måndag 27 januari 2014

Vi är inte färdiga med Förintelsen än


Förintelsens minnesdag återkommer ofta två frågor: Vad har vi lärt oss av det fruktansvärda som inträffade? Och behöver vi verkligen prata om det igen och igen?

Världen har nog egentligen inte lärt sig så värst mycket av nazisternas folkmord på judar, romer och andra grupper. Vi har sett folkmord sedan dess, både i och utanför Europa. Europa är i dag en betydligt fredligare kontinent, men tveksamheten i att aktivt sätta stopp för folkmord är lika stor i dag som då. Realpolitik är fortfarande viktigare än människoliv, krasst uttryckt.

Och varför ska vi då fortsätta prata om Förintelsen? Vi ska prata om den av samma skäl som vi ska fortsätta prata om nazisterna och andra världskriget. Den är en del av vår nutidshistoria. Händelserna under andra världskriget, som var en direkt följd av det första, präglar fortfarande den värld vi lever i i dag. Förintelsen är förstås ett slags förutsättning för bildandet av staten Israel - en statsbildning som i dag är grunden i en till synes oändlig konflikt.

Förintelsen har också visat vad som händer när kollektivismen slår igenom på alla nivåer och när människovärdet går förlorat.

Det finns dessutom mer att lära om Förintelsen och dess aktörer. Vissa forskare menar att forskningen fortfarande är i sin linda, och framför allt finns grävarbete att göra för att utröna hur andra stater än Tyskland (däribland Ungern och Slovakien) aktivt bidrog till utrotningen av judar.

Nyligen började Die Welt publicera utdrag av 700 av SS-ledaren Heinrich Himmlers brev. Dessa sägs visa ondskans banalitet, för att låna Hannah Arendts uttryck. Själv förvånas jag alltid över mångas fascination över att en massmördare samtidigt kan vara en älskad make och far. Bilden av män och kvinnor som begår onda handlingar förblir endimensionell i vår föreställningsvärld. Det har därför varit kontroversiellt att skildra Adolf Hitler som den omtänksamme och trevlige herre som han beskrivits som av sekreterare och annan personal. Vi vill bara se det skrikande monstret.

En sådan förenkling förklarar emellertid inte Auschwitz. Historien är alltid mer komplex än vad Hollywood och media målar upp. Kanske är demoniseringen av historiens skurkar ett slags skydd mot det som nog egentligen är den skrämmande sanningen - att vi alla kan göras till mördare eller medlöpare under vissa bestämda omständigheter.

Vi är nog inte färdiga med vare sig andra världskriget, Hitler eller Förintelsen på länge än.

Några lästips:

Arad, Yitzhak, Belzec, Sobibor, Treblinka: The Operation Reinhard Death Camps (1987)
Browning, Christopher R., The Origins of the Final Solution: The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939-March 1942 (2004)
Friedländer, Saul, Tredje riket och judarna (del I-II) (2010)
Höss, Rudolf, Commandant of Auschwitz (1951)
Rees, Laurence, Auschwitz. Den slutgiltiga lösningen (2007)

12 kommentarer:

Anonym sa...

Helt rätt ovan men varför inte säga samma sak om kommunismen, islam av idag och igår, Israels utrotning av araber, USA:s krig världen över sedan 1960. Ja, det finns mer.....Rwanda 1994..och Kiev i skrivande stund osv.

Varför alltid detta eviga ältande om den sk "F"örintelsen?

/SD 2014

Hans Li Engnell sa...

Förintelsen är unik på flera sätt, både i sin omfattning, sitt genomförande och dess påverkan på vår värld.

Men jag instämmer i att fokuseringen på Förintelsen gjort att andra stora brott hamnat helt i skymundan.

Anonym sa...

