torsdag 14 februari 2013

Fri rörlighet medför även skyldigheter

Jag tänker på människorna i Tredje riket under Hitler, hur de gick förbi och låtsades inte se när deras judiska grannar forslades bort av Gestapo. Nej, "de såg ingenting".
Kerstin Vinterhed, präst i Svenska kyrkan, liknar tiggare i Stockholm vid judar i Hitlertyskland. Liknelsen är förstås direkt hårresande på alla tänkbara sätt. De tiggare vi ser i allt större antal i Stockholm är inte personer utsatta för rasistiskt betingad diskriminering av staten. Det rör sig om både EU-medborgare som av fri vilja, och tack vare den fria rörligheten, har kommit till Sverige för att tigga ihop pengar, dels personer utsatta för människohandel.

Av rent principiella skäl ger jag aldrig något till tiggare, varken i Sverige eller i andra länder. En viktig orsak är att jag inte har en aning om varför personen tigger och om han eller hon ens får behålla de intjänade slantarna. I värsta fall ger jag pengar till grovt kriminella. Polisen varnar för ligor som cyniskt utnyttjar fattiga människor i tiggeri.

När vi diskuterar människohandel avses vanligtvis den för sexuella ändamål. Människor utnyttjas emellertid även i jordbruket, byggbranschen och som tiggare. Det är samma sorts människohandel, men den är inte lika smaskig för pressen att skriva om.

Kerstin Vinterhed har således en felaktig infallsvinkel på problematiken. Hon ställer frågan var viljan att hjälpa tiggarna finns men besvarar den egentligen själv. Människor skänker uppenbarligen pengar till tiggarna (vilket jag alltså motsätter mig). Därtill har det numera öppnats ett härbärge specifikt för EU-medborgare i Stockholm - även om 50-talet platser är för lite för att täcka behovet är det en signal om att viljan att hjälpa definitivt finns.

Ett bekymmer som märks i den sociala verksamheten är att EU-medborgarna som kommer till Stockholm lägger beslag på hjälp som egentligen är avsedd för svenskar. Det rör sig om mat, kläder och annat som erbjuds i olika träfflokaler. Många arbets- och hemlösa svenskar i stort behov av ett mål mat, kläder och en stund framför datorn blir utan när polacker, bulgarer och rumäner stormar in (för att sedan i många fall gå direkt till jobbet).

Grundfrågan är egentligen vad en EU-medborgare som kommer till Sverige ska ha rätt till. De täcks inte av TÖG:en (tak över huvudet-garantin). Ska de ha rätt till boende? Mat och kläder? Rent av försörjningsstöd? Mitt svar är nej på dessa frågor. Den fria rörligheten är inte bara en rättighet och en möjlighet för människor att resa, bo och arbeta i andra länder utan medför också ett ansvar att på egen hand ordna boende och försörjning i ankomstlandet.

Kerstin Vinterheds linje att alla som kommer till Sverige ska omfattas av det sociala skyddsnätet är naiv. Den fria rörligheten är något fantastiskt, bannemej det enda positiva med EU. Men låt oss inte glömma att koppla rättigheter till skyldigheter.

19 kommentarer:

Anonym sa...

"Lägger beslag på hjälp som egentligen är avsedd för svenskar"!? Tror du det spelar större roll för den hem- eller arbetslöse som blir utan om hjälpen tas av en rumän eller blond och blåögd nollåtta Hans?
Din vandring från liberalismen till konservativ folkhemssocialism tycks komplett.

Hans Li Engnell sa...

Etnicitet har inget med saken att göra. Belastning har det. Jag ser att du inte är bekant med problematiken som den ser ut i Stockholm. Men det är OK. Alla kan inte vara införstådd i det sociala arbetets villkor.

Anonym sa...

@ Hans Engnell
Belastningen har att göra med välfärdsstaten och en konstgjort politiskt stel arbetsmarknad. "For every new mouth to feed, there are two hands to produce" som Peter Bauer sa.
Men av någon anledning väljer du istället koppla det till migration och specifikt människor utanför imperiebygget från 1600-talet SD kallar "fäderneslandet", och det är intressant.

Hans Li Engnell sa...

Tänk lite mindre för en gångs skull. Socialtjänstens budget har ganska lite med en konstgjort politiskt stel arbetsmarknad att göra utan med politiska beslut. Sedan kan du ju alltid ta och besvara varför svenska skattebetalare ska pröjsa kläder, mat och uppehälle åt personer från andra EU-länder. Du kan inte tänka bort välfärdsstaten hur mycket du än vill.

Anonym sa...

