onsdag 1 februari 2017

Stålbadet


Efter kaosets år 2015 har 2016 beskrivits som ett andrummets år. Året då allt återgick till det normala. Året då vissa politiska krafter började prata om att återgå till den gamla politiken igen.

Beskrivningen av 2016 som ett andrummets år är falsk och vittnar om en djup okunskap om hur arbetet med etablering, bostäder och egen försörjning ser ut i kommunerna. Asylinvandringen sjönk drastiskt under fjolåret. Men utplaceringen av nyanlända i kommunerna har bara börjat.

Under 2016 beviljades nämligen nästan 72 000 positiva asylbesked (se Migrationsverkets årsstatistik här). Det är tre gånger så många som i övriga Norden tillsammans (notera att endast förstagångsbesked räknas, inte förlängningar). Samtliga ska ha någonstans att bo. Sverige fortsätter således att sticka ut, att vara ett extremt land. Skillnaden nu jämfört med för 15 eller 20 år sedan är att bostadssituationen är hopplös i nästan alla delar av landet. Och arbetsmarknaden är knappast bättre för lågutbildade personer som inte kan språket.

Stockholms stad misslyckades med bred marginal att nå målet att ordna boende till alla kommunplacerade under fjolåret och har därmed ett särskilt ansträngt läge under 2017 då ytterligare 3 500 personer ska tas emot. Eftersom staden inte avser att följa Malmös exempel att i panik köpa in bostadsrätter, även om det har gjorts i mindre skala tidigare, och heller inte låta nyanlända gå före i landets längsta bostadskö, återstår bara speciallösningar inom stadens eget sociala bostadsbolag SHIS. Men inte ens ett expansivt SHIS kan klara anstormningen av flera tusen nyanlända. Det som återstår är därför ombyggda sovsalar med catering.

Sverige står inte rustat inför det som väntar. Många kommuner klarade inte att möta kvoten för 2016, det säger sig självt att det inte kommer att gå 2017 heller. En lyckad integration är avgörande för om vi ska slippa gigantiska kommunalskattehöjningar under de kommande åren. Men hur ska den som bor i en ombyggd gymnastiksal kunna klara sina studier och hitta ett arbete?

Något av det knepigaste socialtjänsten tvingas syssla med är att guida nyanlända familjer utan inkomst, kunskaper i svenska språket eller boendereferenser till ett boende på den reguljära bostadsmarknaden. Det har nog aldrig varit lätt, men för bara fyra, fem år sedan var det möjligt att hitta lägenheter i andra kommuner utanför storstäderna. Det fanns ett visst utbud av lediga lägenheter på mindre orter.

Så är det inte i dag. Det är fullt. Det hjälper inte längre att slå en signal avfolkningsorter i norra Norrland (de nyanlända skulle visserligen aldrig gå med på att flytta dit ändå när de väl har bestämt sig för en av landets tre storstäder). Det är kort sagt slut på bostäder för den grupp som socialtjänsten arbetar med.

Sedan millennieskiftet har Sverige beviljat 1,5 miljoner uppehållstillstånd. Det är nästan ofattbara nivåer och nog vore det märkligt om detta gick obemärkt förbi i antal utlandsfödda arbetslösa eller i tillgången till bostäder. Nu är förstås inte alla som beviljas ett uppehållstillstånd asylsökande eller skyddsbehövande. Det rör sig även om arbetskraftsinvandrare och kärleksinvandrare, som ju har helt andra förutsättningar att ordna boende och försörjning.

Vi kan titta specifikt på asyl- och anknytningsärenden för att få en bild av förhållandet dem emellan. Journalister och politiker tenderar att stirra sig blinda på antalet asylsökande när de i minst lika hög grad borde intressera sig för anknytningsärendena.

Om vi tittar på Migrationsverkets statistik för åren 2009-2016 och räknar bort adoptioner från anknytningsärendena kan vi räkna ihop att det har beviljats 226 384 positiva asylbesked och 276 131 uppehållstillstånd genom anknytning under dessa åtta år. Av en halv miljon ärenden under denna tid har flertalet faktiskt kommit hit som anhöriga. Enkelt uttryckt kan man säga att ju fler som får asyl, desto fler anhöriga kommer att komma efteråt.

