torsdag 6 mars 2008

Fack it, sa svensken

Fackförbunden tappar medlemmar i rasande takt. Facktoppar utpekar regeringens politik kring a-kassan utpekas som orsaken till medlemsraset. LO som helhet förlorade nästan 130 000 medlemmar under 2007. Det är ett tecken på att svenska folket börjar se bortom fackens makt på arbetsmarknaden. Värdet att stå fri är större än att den s.k. trygghet som facken säger sig erbjuda.

Men TCO:s Sture Nordh pekar även på en annan tendens: tilltron till facket har försvagats bland de unga. Detta kan knappast regeringens politik göras skyldig för. Unga människor i dag brukar ofta sägas vara med individualistiska än sina föräldrar och det är möjligt att det är en del av förklaringen. Det är mycket glädjande att unga männskor anser sig tillräckligt starka och självständiga för att säga nej till facklig underkastelse. Genom att låta människor bära en större del av den fackliga kostnaden själva har regeringen givit människor en ögonöppnare. När andra inte längre betalar för dig visar det sig att det inte är så viktigt att vara med i facket trots allt...

Inga kommentarer: