fredag 14 mars 2008

Diktatorkonsulting 2008

Forum for levande historias (FFLH) material om brott mot mänskligheten i kommunistiska regimer innehåller förutom rent faktamaterial även en lärarhandledning. Detta är en kort beskrivning av hur arbetet i skolan kan läggas upp, vilka frågor man kan arbeta med och på vilket sätt. Jag känner mig nästan lite avundsjuk, tänk om även min årskull hade fått möjligheten att arbeta med detta material under grundskolan!

Överlag ser det överskådligt och lättbegripligt ut men ändå med viss ansats till att gräva lite djupare. En passage sticker emellertid ut och får mig att dra på smilbanden. Under rubriken "Vad utmärker en diktator?" försöker FFLH förklara på ett väldigt grundläggande plan hur en diktator förväntas vara. Kriterierna är tagna ur André de Guillames bok How To Rule The World - The Handbook of Aspiring Dictators (finns även i svensk översättning). En diktator ska ha karisma och beslutsamhet samt lida av förföljelsemani och samvetslöshet. Därefter räknas konkreta råd upp:

¤ Låt inte landets ledare utvandra. Lås in dem så att du har kontroll på dem!
¤ Ge dina närmaste familjemedlemmar politiska uppdrag med mycket makt!
¤ Belöna folk som är trogna dig!
¤ Bestraffa dina fiender med överdriven grymhet!
¤ Använd ett nytt namn i stället för det namn du fick vid födseln!
¤ Se till att du blir publicerad!
¤ Uppträd charmigt och farbroderligt!
¤ Förklara att alla landets problem beror på de tidigare makthavarna!
¤ Bjud in journalister från hela världen så att du får chansen att ständigt ge din syn på saken, men glöm inte bort att hålla landets egen press under noggrann uppsikt!
¤ Erkänn inte att du är en diktator!
¤ Anordna gärna stora parader och massmöten!

Detta är förstås ursprungligen skrivet med glimten i ögat, men det är ändå intressant hur många av dessa punkter som stämmer lika bra på demokratiska regeringsledare- och partier... Jag saknar bokbål som en egen punkt, dock. Ovanstående lista får mig att tänka lite på Varan-TV:s diktatorkonsulting, där diktatorer fick vidareutbildning. Klart sevärd.

Inga kommentarer: