lördag 11 januari 2014

Regeringen bryter mot FRA-lagen

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg fortsätter att vara kritisk mot hur regeringen hanterar FRA-lagen. Att lagen i sig är ett luftslott, en charad, är en sak. Men faktum är att regeringen inte ens följer den. Då spelar det ingen roll hur många gånger statsministern och försvarsministern säger att de utgår från att FRA självt håller sig inom lagens gränser.

Anne Rambergs kritik handlar denna gång om de så kallade integritetsombud som ska bevaka den enskildes integritet när försvarsunderrättelsedomstolen (FUD) tillståndsprövar FRA:s önskemål om signalspaning. FUD beviljar alltid i princip det FRA vill, enligt dess FUD:s ordförande.

Sex integritetsombud ska förordnas, tre av dem av Advokatsamfundet. Men sedan deras förordnande gick ut i höstas har regeringen inte utsett några nya. I stället har de sittande fått frågan om de kan fortsätta. Förmodligen skulle regeringen tycka att det vore mest bekvämt om samma sex personer satt på livstid.

Det är uppenbart att regeringen ville ha FRA-lagen på plats utan dröjsmål 2008, att den lade ut dimridåer för att få det fåtal kritiker som fanns i riksdagen att säga ja och att den sedan dess har ägnat sig åt grov ändamålsglidning.

Enligt Carl Bildt är FRA-lagen så bra att den väcker omvärldens avund. Det är ett så hårresande påstående att det blir komiskt. Sverige kritiseras av EU-parlamentet och ombes revidera FRA-lagen. Inte mycket avund där. Även om kritiken främst riktas mot NSA och GCHQ, vilket är naturligt eftersom de är västvärldens mäktigaste underrättelsetjänster, kommer FRA inte undan.

Nog vore det angeläget att FRA:s arbete prövas mot alla människors rätt till privat kommunikation. I nuläget är det svårt att se hur FRA-lagen, som en del i den globala massövervakningen, skulle kunna få grönt ljus på denna punkt.

Lyssna till:
Debatten mellan Christian Engström (PP) och Allan Widman (FP) i Studio Ett här.

Inga kommentarer: