söndag 3 februari 2013

En bredare integrationsdebatt

Stefan Fölster, tidigare chefsekonom på Svenskt Näringsliv och nu chef för nystartade Reforminstitutet, diskuterar på DN Debatt integrationspolitiken ur ett bredare perspektiv. Det är en uppfriskande och läsvärd artikel som sätter fingret på en rad viktiga frågor och påminner om att integrationspolitik inte bara handlar om invandring.

Moderaterna kallade det utanförskap. Människor som går i åratal utan arbete, slussas runt i olika sysselsättningsskapande åtgärder, tappar självförtroende och till slut blir i praktiken oanställningsbara. Fölster väljer att lyfta in den problematiken i den integrationspolitiska debatten.

Jag har själv inte läst rapporten han hänvisar till och kan därmed inte kommentera vilken eventuell snedvridning som dess urvalsmetoder kan tänkas få. Men slutsatserna synes ändå fullt rimliga. Stefan Fölster pekar på att det saknas kausalitet mellan sociala och ekonomiska problem och andelen invandrare i befolkningen. Tvärtom mot vad många säkert tror, har vissa orter med väldigt låg andel invandrare störst bekymmer med social otrygghet, bidragsberoende och sjunkande tro på framtiden.

Rubriksättningen kan i förstone få läsaren att tro att problemen i dessa kommuner beror på för liten invandring. Så är det naturligtvis inte. Som Fölster föredömligt visar finns djupa problem i många svenska kommuner som inte är relaterade till en stor andel invandrare i befolkningen. Därmed kan såväl invandrartäta som -fattiga områden lida av samma strukturella problem. I en kommun med redan hög arbetslöshet och omfattande bidragsberoende blir problemen förstås inte mindre av att ta emot hundratals flyktingar. Men problemen finns så att säga redan när flyktingarna anländer.

Det finns svenska kommuner som har samma ekonomiska bekymmer som vissa av de krisande euroekonomierna med bidragsberoende och bristande betalningsförmåga. Jämförelsen med krisens Grekland och misskötta banker är inte dum, det kommunala utjämningssystemet fungerar ungefär likadant: misskötsel bestraffas inte utan belönas tvärtom med räddningspaket i form av skattepengar från någon annans plånbok.

Därmed saknas helt incitament att förändra situationen. Utjämningssystemet har således en stjälpande effekt då det förhindrar kommunerna att ta itu med grundproblematiken.

Vi måste hålla två tankar i huvudet samtidigt: 

1) Att invandring per se varken är positiv eller negativ. Vilka effekter den får beror på vilken grupp som invandrar och hur mottagarlandet tar emot den. Det går således inte, som Fredrik Segerfelt och Johan Norberg har gjort, att hävda att ju mer olika svenskarna de nyanlända invandrarna är, desto bättre. Kulturella aspekter har betydelse för integrationen, likaså lagstiftning och och regelverk.

2) Att de problem som många kommuner har inte enbart kan knytas till ökande invandring. Tvärtom finns tydligt urskiljbara strukturella hinder som även slår mot infödda svenskar. Hyresregleringarna försvårar bostadsbyggandet. Arbetsmarknadsregleringar försvårar anställningar. Till detta läggs utjämningssystemet som inte ger krisande kommuner några som helst incitament att förändra politiken (och i praktiken straffar de kommuner som lyckas bra). Om dessa tre problem inte adresseras, kommer problemen bestå. Och förvärras.

Det förefaller på sina håll finnas viss insikt om vilka åtgärder som är nödvändiga. Men ännu har inget samlat regeringsalternativ förmått lansera de konkreta förslag som krävs.

Risken är överhängande att även nästa valrörelse kommer att handla om petitessfrågor i stället för de frågor som faktiskt på sikt är livsavgörande. Det är djupt deprimerande. 

28 kommentarer:

Johan Norberg sa...

Du noterade att vår hyllning till olikheten är i avsnittet om ekonomisk specialisering, va? Och handlar om att det är bra för arbetsfördelningen ju mer förmågor skiljer sig, och att "åtminstone ur detta avseende" är det bra med olikheter.IBK hävdar inte att det är en generell lag.

Anonym sa...

Johan Norberg, Fölster, Svenskt Näringsliv och Moderaterna är samma kropp men i olika klädnad.

Hans Li Engnell sa...

Bra förtydligande. Tack, Johan. Jag ska se till att läsa klart boken nu. :-)

Micke sa...

Regeringen gav företagen möjlighet att anställa "specialiserad arbetskraft" enligt Svenskt näringslivs önskemål och resultatet är nu känt.

Utsträck detta till att parasitera på svensk arbetskraft på samma sätt så kommer det att bli hur kul som helst.

Nebari sa...Fölster plockar selektivt ut ett antal mindre svenska orter i Sverige med förhållandevis låg invandring men där den marknadsstyrda strukturomvandling och svaga regionalpolitik som Fölster själv är anhängare av (och i sin artikel aviserar att han ytterligare vill förstärka) har lett till utflyttning av människor och företag och hög arbetslöshet. Här är bidragsberoendet högre än på somliga orter med en invandrarandel över genomsnittet. På någon ort med få invandrare har Fölster även funnit fler personer med betalningsanmärkningar än riksgenomsnittet.

Fölsters första bluff är att inte differentiera gruppen invandrare. Hög andel invandrare är inte alltid liktydigt med hög andel nyanlända asyl- och anhöriginvandrare från svårintegrerade kulturer. Äpplen i form av orter med en hög andel nordiska och västliga invandrare kan inte jämföras med päron i form av flyktingtäta orter.

Nästa bedräglighet ligger i att inte ta hänsyn till segregationen. I en storstad som Stockholm kan hela och stora stadsdelar som Tensta-Rinkeby uppvisa enormt stora sociala problem som dölj i statistiken genom att de späs ut med välmående delar som innerstaden, Lidingö, Danderyd osv på ett sätt som inte är fallet i det av Fölster utpekade Munkfors.

Att tala om sociala problem i andelar av orter med vitt skilda invånarantal ger också en skev bild av Sverige totalt. Om vi för ett ögonblick dröjer oss kvar vid Stockholm och Munkfors kan vi konstatera att det bara i Rinkeby bor ca 15 000 personer, vilket är fem gånger fler än i hela Munkfors med dess totalt ca 3000 invånare. Även vid lika andel personer med sociala problem skulle de absoluta talen bli mycket olika. I beaktande av att andelen personer med sociala problem i Rinkeby i verkligheten är mångdubbelt högre än i Munkfors blir skillnaden i absoluta tal ännu större, och det alltså i en riktning som helt motsäger Fölsters påståenden.

Fölster använder troligen också begreppet invandrare som liktydigt med utlandsfödda. Det innebär att andra generationens invandrare som är starkt överrepresenterade på alla de problemområden som Fölster tar upp – dåliga skolresultat, arbetslöshet, bidragsberoende, kriminalitet osv – hamnar i gruppen svenskar, något som ger en starkt missvisande bild av invandringens konsekvenser för samhället.

Micke sa...

Flyktinginvandringen ska primärt diskuteras ur behovsperspektivet och om Sverige tar ett oproportionerligt stort ansvar så bör näringsliv och politiker adressera detta i EU.

Flyktinginvandringen ska inte utgöra ett verktyg för näringslivet att generellt sänka löner.

Anonym sa...

Intressant att Micke vill stänga ute såväl ungdomar som lågutbildade och invandrare. Vissa djur är mer jämlika än andra ;-)

Micke sa...

Intressant och ett fjolligt flin?

Är det den enda du får hop av den text där det klart och tydligt står att OM flyktinginvandringen från t.ex Syrien dränerar så mycket resurser och skapar så oerhört mycket lidande för t.ex DIG så BÖR företagarsfacket, LO och regeringen KRÄVA av EU att ALLA tar samma ansvar så att både Syriernas och DITT OERHÖRDA lidande minskas.


Känns det bättre nu?

Jonas N sa...

Håller med Micke här.
Det är inte rimligt att svensk arbetsmarknadspolitik ska vara styrd av att merparten av EU´s medlemsstater inte tar det ansvar som dom rimligen bör ta i förhållande till dom avtal man skrivit under.

Anonym sa...

Behövs "arbetsmarknadspolitisk styrning" ur liberalt perspektiv? Bör inte snarare kontraktsfrihet råda?
På samma sätt är välfärdsstaten problemet, inte migration.

Nebari sa...

Förtydligande:

Eftersom välfärdsstaten finns kvar och inte ser ut att försvinna inom en överskådlig framtid så försvinner följaktligen möjligheten att tillämpa fri migration. Därmed måste vi dra i handbromsen (enkelt genomförbart) när det gäller migrationen tills välfärdsstaten är demonterad (mindre enkelt att genomföra).

Micke har rätt i att nuvarande migration är mer ett sätt att dumpa lönerna i Sverige, utan att någon annan "liberal" frihet drabbar svenskarna...

Nebari sa...

översättning för hardcore-liberaler:

Lönedumpning - Kraftigt nedsatt möjlighet att förhandla till sig ett bra kontrakt som båda parter kan ha nytta av.

