söndag 4 april 2010

Nu ökar prostitutionen

Prostitutionen på nätet växer, berättar TV4Nyheterna. I Malmö har det enligt Kompetenscentrum prostitution skett en 100-procentig ökning i staden. Den 11 år gamla sexköpslagen biter inte längre på det växande antalet sexsäljare. En fjärdedel av säljarna är män, vilket ytterligare förstärker bilden av en marknad i förändring. I tidigare forskning behandlas manliga sexsäljare som extrema undantag, knappast värda att beakta. Främst har det då rört sig om homosexuella män. Nu finns det även gott om män som säljer till kvinnor. Fram träder starka män och kvinnor, stolta över sina kroppar och sitt kunnande. Det blir allt svårare att behålla den radikalfeministiska myten om utnyttjade kvinnor (och "flickor") intakt.

Mot slutet av månaden är det tänkt att Anna Skarhed ska lägga fram den färdiga utvärderingen av sexköpslagen och föreslå förändringar (det vill säga en straffskärpning). Jag hoppas att diskussionen då kommer att ta fart igen. Vi behöver få till stånd en diskussion om integritet igen i det här landet. Det får inte tas för givet att vår sexuella integritet regleras av politiska församlingar. Det kan aldrig vara acceptabelt att låta politiker bestämma över något av det mest intima, vårt sexliv.

Det är dags att sluta patologisera sexköparen. Det är dags att sluta stigmatisera sexsäljaren. Det är dags att höja rösten!

3 kommentarer:

Johan Lindén sa...

Mycket välskrivet Hans! Att prostitutionen har ändrat karaktär som socialt fenomen är något som vi försökt få fram i debatten.

Fortfarande cirkulerar nidbilden av missbrukarbruden som går på gatan, vilket inte alls är en representativ bild av fenomenet. Kontinentala mönster håller på att etablera sig även här, och detta är något bra, inget som bör bekämpas. Vi behöver definitivt en mindre moraliserande attityd till kommersiellt sex här i landet.

Det är mycket oroande att Sverige som det enda land i det demokratiska Europa eventuellt planerar att skicka sexköpare som gjort upp i samtycke med en annan vuxen i fängelse. Detta vore fruktansvärt och absolut inte något vi kan acceptera. Det borde naturligtvis inte vara straffbart överhuvudtaget.

Jag hoppas att alla som kämpar för den personliga integriteten på nätet även ställer sig upp mot staten och moralisterna i denna fråga (och även angående drogpolitiken). Det finns ju en tydlig trend att politikerna tror att vi är statens egendom. Det är dags att säga ifrån, det räcker nu! Avkriminalisera sexköp mellan samtyckande vuxna och ge sexsäljare och sexköpare deras mänskliga och sociala rättigheter!

Sex Workers Rights Sweden

Hans Li Engnell sa...

Tack, Johan.

Ja, integritetsfrågan är större än bara datalagrings- och fildelningsfrågor. Jag håller med om att den diskussionen även bör rymma den sexuella integriteten. Den borde engagera oss alla.

Jag har länge känt att vi behöver en årlig demonstration för den sexuella integriteten i Sverige, i vilken debattörer, fåtalet rimliga politiker, vanliga medborgare och allra helst även sexsäljare och -köpare själva deltar. Är stigmat för starkt för att det ska vara möjligt, tro?

Johan Lindén sa...

Stigmat är stort, men jag skulle gärna se att HBT-rörelsen väckte dessa frågor, exempelvis inom ramen för PRIDE. Köpare- och säljare av sexuella tjänster har ju i stort sett samma sociala position som homosexuella hade för ett antal decennier sedan.