
68-revolten var sitt viftande med sovjetflaggor och hyllande av blodiga diktaturer till trots även en revolt mot Sveriges puritanska arv. Men frihet som givits av staten kan lika lätt tas bort. Det är det vi ser nu.

Micke sa...I Indien finns friheten att se på bran som sexuella varelser.

Där förstå eliten vad frihet kräver.

Anonym sa...

Japp låt oss skärpa mangaporr- och titt- och tankeförbudet!

Anonym sa...

Det torde ju vara ganska enkelt att konkludera att det är knappast pedofilerna eller det inbillade "sexualiserandet" av barn, som är problemet i samhället, på något sätt alls, utan folks totala sexuella förvirring, vilken i sig missförstår pedofili som läggning och blandar ihop det med perversion och sexbrott, samt står för den egentliga sexualiseringen, eller snarare 'perverterandet', av barn. I synnerhet som vi både tror och säger oss vara så "sexuellt befriade", fast vi inte är det, och att vi idag "vet" så mycket om sexualitet och vad sex gör för "nytta och skada", om det, så att säga, utövas på fel sätt eller med fel individ. Man kan inte tänka sig att sex i sig inte behöver vara skadligt det minsta lilla. Nej, vi låter media berätta för oss hur vi bör känna, tycka och reagera på saker. Kina-artikeln är ju ett exempel. Och just det att jämföra äpplen med päron. Vår kultur här, deras kultur där. Tycker det är rätt vidrigt att sätta sig på andra som vi gör och moralisera över hur de lever.
Men jag tycker ändå det viktigaste är att vi behöver ett bra mycket längre perspektiv, än att bara gå tillbaka till 60-/70-talen. Vi var ju sexuellt förvirrade då med, fast på ett annat sätt. Så det bevisar ju inget att när vi lämnat det bakom oss och fördömer allting, måste ha gått på rätt stig dit vi kommit idag. Just för att vi ändå inte lyckas värja oss mot sexualrepression och moralism. Folk verkar inte kunna förstå att det finns en logisk vits med att gå ända tillbaka till vårt ursprung, för att få en naturligare och mer sansad bild av oss som sexuella varelser. För att vi har en sådan övertro på vårt nuvarande, hyperciviliserade samhälle. Ändå sägs det att man måste känna sin historia för att kunna förändra framtiden... Men är man förvirrad och blind för fakta, eller rent av vägrar ta den till sig, kan man inte förändra eller förstå nånting.

Anonym sa...

Intressant ur ett rent historiskt perspektiv, är att historiker/forskare menar att människor allmänt verkar ha värdesatt ett ungt, eller rentav barnliknande utseende hos sina partners (särskilt kvinnliga) att det rentav fungerat som urväljande i det långa loppet, så att t ex speciellt aseaterna uppodlat karaktärsdrag som: hårlöshet på kroppen, sparsam skäggväxt hos män, små bröst och litet bäckenparti och bakdel hos kvinnor, liten tendens till skallighet hos män, valpfett särskilt vid ögonen osv.
Kul att notera är också att speciellt i äldre tecknade serier avbildas kvinnor med "barnliknande" drag, medan primitiva drag som vikande panna och kraftigt hakparti tycks uppfattas som manligt. Se t.ex. Blixt Gordon och Dale Arden: http://digilander.libero.it/Gordon73/images/gordale.jpg

Micke sa...
Alla samhällen där vuxnas krav berövar barn sin existens som barn genom att sexualisera barn innan deras sexualitet är utvecklad är sjuka.

Anonym sa...

Antar skillnaden mellan samhällsmoral och privatmoral, är nåt Micke inte förstår...

Micke sa...

Jo det är ju så att dom som känner att det är viktigt att sexåringar sexualiseras och för deras privatmorals skull kräver att den offentliga moralen skall anpassas efter deras och att deras syn på "rättigheter kring moral" väger tyngre än barns rimliga rätt att inte ses som eller exploateras som sexuella varelser INNAN dom är det.

Micke sa...

Du förstår att din moral är viktigare än barns rätt.

Dom flesta andra förstår motsatsen.

Anonym sa...

Intressant att Mickes åsikter här har mer gemensamt med den amerikanska kristna högern, än med hans europeiska socialistiska bröder ;-)

Anonym sa...

Att Mickes definition av moral och barns rätt är annorlunda än de flesta andras är uppenbart.

Anonym sa...

Men micke: Hur kan du då alltid försvara islam? Muhammed var ju garanterat peddo då han bevisligen satte på Aisha som då var 7 år gammal. Och om nu Muhammed verkligen var världens bäste och mest ofelbara människa så innebär ju detta att alla muslimer och övriga måste följa honom, vi måste bli pedofiler.

/Knasbollen

Micke sa...Att Mickes definition av moral och barns rätt är annorlunda än de flesta andras är uppenbart.
------------------------------
Bland dom flesta andra är inte föreställnigen om det fina och rimliga i att knulla sexåringar särskilt utbredd än.

Micke sa...

ntressant att Mickes åsikter här har mer gemensamt med den amerikanska kristna högern, än med hans europeiska socialistiska bröder ;-)
----------------------
Vilka "socialistiska bröder" anser att barn ska sexualiseras från 5 års ålder?

Ge oss ett konkret exempel.