När vi som nu tar hit billig arbetskraft som bor 15 pers i en byggbarack i två månader och sen åker hem med en fjärdedel av de blivit lovade (alltså inte frågan om att svenska ratar vissa jobb, männen från Kamerun kände ju sig också lurade när de bara fick 6000kr för två månaders arbete).

Jag ställer inte upp på att liberalismen ska användas som en ursäkt för att lura skjortan av folk. Svenskar eller utlänningar. Kan någon som är mer insatt i liberal teori bena ut detta?

Anonym sa...

Mycket har uppenbarligen inte hänt sedan August Palm varnade för att 100 miljoner importerade kineser skulle sno svenskarnas jobb.
Och det är intressant att nationalhögern (Nebari) och nationalvänstern (Micke) tar varandra i hand om att vi inte har ett välfärdsstatsproblem men ett migrationsproblem.

Nebari sa...

Anonym 15:44:

Jag anser att förklaringsbördan ligger hos dig. Men jag kan förklara för dig en gång till:

Välfärdsstatsproblemet producerar migrationsproblemet, men du vill alltså dra med trollspöt (när nu ett riktigt liberalt parti kommer in i riksdagen?) och vips så är välfärdsstaten borta!?
Kan du bevisa att trollspöt fungerar så köper jag din tes. Annars är det handbroms på invandringen tills välfärdststatsproblemet är löst.

Nationalhöger är jag icke.

Jag är för yttrandefrihet och en liberal prostitutions/relationspolitik, drogpolitik, skattepolitik, månggifte ja i stort sett hela kittet.

Men jag är också praktiskt lagd och inser att vi liberaler skulle ha mycket att vinna på att förklara hur dessa systemskiften ska gå till rent praktiskt. Det är ju rätt omfattande förändringar som folk måste få en ärlig chans att ta till sig under en omställningsperiod. Med eller utan trollspö.

Därmed måste den fria rörligheten sättas ur spel till dess den inte krockar med äganderätten (nationalstaten).

Men sådana aspekter är inte intressanta för en del liberaler som hellre ägnar sig åt att rabbla floskler om “öppenhet”, “100tusen kineser”, osv och lika svartvitt demoniserar alla röster som försöker nyansera diskussionen och prata om politiska realiteter på marken nedanför de fluffiga moln från vilka de rättänkande med sina välputsade glorior levererar sina moralkakor.

Micke sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Micke sa...

Och det är intressant att nationalhögern (Nebari) och nationalvänstern (Micke) tar varandra i hand om att vi inte har ett välfärdsstatsproblem men ett migrationsproblem.
---------------------------


Det mesta "är intressant" för dig har jag förstått då du inte kan öppna käften utan att hävda detta.

Du har dock hitills inte klarat av att berätta på vilket sätt du blir friare när kapitalet äger och utövar all faktisk makt i den stat du vill lägga ut på entreprenad till lägstbjudande och det kanske är dags att du gör det på ett trovärdigt sätt?

FÖR ANDRA GÅNGEN upprepar jag dessutom att jag INTE påstått att vi har ett invandringsproblem.

Jag HAR sagt att Svenskt näringsliv INTE kan använda sig av flyktinginvandring för att sänka löner med argumentet att invandringen kostar oss för mycket.

Svenskt näringsliv bör DÄREMOT lobba i EU via dom kanaler dom har för att få dom stater som inte tar ansvar som Sverige att göra detta.

Om det nu är altruism gentemot flyktinqar och omsorg om svensk ekonomi och utveckling som driver dom i den här frågan.


Anonym sa...

Argumenterar man för en nationell välfärdsstat till varje pris har man tydligt åskådliggjort sin politiska hemvist.

Anonym sa...

"[L]efve den fria konkurrensen! hip! hip! Importera 150 000 kineser, så blir Stockholms knotiga, uppstudsiga arbetarekår öfverflödig. En kines kan lefva på en näfve risgryn om dagen, ja det påstås t.o.m. att han nöjer sig med samma mjölröra som en hund. Lefve den fria konkurrensen. Hit med kineserna!"

- August Palm

Nebari sa...

Ingen som hade svar på tal med andra ord...

Börjar förstå varför ett liberalt parti aldrig riktigt fått fäste här, de liberala översteteologerna på internet ägnar hellre sin tid att skriva sina verklighetsförankrade kollegor på näsan istället för att ta till sig att t.ex. UKIP (ett libertarianskt parti enligt wiki) är inne på samma linje som jag. Tycker det är bra förslag det med "work permits" visavi "settling permits".

