fredag 14 augusti 2015

Att lappa och laga minskar inte utanförskapet


Moderaterna har lanserat ett nytt begrepp: "det nya utanförskapet". Vad hände med det gamla? Tja, de grupper som partiet nu avser att lyfta till det fina innanförskapet är de som står utanför arbetsmarknaden och som, vad Moderaterna än säger, var de som stod utanför även när partiet tog över regeringsmakten 2006. Alltså främst unga och nyanlända. De grupper som tidigare ingick i det Fredrik Reinfeldt kallade "utanförskapet" (minus de långtidsarbetslösa, som M verkar ha gett upp hoppet om).

Om vi lägger de förvirrande begreppen åt sidan för ett ögonblick, lanserade Moderaterna i går idén med en "förstajobbet-anställning". Det ska vara en ny anställningsform, tidsbegränsad till 18 månader. M vill se ett "förstajobbet-avdrag" som skulle ge ett vårdbiträde ungefär 2 000 kr mer per år. Tanken med denna sortens anställning är att arbete ska kombineras med utbildning i de fall det behövs.

Jag håller inte för otroligt att detta kan fungera i vissa enskilda fall. Men risken är att det bara blir ännu ett i raden av misslyckade försök att få in unga och asylinvandrare på en arbetsmarknad som inte verkar vilja ha dem under rådande lönenivåer.

M menar att reformen skulle ge 10 000 nya jobb. Vi får sällan veta hur partierna har räknat fram exakt hur många nya jobb deras förslag väntas ge. Men vi ser förstås resultaten i efterhand. Tidigare reformer har inte gett några strålande resultat. Nystartsjobb och instegsjobb blev inga succéer. Etableringslotsarna blev ett kostsamt fiasko. Lönebidragsanställningar utnyttjas systematiskt av vissa arbetsgivare eftersom staten (vi skattebetalare) står för upp till 80 procent av lönen. Det finns företagare som inriktar sig på att nästan enbart anställa ur denna kategori. Detta snedvrider konkurrensen. Och några riktiga jobb blir det förstås inte.

Risken är stor att förstajobbet-anställningen kommer sluta ungefär likadant. Här ska nämligen arbetsgivare och anställd själva kommer överens om hur jobbet ska kombineras med utbildning. Det är inte alltför svårt att föreställa sig hur vissa arbetsgivare vill strunta i utbildningen och endast se till att personer arbetar så mycket det går under 18 månader. För att sedan ta in en ny. Vinsten skulle förstås vara att arbetstagaren kan få referenser att använda i sökandet efter ett nytt jobb. Men i fallet med lönebidragsanställningar tycks detta inte ha hjälpt. Få kommer vidare till en reguljär anställning.

Det krävs mer än så här för att bryta människors utanförskap (oavsett vad man väljer att kalla det). Det Moderaterna gör är att bygga vidare på ett lapptäcke av specialåtgärder på arbetsmarknaden. Skatteavdrag för vissa branscher, tidsbegränsad lönerabatt för arbetsgivaren för vissa grupper under vissa förutsättningar. Systemet riskerar att bli både oöverskådligt och lätt att manipulera. Det sistnämnda har vi redan sett många tecken på.

Jag föredrar ett rakare approach.

Sänk ingångslönerna och möjliggör så att unga och personer utan erfarenhet kan ta jobb till lägre löner än andra. Avskaffa alla skatterabatter och sänk i stället skatterna rejält så att företag kan överleva utan att särbehandlas och människor kan leva på en lägre lön. Röj i den berömda regelbördan för små företag.

Om det visar sig att ett bolag i ett företagsvänligt klimat med låga skatter inte kan överleva är det bara att beklaga. Men det är inte politikernas uppgift att hålla enskilda branscher under sina vingar. De ska endast erbjuda en rättvis lagstiftning och ett klimat som gör att människor vågar starta eget och anställa.

