lördag 28 december 2013

Välfärdsstaten och migrationen


Lena Andersson har skrivit ännu en vass kolumn om migrationen, individen och samhället. Hon argumenterar övertygande ur ett principiellt perspektiv. Jag önskar även ge resonemanget lite markkänning.

Jag sällar mig inte till dem som anser att svensk mark ägs av svenska folket såsom en villatomt ägs av villaägaren. Inte alls. Jag anser att den fria rörligheten i Europa är en av få positiva aspekter med EU-samarbetet. Om den går förlorad finns väldigt få anledningar att stanna kvar som medlem (nu anser jag visserligen att Sverige bör lämna EU ändå, men det är en annan diskussion).

Människan har alltid vandrat för att söka en bättre tillvaro. Migrationen är lika gammal som människan själv. De folkvandringar vi ser i dag undan krig och förtryck är således inget nytt fenomen. Det som är nytt är välfärdsstaten och sättet på vilket migranterna tas emot.

I Sverige hänvisas fullt friska och arbetsföra människor ofta till socialtjänsten. I alltfler fall är det Arbetsförmedlingen som ska ta emot dem - men en illa fungerande myndighet som endast kan bidra med olika sorters sysselsättningsåtgärder är sällan en väg ut i egen försörjning.

Vi i väst tycker oss sitta och ruva på någonting heligt, något alla i övriga världen vill åt. Vi har så kallade välfärdsförmåner, och dessa måste vi minsann måna om och skydda från inkräktare. Göran Persson varnade för "social turism" inför EU:s utvidgning 2004. Andra länder införde övergångsregler för medborgare i de nya medlemsländerna, men till Perssons besvikelse hörde inte Sverige till dessa.

Tio år har gått sedan den stora utvidgningen, men tongångarna i delar av Europa är fortfarande desamma - i synnerhet i Storbritannien. I dag är det floden av bulgarer och rumäner som tros skada välfärdssystemen. Därtill kommer vågen av syriska flyktingar, människor som behöver bostäder som ingen kan erbjuda och förskoleplatser som inte finns.

Men. Vi kan inte hindra människor från att söka lyckan i andra länder. Ett medborgarskap får inte bli ett slavkontrakt. Stater som förhindrar sina medborgare att resa och bosätta sig i andra länder är onda. Sydkorea tar emot många nordkoreanska flyktingar. Det nya livet i syd är ingalunda okomplicerat för en person som levt hela sitt liv under en kufig Kim-dynasti, men det sydkoreanska samhället har olika inskolningsinsatser som underlättar omställningen. Därtill ordnas inledningsvis med både bostad och jobb. Sedan förväntas de nyanlända klara sig själva, och detta i världens kanske mest konkurrensinriktade samhällsklimat.

Sverige är inte särskilt duktigt på att ta emot migranter. Politiker och människor i gemen vill mycket och väl, men mottagandet har stora brister - i allt från Migrationsverkets handläggning till bostads- och arbetsmarknadens utestängande funktioner. Det är således lätt för riksdagspolitiker att tala vackert om öppna gränser och internationell solidaritet, men desto svårare för kommunalpolitikerna att med kort varsel tillgodose de nynivandrades behov.

För det är ju så det fungerar i Sverige: staten, landstinget och kommunen har ansvaret för människornas väl och ve. Med en sådan samhällskonstruktion är det förståeligt att många frågar sig hur pengarna ska räcka till alla nyanländas behov och undrar om det kommer att gå ut över deras egna välfärdsförmåner. Men om ansvaret i stället flyttades från det allmänna till den enskilda? Om det blev individens eget ansvar att sörja för sin lycka, att ordna bostad och jobb? Vore det så förfärligt?

Den universella välfärdsmodellen som konstruktion pallar inte för en värld med öppna gränser. I syfte att rädda denna modell föreslås både stängda gränser och en sorts uppdelning av människor i ett välfärdens a- och b-lag. Men det är ingen tilltalande tanke. Strömmen av migranter är snarast en påminnelse om välfärdsstatens långsiktiga omöjlighet och om den absoluta nödvändigheten av reformer. Denna insikt kommer månne sakta krypande hos alltfler.

Jag är av uppfattningen att på samma sätt som den fria rörligheten är en odiskutabel rättighet är egenförsörjning en lika odiskutabel skyldighet. När dessa båda uppfylls finns det över huvud taget inget att diskutera. Inte ens Sverigedemokraterna verkar nämligen ha något emot invandrare som arbetar och försörjer sig själva.

Läs även:
HAX: Välfärdsstatens mörka sida

22 kommentarer:

Anonym sa...

Handlar det inte i grund och botten om Rousseaus idé om det sociala kontraktet?

http://www.libertyclassroom.com/you-signed-a-social-contract/

D.v.s. att göra de sociala välfärdssystemen frivilliga att gå med i eller gå ur?

Anonym sa...

Fri rörlighet är en rättighet och egenförsörjning en skyldighet. Men vad vi ska komma ihåg är att folk knappast kan leva i kåkstäder i Sverige, det är inte livsdugligt med tanke på den kalla vintern. Oavsett om en människa försörjer sig själv, behöver den en bostad att bo i. Därmed måste efterfrågan och utbud av bostäder vara någorlunda jämbördiga. Jag kan verkligen inte se hur Sverige i nuläget ska kunna tillgodose behoven som flyktingar från t.ex. Syrien har, eftersom de ska kunna försörja sig själva efter åtminstone fem år (det är väl något sådant som är gränsen?).

Paulina Neuding skriver några kloka ord om kåkstäder som etablerar sig i Sverige: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/svenska-kakstader-en-social-katastrof_8854456.svd

Oscar Solberger sa...