Nigel Farage om migrationspolitiken i GB, om någon orkar utmana sina skygglappar:

http://korta.nu/chmgk

http://korta.nu/r4ib1

Men visst, fortsätt att driva oss normala människor som lever i verkligheten i händerna på SD genom oförskämdheter och trams, de tackar nog er för ert arbete inför 2014...

Synd. Hade hellre sett ett liberalt parti eller PP i riksdagen.

Hans Li Engnell sa...

UKIP är inte libertarianer, snarare nationalister. Men de är väldigt bra i EU-frågor.

Anonym sa...

Insisterar man med en druckens envishet på att välfärdsstaten inte är problemet just nu men migrationen har man klart visat att man knappast är liberal men en nationalkonservativ folkhemskramare.
Iövrigt intressant att Hans medger han tycker nationalistiska isolationister är bra i EU-frågor ;-)

Nebari sa...

Anonym:

Jag hävdar att välfärdsstatproblemet och migrationsproblemet hänger samman så länge välfärdsstaten existerar. Vidare hävdar jag att migrationsmöjligheterna kraftigt ska beskäras tills dess välfärdsstaten avskaffats. Beskriv gärna hur den ska avskaffas hux-flux imorgon. Annars, läs vad jag skriver en gång till, utan Åsa Linderborg-glasögonen.

Men sitter man endast på pojkrummet och läser liberala skrifter utan att ha någon bakgrund i den politiska verkligheten så förstår jag din argumentation.

Men
jag är ju å andra sidan inte någon skriftlärd översteayatollah inom den liberala teorin, däremot ser och hör jag att vi har problem (av många olika slag) i landet vad gäller mottagningen av nyanlända. Det är väl ett kommunalråd om dagen som går ut nu med att vi inte har råd!?!

Nebari sa...

Sen vad gäller UKIP, enligt dem själv och wikipedia är de libertarianer. Men det kanske finns en engelsk version och en svensk version av libertarianism?

Det skulle förklara en del då Nigel Farage inte är den första utländska liberal att förnekas av libertarianer i Sverige...

Sitter svenska libertarianer på en piedestal av elfenben?

Hans Li Engnell sa...

Nej, jag tror inte att svenska libertarianer ser på sig annorlunda än andra länders. Däremot anser jag att UKIP är för nationalistiskt för att kallas libertarianskt. Farage är klockren i EU-frågor - inte minst utifrån det demokratiska underskottet - men kolla intervjuer med honom när han diskuterar nationalism. Nja, kanske inte så libertarianskt.

Nebari sa...

Så Hans, du vill ha kakan (Farage) kvar men samtidigt äta upp den?

Den intelligens och genuinitet Farage utstrålar i allmänhet gör att jag väljer hans spår i migrationsdebatten. Han bevisar om och om igen att han verkligen tänker på folks bästa och inte förblindats av någon ideologi. Både när det gäller EU-frågor och migrationspolitik.

Sen kan de anonyma grindvakterna här hojta oförskämdheter och annat trams tills de blir blåa i ansiktet. Jag kommer inte acceptera fri rörlighet så länge välfärdsstaten är "in operation". Och eftersom ingen här kan presentera ens ett förslag på hur välfärdsstaten skulle kunna avskaffas nästa vecka så är förslaget att dra i migrations-handbromsen det enda som är intellektuellt hederligt.

Anonym sa...

@ Nebari
Den som i stället för att identifiera och åtgärda välfärdsstatsproblemen väljer att hojta om att stoppa migrationen och kallar det liberalt är inte intellektuellt hederlig.

Nebari sa...

Hmm du får nog utveckla lite hur det skulle vara intellektuellt ohederligt... Kanske är det blasfemi mot nån liberal urtext men inte på en fläck intellektuellt ohederligt. Stelbenheten hos vissa svenska liberaler hittar ju sitt motstycke endast inom den organiserade religionen.

Men OK. Vi sätter landet i brand och ger SD en räkmacka att glida på för att de heliga liberala budordet om fri rörlighet (skrivet i sten av Ayn Rand och nedforslat från berget av Johan Norberg) måste införas INNAN välfärdsstatens avskaffande, så att Sveriges befolkning hinner rånas på sina skattepengar innan välfärdsstaten hinner avskaffas. Är det den svenska officiella liberala hållningen från t.ex. Liberal Demokraterna eller KLP?

Fan, är det ingen internet-liberal som begåvats ens med ett uns av politisk finess och slughet?!!

Micke sa...


Den svenska liberala hållningen går från att dela den europeiska fascismens hållning i den enda fråga som bär upp den (som du ju själv delar) till att vara liberal.

Känns det konstigt?