tisdag 16 augusti 2016

Magiska åldersgränser

Gårdagens stora nyhet i svenska medier var att Turkiets författningsdomstol röstat för att sänka myndighetsåldern för sexuellt umgänge från 15 till 12 år. Barnrättsorganisationer har protesterat och även utrikesminister Margot Wallström twittrade och tog avstånd, vilket Turkiet i sin tur officiellt har protesterat mot.

Innan hela internet rämnar i ett enda unisont "barn ska vara barn!" finns det några saker att resonera om här. Det ena är förekomsten av åldersgränser, det andra är lagförslaget i sig.

I Sverige har vi valt att sätta 15 år som en rimlig gräns för när någon får ha sexuellt umgänge. Detta betyder i korthet att den som är 17 och har sex med en 14-åring kan dömas för våldtäkt mot barn, oavsett om ungdomarna har haft sex helt frivilligt och inget tvång har förekommit. Vi har sett ett antal sådana fall i svenska tingsrätter, ibland när en förälder anmält, och det är rätt tragiska historier eftersom lagens tillämpning i dessa fall blir absurd.

Vi har valt en 18-årsgräns för när man får rösta, en 16-årsgräns för när man får börja övningsköra bil, en 20-årsgräns för när man får handla alkohol hos statens detaljhandelsmonopol och en 21-årsgräns för när man kan dömas till livstids fängelse för ett grovt brott. Detta är avvägningar som svenska lagstiftare har gjort.

Åldersgränser är just bara detta: en avvägning. En bedömning. Det finns inget som säger att en 17-åring inte skulle kunna fatta ett beslut vid valurnan, eller att 18-åringar inte kan handla alkohol på Systembolaget. Detsamma gäller 15-årsgränsen för sex. Vissa unga har sex betydligt tidigare än så medan desto fler väntar till 17-årsdagen. Vi mognar olika snabbt, och det viktigaste är trots allt inte om man är 12, 14 eller 18 utan att man gör det frivilligt och utan yttre tvång.

Så till själva lagförslaget. Svenska medier har haft braskande rubriker, SVT förklarar exempelvis att "Turkiet slopar åldersgräns för sex" men ger inget stöd för sin egen rubrik i texten. Där förklaras i stället att en instans under författningsdomstolen vill pröva definitionen i lagen eftersom den inte gjort skillnad på en fyraåring och en 14-åring. Det är ju rätt stor skillnad i kapacitet att fatta ett eget beslut om du är fyra eller 14. Detta skulle öppna upp för att även personer i åldern 12-14 skulle kunna ha sexuellt umgänge utan att det automatiskt klassas som ett övergrepp.

Nu är jag inte insatt i det turkiska förslagets alla detaljer, och det finns självfallet skäl att vara lite extra uppmärksam när ett land som har uppenbara problem med barnäktenskap sänker åldersgränsen för sexuellt umgänge, men det förefaller som om många helt enkelt har skrikit sig hesa lite i onödan här.

Föga förvånande har barnrättsorganisationer reagerat. En invänder att "enligt internationella konventioner är alla individer under 18 år att betrakta som barn". Med detta resonemang skulle alltså alla ungdomar behöva vänta till sin 18-årsdag innan de får ha sex. Känns ju sådär lagom otidsenligt.

Ecpat hävdar att förslaget kommer leda till ökad sexuell exploatering av barn. Så kanske det är, men då har det mer med turkiska och religiösa seder och bruk att göra än med lagförslaget som sådant. Lagen i sig förefaller bygga på en rimlig idé att det inte finns en magisk åldersgräns, som i Sveriges fall går vid 15, utan att lagstiftaren måste kunna erbjuda domstolarna flexibilitet i bedömningarna.

Om så är fallet kommer det göras skillnad på fall när en 45-åring har sex med en 13-åring och en 16-åring har sex med en 14-åring. Det förstnämnda skulle de flesta betrakta som ett allt annat än jämlikt förhållande medan det sistnämnda borde kunna passera.

Att godkänna att en 14-åring och en 16-åring har sex under ömsesidigt samtycke utan att den äldre av dem blir åtalad för det är inte att exploatera barn. Detta är vad lagförslaget verkar handla om.

Så. Nu kan ni skrika. 

18 kommentarer:

JohJoh sa...

Men även i Sverige är det ingen stenhård "magisk" gräns. Domstolen tar hänsyn till omständigheterna och till åldersskillnad mellan parterna.

Hans Li Engnell sa...

Nja. Vi har som sagt sett ett flertal besvärande rättsfall där en pojke över 15 haft sex med en flicka under 15 och där pojken dömts (märkligt nog har jag sett att domstolarna varit mildare i sin bedömning när kön och ålder varit de omvända).

Anonym sa...

Hej.

Arghlbarghl! Skrik avklarat.

Skämt åsido så har det i Turkiet varit (enligt Helene Bergman på Ledarsidorna) en del försök till att uppmärksamma i princip institutionaliserade våldtäkter mot barn inom religiösa skolor. Vidare kan det vara frågan om att legalisera brudköp och liknande.

Eller så är det helt enkelt inga ondsinta avsikter utan ett försök att introducera nyanserad lagstiftning (även om jag är benägen att tvivla; fördomsfullt eller ej).

Sultan Erdogan har ju också varit tydlig med att han vill att turkarna skall föröka sig, både inom och utom landet, och att de stor-Turkiska strävandena inte är begravda. Kanske det skall ses som ett led i att underlätta för än större familjer?

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Anonym sa...

I Turkiets fall är säkerligen lagens avsikt inte att underlätta sex mellan barn, utan att legalisera äktenskap mellan äldre män och unga flickor. Det är en helt annan fråga än vad ditt resonemang rör sig om, i vilket jag delar din uppfattning.

Anonym sa...

Jag håller inte med dig Hans.
Min absoluta uppfattning handlar inte om ett enskilt barn eventuellt skulle kunna vara moget nog att ta beslut om att ha sex.
Framför allt inte barn under 15 år,
Snarare måste man skydda dem under 15 år då de inte rimligen kan förstå det hela med alla konsekvenser.
De saknar ju lite mogen blick i backspegeln, så att säga.

Problemet med Turkiets lagändring är ju att det framför allt öppnar upp för fler barnäktenskap, och än värre...övergrepp och incest!
För hur skulle ett litet barn kunna stå emot familjens vilja att hålla tyst "om vad som hänt"?
T.ex. för att skydda vuxna som begått övergrepp då det anses viktigare för att skydda familjens "heder".

Eller för att citera en beskrivning hos Ledarsidorna:
"Men det nya beslutet innebär att barn kan betraktas som sexuellt myndiga om de uttrycker samtycke till sex."

Även om det uppenbarligen skett en del tokiga domslut i svenska domstolar så tycker jag fortfarande att det i Sverige är en rimligare lagstiftning där det kan tas viss hänsyn till inblandades ålder.

Hälsningar,
Magnus

Hans Li Engnell sa...

Snarare måste man skydda dem under 15 år då de inte rimligen kan förstå det hela med alla konsekvenser.
De saknar ju lite mogen blick i backspegeln, så att säga.


Hur mogen är man när man är 15 år? Förstår man alla konsekvenser då?

Problemet med Turkiets lagändring är ju att det framför allt öppnar upp för fler barnäktenskap, och än värre...övergrepp och incest!

Det är fullt möjligt, även om det återstår att se. Men åter igen är det snarare ett problem som har med kultur och tradition att göra än med en lagstiftning som tillåter 14-åringar att ligga med 16-åringar.

Anonym sa...

Nja…15 år kan ju verkligen också diskuteras, men å andra sidan så finns det ju 25, 35…och 55+ åringar som inte heller tar mogna beslut.
Däremot så skulle det kanske vara lite uppseendeväckande om domstolarna sysslade med många mål där det bara gäller ungdomar under 18 år som inte har kunnat stå emot driften av "ungdomlig nyfikenhet" eller hur man nu skall uttrycka det.
Här får man väl kanske skilja på livets lärdomar ungdomar emellan och när det är mer vuxna personer inblandade.

"Det är fullt möjligt, även om det återstår att se".
Kultur och tradition är absolut ett problem i detta fall, men det behöver väl i alla fall ändå inte förvärras av lagstiftning…?
Det är ju detta som är det oroväckande med Turkiets färdriktning, som majoriteten reagerar på vill jag mena.