Vad kommer att hända framöver? Hur kommer samhället i stort att påverkas? Ingen kan säga exakt, för det som svenska politiker har ägnat sig åt under det senaste decenniet är ett slags socialpolitiskt experiment. Men vi kan gissa.

Härom dagen fick jag från en person som är mycket insatt i hemlöshetsfrågor både lokalt och nationellt veta att var tredje familj i Malmö stad lever på försörjningsstöd. Var tredje familj. Hemlösheten i staden ökade för övrigt med 30 procent under fjolåret. Jag befarar att Stockholm kommer gå i samma riktning, och i ett sådant läge urholkas skattebasen. Vilket kräver högre skatter på de som arbetar. Det är vad jag ser framför mig i många kommuner.

Omskrivningar och glädjekalkyler håller ett tag men möter oundvikligen den hårda och kalla verkligheten. Det är vad som nu gradvis sker. Ett stålbad väntar Sveriges kommuner, och därmed svenska skattebetalare.

Tidigare bloggat:
Regeringens alternativa fakta

Läs även:
Gunnar Sandelin

50 kommentarer:

Magne sa...

ARBETSMARKNAD (INKL. ANHÖRIGA ARBETSMARKNAD)

Antal personer från 2009 till 2016 som tilldelats uppehållstillstånd relaterade till arbetsmarknad inklusive deras anhöriga; 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016:

INDIEN----3 110 ---- 3 016---- 3 821 ---- 4 643 ---- 5 132 ---- 5 572 ---- 5 894 ---- 6 818

THAILAND---- 6 253 ---- 3 613 ---- 2 944 ---- 5 860 ---- 6 517 ---- 3 062 ---- 4 341 ---- 3 616

KINA---- 1 978 ---- 2 404 ---- 2 325 ---- 2 125 ---- 2 004 ---- 2 151 ---- 1 868 ---- 1 689

IRAK ---- 256 ---- 658 ---- 1 008 ---- 980 ---- 751 ---- 728 ---- 1 521 ---- 982

USA ---- 814 ---- 867 ---- 1 052 ---- 1 213 ---- 1 201 ---- 1 181 ---- 1 211 ---- 924

Vore intressant att se vad personerna som kommer från ovan nämnda länder gör i Sverige. Är det kompetenssen från Thailand och Irak som kommer eller är det mestadels fruar, släkt och vänner som tilldelas PUT genom att ta ett enkelt arbete eller att de kommer hit och senare söker asyl?

Vi borde sträva efter att få till en arbetsmarknads- och anhöriginvandring som är från vårt eget närområde, det vill säga Polen, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland och ned mot Italien. Vi borde fördela uppehållstillstånden till EU-medborgare i första hand och om inte kompetens går att finna i ett litet antal ta in indier eller kineser och sedan låta dem åka hem efter tre år så de inte hinner rota sig i landet, så de inte söker medborgarskap eller på andra sätt försöker svärta ner vår förda invandringspolitik som endast tilldelar medborgarskap till européer.

https://www.migrationsverket.se/download/18.585fa5be158ee6bf362fd0/1485556063035/Beviljade+uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd+2009-2016.pdf

Fd moderat sa...

Om Sverige i stället för 1,5 miljoner människor tagit emot max 150 tusen eller färre skulle Sverige ha varit ett avsevärt bättre land.
Men all sköns liberaler och utopivänster har hela tiden sagt att det skulle göra Sverige bättre och rikare. I Malmö har vi facit för hur det kan se ut om 10-15 år.

Sven-Hassan sa...

Det enda rationella är att börja slänga ut folk.

Utlandssvensk sa...

"Ett stålbad väntar Sveriges kommuner"

Ja, minst sagt! En stor skillnad mot tidigare är att de vita enklaverna nu drabbas stenhårt. Det finns två olika system för att tvångsutplacera migranter, dels ett för ensamkommande, del ett för övriga.

Som ett exempel kan vi ta Lidingö. 2016 var deras tilldelning 189 ensamkommande och 171 övriga. För 2017 är det samma antal ensamkommande, men 242 övriga.