De borgerliga partierna borde ta ett helhetsgrepp om skatte- och företagarpolitiken. Detta lappande och lagande med särlösningar för vissa grupper leder ingenvart. Det är lite bedrövande att se att Moderaterna fortsätter på den inslagna vägen. 

10 kommentarer:

Anonym sa...

De nya moderaternas nya ledning tvingas av arvet från Reinfeldts dåvarande nya moderater att komma med nya utspel som man hävdar är nya även om det bara är orden som är nya.Det nya ligger s.a.s i betraktarens ögon.
Moderaterna matar om nya lösningar på gamla problem i ny förpackning.Man försöker hålla sig relevanta utan att behöva göra den ansträngning alla vet är nödvändig.Det enda som är nytt är de nya ordvrängningar man tvingas uppfinna varje gång för att verka nydanande.En slags moderat på-stället-marsch.
När moderaterna ramlar ihop förr eller senare, antingen man snubblar på ett utsträckt krokben eller av ren utmattning, kommer man häpet konstatera hur ensamt det känns där i diket.Man kommer att upptäcka att ett parti kan bli väldigt litet.
Den moderata resan som inleddes med Reinfeldt vid ratten är en enda lång dikeskörning och bevisar faran med charlataner.

Anonym sa...

Utanförskapet kommer inte bli bättre hur vi än gör eftersom vi tar in c:a 100 000 flyktingar och anhöriginvandrare från dysfunktionella stater. Vi tog jan-jul 2015 in 9947 arbetskraftsinvandrare från "utanför EU", där vår största grupp var "bärplockare och plantörer m.fl." som var 3783 till antalet, alltså (3783 / 9947) 38 % av vår arbetskraftsinvandring från "utanför EU". Hur är det tänkt att det ska gynna oss? Är det vad regeringen talat gott om när de menar att vi har många utlandsfödda som arbetskraftsinvandrar? Vilka i själva verket är här för att plocka bär. Det är ju den absolut största gruppen. Problemet är strukturellt, detta går inte att lösa enbart med "jobbpolitik". Det måste till en kulturdebatt där Västerlandets arbetsmoral kommer i första rummet, och inte islams kalifat eller Somalias kattuggande som räknas som full sysselsättning där.

Nu har också FI gått ut med att skatterna måste höjas (http://www.svd.se/slopat-overskottsmal-inget-hot/om/naringsliv):

"'Överskottsmålet har bidragit till att de offentliga finanserna står väl rustade för att möta en stigande försörjningsbörda de kommande decennierna. Men om det offentliga åtagandet ska bibehållas på nuvarande nivå måste skatterna höjas, både med det nuvarande överskottsmålet och vid ett balansmål', skriver KI."

Vi måste strypa statens resurser. Denna stat vill oss ingenting gott. Den vill ha mord och elände i landet. Den bryr sig inte om landets välfärd. Den vill vara god för hela världen, där det största målet genomfördes genom C. Bildt som fick "Humanitär Stormakt" och F. Reinfeldt som fick sitt "Öppna era hjärtan". Nu gäller det att minimera skadorna. All skatt, alla dumma förslag om etableringslotsar, subventionerade anställningar, traineejobb, svenskdiskriminering och andra påhitt som staten gör måste varje svensk vara uppmärksam på. Vi har inget land kvar om detta pågår.

Minimilöner. Lägre ingångslöner. Sänkt skatt. Vi kan hålla på länge utan att någonting särskilt händer om inte invandrarpolitiken ändrar riktning. Vi behöver ett invandrarstopp från dysfunktionella stater. Annars kan vi lika gärna ta bort all skatt på allting. Då kan vi i alla fall få leva här i landet utan att bekosta en jävla stat som vill oss illa och ett land där sammanhållningen är totalt avskaffad.

Magne

Anonym sa...

Den som tror att politikerna och deras jurister och journalister har koll bör läsa följande länk.Kan det bli tydligare?

http://www.svd.se/fritt-fram-ta-in-handgranater-i-sverigeAnonym sa...

