måndag 25 februari 2013

Ingen global uppvärmning på 17 år

Grafisk modell av David Rose.

Ordföranden för FN:s klimatpanel IPCC, Rajendra Pachauri, erkänner nu i tidningen The Australian att det inte har skett någon signifikant global uppvärmning de senaste 17 åren.

Detta är ett anmärkningsvärt erkännande av den man som så sent som 2007 stämplade kritik mot klimatpanelen som "voodooscience" och öppet hånade alla som ifrågasatte de skräckscenarion som bland andra IPCC företrädde. Nu välkomnar han tvärtom kritiska röster. En helomvändning, således.

Men ett fredspris var det tydligen värt.

via The Climate Scam

44 kommentarer:

Anonym sa...

En sak jag undrar över, är varför ingen försökt belysa inflytandet Sverige och Götiska förbundet haft på dagens miljörörelse?

Många har skrivit om de gemensamma idéhistoriska rötterna för ekologism, nationalism och fascism, t.ex.:
http://nyliberal.tripod.com/index-9.html

Fundamentet för den svenska göticismen var dels Montesquieus klimatlära om att ett hårt och kallt klimat skapade de största, starkaste och bästa människorna, och Rosseaus idé om "den ädle vilden", som var ofördärvad av civilisationen. Den friska och sunda vikingavärlden ställdes upp mot den västliga civilisationen och industrialismen.

Är det inte en aspekt som borde lyftas fram, när klimatalarmismerna ogenerat fordrar ett "omställningsarbete" som innebär en detaljstyrning av våra liv?

Anonym sa...

Bara cherry picking av data.

http://youtu.be/aR9dRdHhoDY

http://www.skepticalscience.com/graphics.php?g=47

Anonym sa...

Tack Hans för att uppmärksammade detta faktum. Inspirerade mig till följande inlägg http://www.makeit.se/jepeblog/index.php?entry=entry130226-083322

/Jerker

Micke sa...


Nyliberalt troendes första tes:


"Så länge det går att tjäna pengar kan människan inte påverka sin omgivning på ett negativt sätt som inte går att återställa genom att man tjänar lite mera pengar"

Anonym sa...

Mickestalinistiskt troendes första tes:

Pengar är roten till allt ont.

Micke sa...

Jag föreslår att du funderar vidare på Götiska förbundet.

Anonym sa...

Vi föreslår Micke funderar vidare på nationaliserande av all egendom.

Calle Kabo sa...

Bra, fler behöver få upp ögonen för detta.

Micke sa...

Vi föreslår Micke funderar vidare på nationaliserande av all egendom.
-----------------------
Vad fan har det med detta att göra?

Dina funderingar kring hur Götiska förbundet opåverkat miljörörelsen och debatten om växthuseffekten har det dock.

Utveckla detta vidare är du snäll.

Kan du inte göra det?

När du ändå är igång kanske du kan utvärdera Gustaf den andre Adolfs betydelse i frågan?

Micke sa...

Vi föreslår Micke funderar vidare på nationaliserande av all egendom.
------------------------
Ok tack! Det klarlägger vilket ditt problem är.

Anonym sa...

Micke kanske kan lägga fram sina banbrytande historiska forskningsresultat som motbevisar att ekologism och rasism har samma idéhistoriska rötter. Vi väntar spänt på doktorsavhandlingen.

Anonym sa...

Ok tack! Som vanligt skapar Micke mycket klarhet utöver om att han är lika ljus som en norrlandshimmel i december.

Micke sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Micke sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Micke sa...

Micke kanske kan lägga fram sina banbrytande historiska forskningsresultat som motbevisar att ekologism och rasism har samma idéhistoriska rötter.
--------------------

Jag förstår.Först påstår du att rasism och miljörörelsen (miljöengagemang) har samma rötter och därmed delar essens.

Sen ska någon annan belägga detta svammel åt dig?

Anonym sa...

Det är väldokumenterat historiskt allmängods de flesta känner till, med undantag för Micke som bara har en åra i vattnet, paraplyet nerfällt trots att det störtregnar och inte använder den vassaste eggen på kniven.

Micke sa...

Bra. Jag väntar med iver på dina insikter i frågan.

Micke sa...

Det kan ju vara bra som omväxling till dina insikter om alla socialdemokraters förkärlek till stekta kvinnobröst.Eller?

Anonym sa...

Ny strålande halmgubbe av Micke som tyder på att han glömt betala sin hjärnräkning :)

Anonym sa...

Bra, vi väntar med iver på Mickes insikter i frågan.

Micke sa...

Bra.Då har vi rett ut att du inte kan redovisa något samband mellan Götiska förbundet och dagens milöengagemang.

Din förmåga att agera papegoja är dock obruten.

Micke sa...

Bra.Då har vi rett ut att du inte kan redovisa något samband mellan Götiska förbundet och dagens milöengagemang.

Din förmåga att agera papegoja är dock obruten.

Anonym sa...

Bra. Då har vi rett ut att Micke inte kan motbevisa sambandet mellan 1800-talets national- och naturromantik och dagens miljörörelse som är allmänt vedertagen.

Hans förmåga att agera troll är dock obruten.

Micke sa...

Nja nu var det DU och inte jag som påstod att det finns en koppling mellan Götiska förbundet och dagens miljörörelse och att du nu anser att det är JAG som ska belägga detta åt dig visar vidden av den förvirring du lider av.
Anonym sa...

