tisdag 14 januari 2014

Alltid upprört efter friande dom

När jag var i Malaysia för många år sedan minns jag att det i en av huvudstadens dagstidningar fanns ett slags sektion med våldtäktsfall. Händelserna beskrevs utförligt med plats och namn på den misstänkte. Jag vet inte hur våldtäktsstatistiken i Malaysia ser ut, men jag minns att jag reagerade för hur dessa brott prioriterades i nyhetsrapporteringen.

Något liknande verkar ske i Sverige. Särskilt friande domar ges mycket utrymme, och nästan alltid följer en upprörd debatt.

Det tycks finnas en spridd uppfattning att Sverige brister i rättssäkerheten och rättstryggheten just när det gäller våldtäktsfall. I synnerhet högljudda feminister vill att den bilden sätter sig så att de kan driva på lagändringar och, faktiskt, göra Sverige mer rättsosäkert - för den som åtalas.

Jag tror inte på denna bild. Det är uppenbart att tings- och hovrätter ibland resonerar konstigt i sexualbrottmål - som när motiveringen till ett sänkt skadestånd för spridning av en samlagsfilm (vilket nog i sig var korrekt) var att det i dag är vanligare att vara öppen med sin sexualitet.

Men i det senast uppmärksammade fallet förefaller rätten bara ha gjort som en tingsrätt ska göra, nämligen fria om det föreligger oklarheter kring den tilltalades skuld. Det är så en rättsstat ska fungera. Att feminister vill ha fler fällande domar av politiska skäl kan inte hjälpas.

Hanne Kjöller belyser några aspekter av fallet. Det som fick många att gå igång och kritisera den friande domen mot mannen var att kvinnan vid flera tillfällen ska ha sagt "nej" och "sluta". Kjöller kompletterar den bilden med att mannen vid flera tillfällen frågat kvinnan om det var OK, samt att kvinnan emellanåt agerat som om hon samtyckt.

Sex är ofta ett ordlöst samspel. Få skulle vilja förbereda varje samlag med en excelfil bestående av en checklista på vad som får och inte får göras. Ibland tar man initiativ och känner sig för, prövar sig fram. Det handlar om magkänsla och fysiska signaler. Om en person gör fysiskt motstånd och skriker är det svårt att förklara det som ett tecken på samtycke. I detta aktuella fall verkar det emellertid inte ha gått till så.

Det lämnar rätten med två delvis olika versioner och ett scenario där inget uppsåt till brott verkar finnas. Således frias mannen. Våldtäktsmål är knepiga. Men alternativet - att rucka på rättssäkerheten för att uppnå fler fällande domar - är inget alternativ. I alla fall inte om man verkligen tror på en rättsstat.

1 kommentar:

Anonym sa...

För feministmaffian är snart sagt varje samlag en våldtäkt, såvida inte sexakten är mellan kvinnor