@ Hans Engnell
Varför skall Stockholms skattebetalare pröjsa för människor från andra regioner? Du kan inte tänka bort migrationen hur mycket du än vill Hans. Men för konservativa nationalister är det nåt trolskt och mystiskt med gränser krig och etniska folkdråp skapat. Och av nån anledning väljer du se migrationen och inte välfärdsstaten som problemet.

Anonym sa...

Som Stalin sa: Allat ditt är mitt.

Stalin sa det och därför säger jag det.Jag har läst en bok.

Micke sa...

Och av nån anledning väljer du se migrationen och inte välfärdsstaten som problemet.
----------------------
Alla kan inte älska kapitalets diktatur med samma autistiskta uttryck i glöden som dom troende.

Anonym sa...

@ Anonym 17:23

Kännetecknande för såväl Stalin som nationalister är oförmågan eller oviljan att skilja på allmänt och enskilt ;-)

Anonym sa...

Alla kan inte älska folkhemsnationalismens diktatur med samma autistiska uttryck i glöden som dom troende Sverigedemokraterna och mickestalinisterna.

Hans Li Engnell sa...

Anonym 15:12:
Större decentralisering är som bekant en tanke som Centerpartiet driver och som jag inte är främmande inför. När det gäller det kommunala utjämningssystemet - som ju just går ut på att Stockholm betalar för mindre lyckade regioner i andra delar av Sverige - har jag i flertalet andra bloggposter argumenterat för ett avskaffande.

Men ja, jag anser att personer som har bott hela sina liv (eller flera decennier) i Sverige och betalat skatt (ty det är trots allt ett sådant system vi har haft och fortfarande har och därmed det vi måste förhålla oss till) har större rätt till socialhjälp än den från ett annat land som är här tillfälligt för att jobba eller tigga pengar.

Micke sa...

Alla kan inte älska folkhemsnationalismens diktatur med samma autistiska uttryck i glöden som dom troende Sverigedemokraterna och mickestalinisterna.
------------------------------

Det du kallar folkhemsnationalism kallar den 99 procentiga majoriteten som inte är liberalfascister för demokrati.

Det är den som du från ditt perspektiv vill avskaffa.Det har heller inget att göra med motstånd mot nationalism utan är helt grundad i er strävan att göra all makt till något som köps och säljs av dom som kan köpa och sälja. D.v.s ett totalt avskaffande av demokratin.

En demokrati som du vill ersätta med en utopi som har lika stor potential att skapa frihet som det kommunistiska lyckoriket.

Du ger dessutom ett förvirrat intryck då du tidigare uttryckt stor beundran för Mussolini samt ursäktat hans transporter av judar till Tyskland med att dom kom igång sent och frågan är vilken form av högerextremism som gäller för dig?

Spelar kanske ingen roll då bägge typerna syftar till att ge samma husse all makt.

Anonym sa...

Därmed har du tagit steget över till konservativ folkhemssocialism fullt ut. En liberal tenderar se free rider-problemet som ett problem per definition, oavsett var någon är född.

Anonym sa...

Alltid lika komiskt med stalinistmickes halmgubbar där han påstår olika personer sympatiserat med fascismen :-)

Micke sa...

En liberal tenderar se free rider-problemet som ett problem per definition, oavsett var någon är född.
----------------
Vad som är liberalism definieras inte av en liten extrem minoritet finansierad av företag som ser som högsta mål att göra all makt till en vara som köps och säljs.

Unknown sa...

DU har fel, hon liknar inte tiggare vid judar i tredje riket. Hon liknar oss som går förbi med dem som påstod att det inget såg i hitlers Tyskland, vilket är en helt annan sak.

Hans Li Engnell sa...

Vilket är en lika hårresande jämförelse.

Micke sa...

Nej jämförelsen är inte hårresande då bara bara anspelar på allmän frånvaro av reaktion inför lidande.

Hans Li Engnell sa...

Just därför är jämförelsen så fel. Judarna i Tyskland utsattes dels för rättslig diskriminering, dels för social sådan grundad på antisemitiska föreställningar. Det fanns en förtryckarapparat på plats som gjorde att det till slut blev farligt att över huvud taget hjälpa judar. Det fanns således många anledningar till att människor tittade bort eller ignorerade när judar i Tyskland diskriminerades och slutligen deporterades. Att dra en parallell till hemlösa tiggare i Stockholm är direkt ohederligt.

Micke sa...


George Orwell har skrivit en bok som heter "Nere för räkning i London och Paris" och den gav mig ett nytt perspektiv på tiggeri.

Han hävdar att tiggeri är arbete precis som allt annat arbete som kräver en prestation.

Om du inte vill göra affär så är det ingen som tvingar dig att göra det i högre grad än du är tvungen att köpa en hamburgare.


Det är dessutom (återigen) inte fel att referera till blindhet inför lidande genom att hänvisa till något man ser som blindhet inför lidande.