Bevisbördan ligger på den som hävdar motsatsen men det är klart det inte gäller för Micke, surfare i Sahara, utförsåkare i Danmark och målvakt i dartlaget :-)

Micke sa...Bevisbördan ligger på den som hävdar motsatsen
------------------------

Jag förstår.

Jag hävdar att du är en idiot.
Det åligger dig att bevisa motsatsen.

Tack!

Anonym sa...

Vi förstår.

Vi hävdar Micke inte är så dum som han ser ut - men det vore å andra sidan omöjligt - och inte är mycket resultat av fyra miljarder år av evolution.

Det åligger honom att bevisa motsatsen.

Tack.

Micke sa...

Nej det åligger dig att styrka dina funderingar i det första inlägget i tråden om en direkt koppling mellan Götiska förbundet och dagens miljörörelse eller för oss att än en gång konstatera att ditt syfte här inte är något annat än att spamma sönder bloggen med skit liksom du gör hos Hax.

Anonym sa...

Nej det åligger Micke att styrka sitt påstående att det inte finns någon historisk koppling med national- och naturromantiken stridande mot den etablerade forskningen eller för oss att än en gång konstatera att hans syfte här inte är nåt annat än att spammande sönder bloggen med skit liksom han gör hos HAX.

Micke sa...
Du har nu definitivt visat viddden av ditt "lilla problem" genom att hävda att vetenskapen inte behöver redovisa sina teser utan att det är upp till den som lyssnar att vederlägga dom.

Anonym sa...

Micke har nu visat vidden av sitt "lilla problem" - utöver att han är ett experiment i artificiell dumhet - genom att hävda att vetenskapen inte behöver redovisa sina teser utan att det är upp till den som lyssnar att vederlägga dem.

Micke sa...Du hävdar att vetenskapen inte behöver vederlägga sina teser därför att du inte kan redogöra
sambandet mellan Götiska förbundet och dagens miljörörelse.

När jag påpekar detta plockar du fram papegojan.


Anonym sa...

Micke hävdar att vetenskapen inte behöver vederlägga sina teser när han förnekar de naturromantiska rötterna.

När jag påpekar detta plockar Micke fram papegojan.

Micke sa...

En sak jag undrar över, är varför ingen försökt belysa inflytandet Sverige och Götiska förbundet haft på dagens miljörörelse?
-----------------------

Vi väntar på att du fyller tomrummet.

Anonym sa...

En enkel googling är tydligen för avancerat för Micke vars intelligens tycks drivits upp i ogödslad jord.
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:5291/FULLTEXT01
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekofascism

Micke sa...

En sak jag undrar över, är varför ingen försökt belysa inflytandet Sverige och Götiska förbundet haft på dagens miljörörelse?
-----------------------

Vi väntar på att DU fyller tomrummet.


När du dessutom utökat ämnet och hävdar via ditt ickesvar att miljörörelsen är fascistisk så föreslår jag att du börjar med kopplingen Götiska förbundet och den nuvarande miljörörelsen och sedan redogör kopplingen mellan den senare och fascism och att du använder dina egna kunskaper i frågan.

Slutligen att vi får veta hur du vill beskära miljörörelsens frihet till förmån för liberalfascismen för att på så sätt göra just dig friare?

Jag tror inte att svaret finns i Wikipedia så det är bra om du inte letar fram ÄNNU mer skitsvammel där.

Ok?

Anonym sa...

Vi väntar på att MICKE fyller tomrummet.

Vi föreslår att han börjar redogöra för ickekopplingarna mellan miljörörelsen och använder egna kunskaper i ämnet.

Slutligen att vi får veta hur Micke vill beskära människors frihet till förmån för mickestalinismen för att på så vis göra just honom friare?

Vi tror inte svaret finns i Mickes skalle - intelligensfloden har sinat - så det är lika bra att han inte letar fram ÄNNU mer skitsvammel om liberalnazismfascism där.

Ok?

Micke sa...

Ok.Det är bara att konstatera att innehållet i ditt första inlägg är rent svammel då du helt saknar förmåga att redogöra för vad du påstår.

Du får gärna invertera detta inlägg och bekräfta än en gång att du är en papegoja.

Sen kan du återgå till din självutnämnda roll som vaktmästare och moderator utan privilegier hos Hax.

Anonym sa...

Bara att konstatera att det enda som återstår för Micke igen är halmgubbar när argumenten tryter, och att han är det största fiaskot i evolutionens historia... Efter sjögurkan...

Sjögurkan Gugge sa...

Dra inte in oss sjögurkor i detta. Vi vill inte på något sätt bli sammankopplade med signaturen Micke.

Micke sa...

Ett papegojinlägg och en fantasilös coda.

Det är bättre än jag väntade mig.

Nu vet vi alltså att det inte finns någon koppling mellan Götiska förbundet och miljörörelsen och att du är fascist i samma och högre omfattning som dom faktiska ekofascister som trots allt existerar är ju inte heller någon nyhet.

Anonym sa...

Nu vet vi alltså att det finns en koppling med naturromantiken, att Micke är en stalinist i samma och högre omfattning som de ekofascister som existerat sen 1800-talet, och att Micke inte ens skulle komma in på särskolans klasfest. Hans genpool behöver klorin.

Micke sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Hans Li Engnell sa...

Tillbaka till ämnet.