Hälsningar,
Magnus

Jacobssons tankar sa...

Du tror inte att åldersgränsen för sexualdebuten finns där av en anledning? Om en flicka blir gravid när hon passerat 15, barnet kommer då att födas när hon är omkring 16, och vid den åldern upphör den allmänna skolplikten.

Hans Li Engnell sa...

Så du tror att om Sverige inte hade just 15 år som gräns så skulle vi ha tusentals gravida 15-åringar? Tillåt mig tvivla på detta. Jag förstår naturligtvis helt och fullt vad åldersgränsen är till för. Det jag efterlyser är större flexíbilitet när det gäller unga som har sex med andra unga.

Anonym sa...

Tyvärr säger inte alltid åldern någonting om en människas omdöme att ta ansvar för sin eller andras situation. 0-10 åringar och liknande har förstås mindre möjlighet att föra sin egen talan normalt. Men det finns säkert 40-åringar, som saknar omdöme och kan jämföras med en 12-åring och vissa 12-åringar har full koll bättre än fullvuxna i enstaka fall. Därför är väl åldersgränsen en mall för lagen att kunna förhålla sig till. Det skall väl också vara ett skydd för barn.
Men nog kunde man önska det fanns andra mallar än ålder att gå på. Alla som på något sätt gör något övergrepp ( våld eller sex ) mot en annan har hela ansvaret och gör ett brott oavsett ålder. Sedan kan man ta bort alla åldersgränser för straff-satser. Är man kapabel att döda någon, har man själv satt ribban för sitt eget liv t.ex. Men här finns säkert diskutabla saker om de är 5-12 åringar och på vilka sätt saker skett?

Arthur sa...Vad jag kan förstå är lagen och förarbetena sådana att Romeo och Julia-fall inte skall vara åtalbara. En romans med älskog mellan en sextonåring och en fjortonåring är helt laglig. Rapportering i gammelmedia antyder emellertid att sådana fall har resulterat i fällande dom. Skulle detta vara sant så har domstolarna dömt utanför lagen. Det vore tyvärr inte unikt.


Det kan någon finnas särskild anledning till att rätten frestats att göra detta som att gärningen på ett moraliskt plan var någon form av utnyttjande. Det är lätt att föreställa sig sådana omständigheter. Domstolar skall emellertid döma efter lagen och ingenting annat. Eventuell uppfostran av ungdomens dygd är föräldrarnas, inte statens, ansvar.


Den som ropar på en hård och puritansk linje bör minnas sin egen högstadietid. De flesta av oss hade nog en romans eller kanske flera under den tiden, oftast med föräldrarna införstådda. Den kan ha bara ebbat ut eller så slutade den i tårar men det var ett led i att bli känslomässigt vuxen.


Hur skulle livet ha blivit om den hade slutat i rätten?


Jacobssons tankar sa...

Jag tycker, till skillnad mot dig, att sex mellan en 17-åring och en 12-åring inte är ok.

Hans Li Engnell sa...

Jag tycker, till skillnad mot dig, att sex mellan en 17-åring och en 12-åring inte är ok.

Det är helt OK. Men det finns 12-åringar som har en 14-årings mognad och 17-åringar en 15-årings. Pojkar mognar generellt sett senare, brukar det ju sägas.

Anonym sa...

Men vad Margot och en tillskyndande Stefan så enkelt glömmer är ju att i Sverige tillåter sociala myndigheter (bl.a)giftemål med underåriga FAST det är otillåtet enligt svensk lag.Men det är nu inte så konstigt egentligen.Det är så lätt att glömma när man sitter där och hycklar på sin pedestal.

Hans Li Engnell sa...

Detta är ett viktigt påpekande. Onekligen visar det på socialdemokratins stora hyckleri.

Hans Li Engnell sa...

Jacobssons tankar:

"Det är helt OK att du inte håller med", var alltså innebörden i mitt inlägg ovan. :-)

Zafir sa...

Exakt.

Anonym sa...

Jag känner en oro för att du litar på att svenska domstolar klarar av att göra rimliga bedömningar. Personligen har jag fullständigt tappat förtroendet för dem.