Israel har inte utrotat några araber. Tvärtom har den arabiska befolkningen på Västbanken och i Gaza oabrutet ökat.
Däremot har de s.k. Palestinierna och övriga araber ett mörkt förflutet i sina planer på att tillsammans med Nazityskland utrota judarna i det brittiska mandatet Palestina.
Anonym 21:51 måste tillhöra den judehatande falangen i SDU

Men Förintelsen är unik genom försöket att, och nästan lyckas med, att i industriell skala utrota en hel etnicitet.
Att dra in USA i sammanhanget folkmord är korkat och okunnigt.

Anonym sa...

På vilket sätt är denna sk händelse så unik mer precist?

Kommunismen är ju däremot en global företeelse som främst just leddes av de du nu främst sörjer. Och att det inte skulle finnas rasism inom denna så kan du ju börja med att studera dagens Sydafrika och Zimbabwe (fd Rohdesia). Kommunister slaktar liberaler för att de just är liberaler men de slaktar helst vita för att de just är vita. Inget nytt för visso. När Idi Amin kom till makten i Uganda 1974 så slaktades och utvisades samtliga asiater/indier.

Ett smakprov:

http://www.genocidewatch.org/southafrica.html

Sedan är ju ochså många sk överlevare från "F"örintelsen delaktiga till massmord i MENA länderna.

Mvh SD 2014

Samhain sa...

Samtidigt är inte Förintelsen så isolerad som det ibland ges sken av. Den absoluta majoriteten av exekutiva NKVD som hade en aktiv roll i exempelvis Holodomor var av judisk börd. Det var naturligtvis en medveten strategi, men hur påverkade det bilden av judar i Europa? Hur påverkade det bilden av Sovjet?

Jag tror också att vi bör fortsätta att diskutera och analysera Förintelsen. Men framför allt kanske vi borde fråga oss varför de människor som på den tiden såg sig som de godaste och mest moraliska numera ses som de ondaste och mest förkastliga.

Kanske vi kan lära oss något av det.

Anonym sa...

Det är trist att den här sortens diskussioner alltid måste urarta.

Jag instämmer helt med Engnell att vi fortfarande har mycket att lära av Förintelsen, inte minst allt det vi aktivt blundat för förr, som t.ex. hur nazisterna de facto skapade en grupp som sedan skulle utplånas. För de flesta tyskar var nämligen judarna mer eller mindre lika tyska som de själva.

Det kollektiva hatet ligger alltid nära till hands, det gäller bara för hatarna att skapa en grupp att hata där inget hat tidigare fanns.

Det andra och kanske viktigaste vi borde lära oss från Förintelsen är att bödlarna påfallande ofta var skönandar. Inga monster alltså. De flesta ledande nazister skulle smälta in perfekt på Söder idag.

//Rick

Anonym sa...

Signaturen SD 2014 är uppenbarligen en kryptoantisemit som får visa upp pålitliga källor till att överlevare från Förintelsen är skyldiga till massmord i arabvärlden.

Anonym sa...

Pålitlig källa till att överlevare från Förintelsen begått mass mord i MENA, tack.

Anonym sa...

Håller med om att de bestialiska folkmorden i nazisternas förintelseläger aldrig får glömmas bort och det är bra att vi blir påminda då och då.
Men sen till din beskrivning till att det gick som det gick: [quote]Förintelsen har också visat vad som händer när kollektivismen slår igenom på alla nivåer[/quote]
är för tunn som förklaringsmodell.
Att folk betrodde sina ledare i en allt igenom totalitär stat är en starkare förklaring IMO.Vad skulle t.ex ett företag vara utan kollektivism?Kollektivism är inte per definition alltid dåligt.

Micke sa...

Generellt har dom kommunistiska brotten i Sovjet men framför allt i Kina kommit i skymundan och i synnerhet idag då bägge länder ses med en ursäktande attityd BÅDE av höger och vänster av samma anlednig.Bägge sidor har stött eller stöder ländernas dåvarande eller nuvarande totalitära bas.

Micke sa...

Signaturen SD 2014 är uppenbarligen en kryptoantisemit

Han är Hitman. Liberal som gillar Mises och röstar på fascisterna. En unik komnbination.

Anonym sa...

När röstade jag på sverigenazisterna, micketrollet?

//Hitman