Vad vi behöver ett ett parti av amerikansk Tea-Party-modell.Skatteuttaget tvingar fram behovet av politiker som ser som sin uppgift att tvinga fram kostnader som tvingar fram behovet av skatteuttag som tvingar fram behovet av politiker osv.
Nu har man hittat sitt svarta hål.En ändlös källa till stigande skatteuttag.
Och ett ändlöst behov av politiker.
Det är klart att hålet är lönsamt.I varje fall för politikerna.
Medborgarna däremot, dom tar notan.

Anonym sa...

Om nu Moderaterna har en egen politik varför röstar de fram vänsterpartiets politik i riksdagen?

Anonym sa...

Reinfeldts pappa Bruno, Suhonen och Bo Lundgren resonerar kring hur "Reinfeldts-falangen" där bl.a. Ulf Kristensson ingick ville krossa välfärdsstaten med massinvandring. Pappa Bruno är starkt kritisk till rådande migrationspolitik och vill, om möjligt, återställa Sverige till ett etniskt homogent Sverige. Suhonen säger bl.a. att Reinfeldt är känslokall och kände en fruktansvärd avsky mot socialdemokrater. Vidare klassificerade han Reinfeldt som psykopat, där en människa helt kallsinnigt kan genomföra nästan vad som helst om det gynnar en själv. Bo Lundgren redogör för hur "ungmoderaterna" planerade på att avskaffa välfärdsstaten där fri invandring var på tapeten under 90-talet.

Här har alla avsnittet, som Granskning Sverige gjort: https://www.youtube.com/watch?v=5FbyI6nYDII.

Lyssna, detta är bland de mer informationsrika materialen som jag tagit del av i denna fråga.

Magne

Anonym sa...

Enda anledningen till att AKB och moderaterna röstar fram vänsterns och miljöpartiets politik är att man inte tycker att det gör något.Alltså bortsett någon obetydlig detalj skulle den moderata jämförelsen vara ungefär densamma.Om man röstar moderat ska man fundera på varför man inte ger rösten direkt till orginalen?

Thomas sa...

Problemet med moderaternas tänk kring att skapa nya jobb är att det i praktiken aldrig kommer förbi idén om en leksaksbilbana vid sidan av den vanliga, öppna och riktiga arbetsmarknaden. Kalla det ingångsjobb, Fas3, subventionerade jobb eller Samhall - riktiga jobb med riktiga kontrakt och löner som skapar självbärighet är det inte, det handlar om en marknad för hittepåjobb eller macJobs som kan skyfflas runt mellan ständigt nya aspiranter och praktikanter men som ytterst sällan kommer att leda över till riktiga jobb.

Och den omhuldade RUT-reformen utgör i praktiken en stark subventionering av den övre medelklassens och överklassens behov av tjänstefolk, genom skattedopning. Det är väldigt dyra jobb ur fiskal synvinkel.

Om man vet något om hur service-arbetsmarknaden fungerar och hur mycket blufföretagare och exploatörer det finns så inser man naturligtvis att det här drar till sig sådana som en sockerbit drar flugor. Annie Lööf, Elisabeth Svantesson och Angeles Bermudez Svankvist (tidigare chef för arbetsförmedlingen) är inte dumma i huvudet, givetvis vet de - men de föredrar att inte låtsas om. Och parallellt med detta får man en svart eller grå arbetsmarknad som ser till att dämpa behovet av riktiga jobb ännu mera i de branscher det handlar om.
Men låt osss vara ärlioga, samma oförmåga att tänka kring generell verklig tillväxt vidlåder också de andra partierna. Sossarna ahde inte heller några bra svar under Göran perssons senare år, de var bara mindre hårdföra.

Anonym sa...

Tänka "nytt" är stort
Tänka rätt är mycket större

Christoffer sa...

"Det gamla utanförskapet", det som M pratade om 2006, var främst arbetsföra personer som hamnade i långtidsjukskrivning eller förtidspension. Alltså inte samma grupp främst unga och minoriteter som man pratar om nu. Därav "det nya utanförskapet". Sen om det är en bra term är en annan sak.