Fast SD har VISST valdigt mycket emot invandrare som forsorjer sig sjalva. Da tar de vara jobb och forstar den svenska kulturen och sa vidare. Ditt sista pastaende haller jag alltsa verkligen inte med om.

Kalle Persson sa...

Känns som att mycket kan gå över styr om man liksom bara låter folk strömma in skamlöst och bosätta sig i andra länder, oavsett om det är Sverige eller inte. Det tragiska är att vi sällan får framföra dessa idéer utan att bli stämplade som militanta rasister...

Hans Li Engnell sa...

Oscar: Mitt intryck är att SD framför allt vill minska anhöriginvandringen.

Micke sa...


D.v.s. att göra de sociala välfärdssystemen frivilliga att gå med i eller gå ur?
----------------------------

Är det frivilligt att vara sjuk?

Micke sa...Oscar: Mitt intryck är att SD framför allt vill minska anhöriginvandringen.
-----------------
SD vill precis som alla andra kvasinazistiska partier i Europa skapa en traditionell nationalistisk stat grundad i etnisk tillhörighet.
Det är det övergripande målet och det dy refererar till är den retorik som just nu säljer skiten med.

Amnexis sa...

Micke:

SD har inget om etnicitet i sitt partiprogram. Sluta ljug eller länka till SD's hemsida och peka på var jag kan hitta den formuleringen.
Du verkar ständigt förväxla SD med SvP... Undrar varför.

Sen. Du talar aldrig om vad du vill skapa för typ av stat?

Men ditt ständiga sugande och snuttande på Barroso's och Stalin's ändalyktor ger ju vissa fingervisningar...

Eller är det kanske en islamisk shari'a-diktatur som micketrollet förordar?

Anonym sa...

@ Anonym 28 december 14:04 och micketrollet

Hellre att de dör i Afrika, Syrien och Mellanöstern än att de flyttar hit och vi får se dem leva under taskiga förhållanden här?

Det är verkligen välfärdsstatens och folkhemsnationalismens stjälpande hjälpverksamhet i ett nötskal.

Anonym sa...

Micketrollet förväxlar SD och SvP för att allt till höger om stalinism är fascism för honom.

Unknown sa...

Tycker Tinos nyktra svar på Lenas inlägg är mycket läsvärt.

http://www.tino.us/2013/12/dns-lena-andersson-forvirrad-om-aganderatten/

Anonym sa...

@ Unknown

Är det nyktert att tala om ett stormaktsbygge från 1600-talet som en Volksgemeinschaft vilken han ”äger"?

Smaka också på den här:

”Det är inget konstigt med att man inte har oinskränkt rätt att avsäga sitt medborgarskap, precis som den privata äganderätten inte ger dig rätt att sälja dig själv i slaveri. ”

Vad brukar man kalla något som man inte får lov att lämna, om inte ett fängelse eller träldom?

Lackmustester för en liberal, är inställningen till obegränsad secession.

http://wiki.mises.org/wiki/Secession

Klaus Bernpaintners artikel om rätten att bli lämnad ifred, fångar också frågans själva essens:

http://www.mises.se/2011/07/28/ratten-att-bli-lamnad-i-fred-2/

Amnexis sa...

Anonym 22:02:

Du ska inte lämna jordelivet då? för att istället färdas astralt? Då behöver du inte bry dig om några fysiska ting alls!? Den ultimata secessionen.

Du verkar ju liksom ha det lite svårt med att tackla vardagslivet eftersom du går och tänker på Svensk-Danska gränsen som en järnridå...

Unknown sa...

"Lackmustester för en liberal"
Om det är något som jag ogillar så är det när sådana dogmer får styra över förnuft. Vägrar man anpassa sina principer efter verkligheten så leder ett sådant styre förr eller senare till fördärvet.

Anonym sa...

@ Amnexis

"There are those who just want to be left alone, and those who just won't leave them alone."

Vilken av dem är du? ;-)

Anonym sa...

@ Unknown

Ja att staten äger dig dvs att människor äger andra människor är förnuftigt, eller?

Amnexis sa...

Anonym 14:06

Multikulturalister please leave me alone.

Parasiter leave my money alone.

Politiker leave my good shit alone.Jag kommer dock inte lämna dina uttalanden oemotsagda då din metod betyder mer förskingring av mina skattepengar min bäste herr Önsketänkare.

Anonym sa...

@ Amnexis

Är det halmgubbarnas dag och inte nyårsafton idag?

https://yourlogicalfallacyis.com/strawman

Min metod betyder att begränsa välfärdsstaten, inte rörelsefriheten, min bäste herr Önsketänkare.

Amnexis sa...

Varsågod. Hoppas du fixar det snart. Herr Önsketänkare där.

Svenskarna har inte råd att vänta hur länge som helst på Hitmans final solution...

Anonym sa...

Vilken är Hitmans final solution då, bäste Amnexis, förutom att Micketrollet fås att sluta kommentera?

Anonym sa...

@ Amnexis

Har Skåne och Norden råd med Amnexis final solution dvs stockholmsdominalism och en gräns mitt i Storköpenhamn?

Anonym sa...

Migration som fenomen är exakt lika gammalt som viljan att skapa fungerande samhällen; det är två sidor av samma mynt. Människan söker komfort. I verkligheten slumpar det sig så att fungerande samhälle kräver en kollektiv nivå av organisation vilket i sin tur fodrar reglerad invandring. På ett praktiskt plan kokar den liberala doktrinen ner till att människor måste harva fram i kassa samhällen eftersom man inte har rätt att bygga samhällen där vissa problem löses genom staten. För egen del föredrar jag ett fungerande samhälle och därmed reglerad invandring, det förefaller mig vara en mycket mänsklig och individualistisk impuls.