Så under två år, blir det cirka 800 migranter, troligen nästan alla från MENA. Som Hans påpekar i inlägget, kan man sen förvänta sig ungefär lika många anhöriga de närmaste åren. Det är då rimligt att vänta sig att Lidingö kommer att ha en MENA population kring 1600 inom kort.

Nu har kommunen cirka 45.000 innevånare, så det är under 5%. Men i vissa åldersgrupper kommer det att bli mycket dramatiska skillnader. Den 1 januari 2014 fanns det drygt 1 600 ungdomar i åldern 16-18 år på Lidingö. Den gruppen får ett tillskott på cirka 50%, enbart från de ensamkommande.

2015 var antalet nyfödda på Lidingö cirka 500. Inom några år är det högst möjligt att den siffran dubblas och att MENA barn då utgör hälften av alla nyfödda.

Det kommer självklart att bli helt omöjligt för kommunen att hantera detta på medellång sikt. Enorma summor kommer att krävas för att bygga bostäder, dagis och skolor. Nästan inga ur MENA gruppen kommer att betala någon meningsfull skatt, samtidigt som de mest högavlönade och rika svenskarna kommer börja lämna.

Lidingö kommer att få liknande problem som dagens Malmö ganska snabbt. Men nu betalar Lidingö för Malmö. Vem ska betala för Lidingö......

Anonym sa...

"vi har varit naiva"
(Översatt: vi har varit gränslöst korkade)

"de blir många nya utmaningar"
(Översatt: de går åt helv*te, men vi har redan tillflykt & boende säkrat i solparadis)

"brottsligheten minskar"
(Översatt: eftersom personerna bakom brotten inte är bokförda i systemet, mao medveten statistikbluff)

"flyktingarna som kommer är högutbildade läkare, forskare och civilingenjörer"
(Översatt: 0.3 procent av flyktingarna har forskarutbildning 80-90 procent saknar förgymnasial utbildning och/eller har yrkeskunskaper i yrken som inte längre finns alt är olagliga i Sverige)

Tystnaden om anhöriginvandringen är talande. Vad sysslar journalisterna med om dagarna egentligen, är pressleggen bara som nåt sorts accessoarer för att se gratismatcher och konserter?

Håll hårt i pengarna sa...

@Magne
När der gäller folk från Thailand som beviljats uppehållstillstånd, så torde de med största sannolikhet röra sig av "import" av fruar eller flickvänner. De har därmed både försörjning och boende ordnat från dag ett.

Anonym sa...

Skattehöjningar kommer inte ge några ökade skatteintäkter, tvärtom. Vi har redan passerat Laffer-kurvans topp med råge, så det är bara att glömma för politikerna. Tyvärr innebär det skenande statsskuld istället. Tror statsskulden (och andra offentliga skulder) kommer att dra iväg extremt snabbt de närmaste åren.

Utlandssvensk sa...


Oj, jag räknade tydligen fel ovan!

" Den 1 januari 2014 fanns det drygt 1 600 ungdomar i åldern 16-18 år på Lidingö. Den gruppen får ett tillskott på cirka 50%, enbart från de ensamkommande."

Det ska såklart vara "ett tillskott på cirka 25%". Ber om ursäkt för detta!

Sen kan man även observera att i takt med att de anhöriga strömmar in och att migranterna sen börjar föda barn, så kommer alla möjligheter till att fredligt muta dem att åka hem att gå förlorade. Det skulle nog fortfarande gå, men fönstret lär vara stängt om några år. Sen återstår bara otrevliga och riktigt otrevliga utfall....

Anonym sa...

rent politiskt kommer löjliga partiet(L) åka ur riksdagen tillsammans med krisdemokraterna och mp.
Spänningarna i samhället kommer öka och Sverige går in i ett förkrigsliknande , förrevolutionärt tillstånd.

Utlandssvensk sa...

@ Sven Hassan,

"Det enda rationella är att börja slänga ut folk."

Såvitt jag vet, är det endast SD som verkar för repatrieringar med någon kraft och har konkreta förslag. Här kan du kolla, om du har lust:

https://www.youtube.com/watch?v=sIabnZc23ac

Jag frågade även det nystartade partiet MED om deras inställning till repatrieringar och de säger klart och tydligt att de inte är intresserade av detta.

Anonym sa...

Annika Strandhäll är i alla fall lyrisk över utvecklingen.

Fd moderat sa...

Widar Andersson skrev att barnen till MENA-invandrarna kommer att bli integrerade/assimilerade i Sverige så att vi inte kommer att ha några problem om 30 år. Det är TOTALT fel.
Dessa personer kommer aldrig någonsin att bli en del av Sverige utan kommer att leva i egna enklaver så som det är i Frankrike. Frankrike har åtminstone en polis som inte drar sig för att använda våld, dödligt våld om så krävs, mot dessa. I Sverige skall vi i stället bjuda på bullar och prata med de här personerna som det inte går att prata med.

skogsbon sa...

Lek med tanken att invandrarna till övervägande del kom från, låt säga, Thailand, Burma, Kina.... Hur hade "svensson" reagerat då? Jag tror betydligt fler sett dessa som resurser. Jag hade i alla fall det! Det här förhållandet är mycket intressant och "brännande" på många sätt.

Utlandssvensk sa...


Om vi ska titta på ekonomin, kan vi ju fortsätta med exemplet Lidingö.

Totala skatteintäkter i kommunen är cirka 2.5 miljarder.

Statens ersättning till kommunerna per vanlig migrant ligger en bit över 200 tusen per person de första åren. Så vi kan gissa att kommunens kostnad är liknande,

Så om vi antar att inga av migranterna får jobb (troligen ganska nära verkligheten på medellång sikt), kommer man om några år ha kostnader på cirka 1600 * 200 tusen = 320 miljoner.

Sen kan vi gissa att varje barn som föds kostar kommunen 100 tusen om året. Så om vi får 500 MENA barn om året, hamnar vi på 50 miljoner i ökad kostnad per år.

Så vi kommer ganska snabbt upp i en halv miljard i ytterligare kostnad per år, dvs. 20% av dagens skatteintäkter.

Samtidigt kommer en del av de befintliga skattebetalarna att lämna. Det kommer främst att vara de som betalar mest i skatt. Kommunen kan därför lätt förlora 10% av sina intäkter inom några år.

Om jag minns rätt, utgörs cirka en tredjedel av Malmös intäkter av statsbidrag. Det förefaller helt möjligt att Lidingö kommer att behöva ungefär detsamma inom kanske 5 år, givet att man inte ska höja skatterna eller minska servicen.

Vi får väl se hur det går, men sannolikt blir det någon blandning av skattehöjningar och kraftigt minskad service för ursprungsbefolkningen på kort sikt. På lång sikt blir det något mycket värre......

Magne sa...

"När det gäller folk från Thailand som beviljats uppehållstillstånd, så torde de med största sannolikhet röra sig av 'import' av fruar eller flickvänner. De har därmed både försörjning och boende ordnat från dag ett."

Jag är inte alls säker på att du har rätt. Personligen har jag en bekant som är gift med en thailändska och de tar in flertalet släktingar till att arbeta på restaurangen eller att komma över och bo i några månader eller år här i landet. Den som han är gift med tar in t.ex. fem personer från Thailand som tilldelas uppehållstillstånd och arbetar i restaurangen. De söker förmodligen senare om medborgarskap efter tre år.

Vi ska också påminnas om att staten bekostar SFI till dessa thailändare. I välfärdsstaten Sverige är nästan all invandring som inte är kompetensbaserad en nettoförlust då staten står för SFI, bostadsbidrag, barnbidrag etc. Välfärdsstaten borde reformeras oavsett, men med en klar majoritet lågutbildad och lågavlönad invandring borde den snarast upphöra.

Arbetskraften av thailändare som driver thairestauranger och thaimassager är ett sätt till befolkningsbyte av de etniska svenskarna till thailändare, indier, pakistanier, iraker etc. Trots att de kommer som arbetskraftsinvandrare (mestadels till restaurangbranschen) och deras anhöriga, utgör de grund för att vi svenskar inom kort blir en minoritet.

Hur du vill se på den etniska balansen är upp till dig. Min ståndpunkt är att den ska bevaras så svensk och europeisk som möjligt.

Riga sa...

Går det att vända skutan?
Jag är mycket tveksam - tycker Patrik Engellau uttrycker trögheten väl.

"Min poäng är att den offentliga förvaltning är som en sedan årtionden solitt armerad betongklump som alltid fått som den velat och aldrig blivit utmanad. Där sitter tiotusentals och åter tiotusentals anställda som är vana att bestämma och härska – eller, som i lärarnas fall, göra motstånd mot allt. De har sina inövade metoder och det ska inte fan komma och ändra något."

https://detgodasamhallet.com/2017/02/01/hardingar/

Fd moderat sa...

@Utlandssvensk,

ponera att var femte elev i en gymnasieklass är en MENA-unge. Hur kommer skolresultaten att utvecklas i så fall?
Frågan är om det inte kommer att bli som i USA att det blir de mer välbeställda som kommer att motsätta sig det fria skolvalet. Eller kommer vi att se skolor som vägrar att ta in MENA-elever?

Anonym sa...

@ Utlandssvensk

Helt enig angående repatrieringar.
Det är sannerligen nödvändigt om ekonomin i landet inte skall krascha helt.
Det, och i princip totalt stopp för mottagning av fler människor.

Problemet som du och fd Moderat ju uppmärksammar (och Hans med andra så klart) är ju inte här just idag, utan att utvecklingen skenar.
Precis som i fallet med Malmö's politik och ekonomi.

"Lidingö kommer att få liknande problem som dagens Malmö ganska snabbt. Men nu betalar Lidingö för Malmö. Vem ska betala för Lidingö......"

Fast jag tror att det går ännu fortare än vad fd Moderat skriver:

"Men all sköns liberaler och utopivänster har hela tiden sagt att det skulle göra Sverige bättre och rikare. I Malmö har vi facit för hur det kan se ut om 10-15 år."

Ganska enkel matematik egentligen...för det kollapsar fort, bara några få kommuner till inte kan dela med sig av samma summa pengar respektive endast några kommuner till behöver ökat stöd.

Och vad skall rådande politiker då säga till dem som har kommit hit till gamla Svedala, när vi inte har mer pengar för deras uppehälle?


Mvh
Magnus Sjöström

Magne sa...

"Widar Andersson skrev att barnen till MENA-invandrarna kommer att bli integrerade/assimilerade i Sverige så att vi inte kommer att ha några problem om 30 år. Det är TOTALT fel."

Ju längre tid som går, desto mer desintegrerade kommer stora invandrargrupper, framför allt från Mena, att bli. Social och kulturell integration/assimilering kan fungera när invandrargrupper är små och kan uppgå i den större gruppen. I ett polariserat land som Sverige där Mena-gruppen är några procent, den afrikanska några procent, den sydamerikanska några procent medan de från forna Jugoslavien är några procent och svenskarna cirka 60 %, är det fullständigt omöjligt att få en mindre grupp till den större.

Jag tror att vi hade kunnat få denna nation att assimilera och integrera folk under 80- och början av 90-talet, men nu är det inte alls möjligt när grupperna är så många och majoriteten svenskar så liten. Dessutom är vissa städer faktiskt arabiska och vissa stadsdelar afrikanska, till exempel Järvafältet har de svarta afrikanerna sitt eget område medan syrianerna har Södertälje medan Malmö har muslimerna från Mena sitt område.

Anonym sa...

"Socialpolitiskt experiment" låter som Kaliforniens val att legalisera cannabis. Vi får se om 25 år hur det har slagit ut.

Det Sverige har gjort är väl i jämförelse som att dela ut kokain på arbetsplatser och skolor. Eller desomorfin.

Utlandssvensk sa...

@ Fd moderat,

"ponera att var femte elev i en gymnasieklass är en MENA-unge"

Det bör i genomsnitt redan vara fallet i Sverige. Jag tittade på det där för kanske 6-9 månader sen och skrev lite kommentarer kring saken.

Men självklart finns det fortfarande helsvenska skolor. Problemet är att det då också finns skolor med 50% eller fler MENA elever och dessa fungerar inte. Flera har redan stängt och man sprider sen ut eleverna.

Friskolorna erbjuder fungerande segregering, men det börjar bli hårt tryck på att dessa också ska tvångsberikas. LO och lärarfacket var ute med ett sådant förslag för någon vecka sen. Blir något liknande av, kommer vi att få ett rent exodus ur landet av den produktiva medelklassen.

Lidingö, som jag nämner ovan, har bara ett kommunalt gymnasium. Alla de ensamkommande ska in där. Det lär leda till viss turbulens....

Utlandssvensk sa...

@ kristian3119,

"Det Sverige har gjort är väl i jämförelse som att dela ut kokain på arbetsplatser och skolor. "

Eller kanske LSD i dricksvattnet?

Utlandssvensk sa...

@ Magne 17.15,

Jag instämmer i det du skriver om integrering/assimilering.

Fd moderat sa...

@Utlandssvensk,

skall vi gissa att eleverna från MENA på det kommunala gymnasiet på Lidingö kommer att vara normkritiska? De kommer att utmanana tysthetsnormen i klassrummen. Sedan kommer de att utmana slå inte andra på käften-normen. Slutligen kommer de att utmana tafsa inte på tjejer-normen.
Vänstern kommer att jubla över deras normkritik och liberaler kommer att säga att det var så här redan på 80-talet.

Anonym sa...

Hej.

Man kan ju se det som en möjlighet också.

Ett land i kris, korrupt ledning, korporativ statsmodell, och snabbt sönderfallande lag och ordning - exempelvis att du som svensk åldring inte får råka döda de som söker tränga in i ditt hem, hotar dig till livet och redan tidigare förföljt dig.

Så jag väljer att se argare och argare svenskar som en möjlighet till en god framtid och en ny gryning för Sverige.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare

Magne sa...

"Skall vi gissa att eleverna från MENA på det kommunala gymnasiet på Lidingö kommer att vara normkritiska? De kommer att utmanana tysthetsnormen i klassrummen. Sedan kommer de att utmana slå inte andra på käften-normen. Slutligen kommer de att utmana tafsa inte på tjejer-normen.
Vänstern kommer att jubla över deras normkritik och liberaler kommer att säga att det var så här redan på 80-talet."

Jag hade faktiskt en snubbe som väntade på sitt uppehållstillstånd när jag gick i gymnasiet. Han var i min klass i två veckor. Jag visste ungefär att denna kille nog har det dåligt ställt, när man väntar på sitt uppehållstillstånd. Och visst hade jag rätt. Men mina klasskamrater visste inte riktigt hur han mådde så de skämtade lite med honom. Han var nära att smälla till några killar under de första dagarna bara man sade hans namn lite fel. Han hade ett sådant där svåruttalat arabiskt namn, så det är inte så konstigt att man säger fel efternamn.

Jag träffar en del ensamkommande genom min träningslokal. Bilden jag fått är generellt att vissa av de ensamkommande mår bra, de umgås mycket med varandra och hittar på så sätt sin gemenskap. Men många mår väldigt dåligt och är uppenbart frustrerade och traumatiserade från sina hemländer. Många av de ensamkommande kommer antagligen hamna i drogberoende och på socialbidrag eller börja göra brott medan en andel kommer arbeta inom hantverkaryrken. Att särskilt många kommer bli högutbildade är svårt med tanke på att de ska lära sig språket, bygga upp kontaktnät och behöver mycket pengar för att ha bostad etc. Sverige har inte ens goda förutsättningar för svenska ungdomar att ordna bostad och arbete, så då kan man tänka hur det är för afghanerna, irakierna och eritreanerna.

Lotta Trouble sa...

@Utlandssvensk: du är för dyster! Jag har för mig att du har påpekat att ca 100,000 flyttar från Sverige. Men är inte (åtminstone) hälften utlänningar som återvänder? (de flesta naturligtvis västeuropeer, men även många från asien.)
De som med hjälp av flyktingsmugglare har betalat 100,000 för att komma hit, har inte bott i plåtskjul utanför Kairo. I alla länder kan man ha det ganska bra, så om Sverige blir som (exvis) Egypten, kommer de som hörde till den egyptiska medelklassen som flyttade hit (men som här kommer att bo i trailerparks) att flytta hem igen. Det finns faktiskt EXTREMT få i Sverige som tycker att det är en god idé att avskaffa äganderätten - vilket är nödvändigt om vi INTE vill ha de gigantiska slumområden som kommer att breda ut sig. Men varför ska någon som har ett eller flera hus i Damaskus (där det inte är krig) vilja flytta till Malmö för att bo i en container?
Ta det lugnt, marknaden fixar det. Man kan faktiskt inte trolla med ekonomi (=resurser). Man kan inte heller bryta mot äganderätten - det skulle bli ett jävla liv ifall man exproprierade Äppelviken och hyste flyktingfamiljer i villorna. Enda sättet man kan legalisera stöld är ifall den som blir bestulen godkänner stölden - som exvis de preussare gjorde som förlorade sin egendom i Ostpreussen. Jämför palestinierna som INTE godkänner Israels övertagande av mark (o det trots att de faktiskt blev kompenserade.)

Omutad sa...

Ligger mycket i det där, och det nämns aldrig när dystra prognoserna dras. Givetvis har det varit en stor pullfaktor att de som kom hit tidigare dragit storys om ymnighetshornet här. När det nu börjar sluta leverera så börjar först förbannelserna hagla. Sen åker man hem. Därför ser jag fram mot att kollapsen går så snabbt som möjligt, även om det blir många svenska offer på vägen också. Att nånting skulle ändras av förnuftsskäl ovanifrån är uteslutet, även om SD skulle få 51%

Fd moderat sa...

Lotta Trouble,

problemet är ett annat. Staten kommer inte att klara av att upprätthålla äganderätten. Vad händer om 100 ungdomar från Rinkeby beslutar sig för att ta över några villor i ex vis Bromma? Sverige saknar en polismakt som är beredd att ta till det våld som krävs för att återbörda villorna.

Anonym sa...

Aftonbladets Anders Lindberg berättar om varför V är kul killar och inte alls går att jämföra med SD och således är naturliga kamrater till S.Det kommer att bli riktigt hysteriskt nu.Allt för mycket står på spel för allt för många.Och lika bra är väl det.Vid det här laget borde det ha gått upp för de flesta att det är två icke-kompatibla världsbilder som möts.Det finns alltså inget konsensus att nå.
Stockholm har börjat konkurrera med Malmö så sakta.Det är en tidsfråga.

Utlandssvensk sa...

@ Fd moderat & Lotta,

"Staten kommer inte att klara av att upprätthålla äganderätten. Vad händer om 100 ungdomar från Rinkeby beslutar sig för att ta över några villor i ex vis Bromma? Sverige saknar en polismakt som är beredd att ta till det våld som krävs för att återbörda villorna."

Ja, så ser det nästan ut nu och vi är nog snart där. I Sydafrika var det för några år sen ganska utbrett att gäng tog över hela hyresfastigheter. Men bara informerade hyresgästerna att nu fick de komma med kontanter till gänget och kunde sluta med att betala till ägaren. Om polis eller fogden försökte göra något åt saken, blev det våld.

Ungefär detta borde kunna ske ganska snart i t.ex Rinkeby eller Malmö. Vad gäller villorna i Bromma, är ett troligt första steg beskyddarverksamhet. Man får betala 5-10 tusen i månaden för att inget otrevligt ska hända. Det tror jag vi kommer se i stor skala inom kort. Verksamheten är i princip riskfri för gängen. Det är bara att använda någon som är, eller påstår sig vara, minderårig för att samla in pengarna.

Angående utflyttningen från Sverige, ligger den nu på 55 tusen om året, men jag tror att den kommer att stiga och att vi mycket väl kan ligga på 100 tusen om några år.

Utlandssvensk sa...

@ Omutad & Lotta,

"Givetvis har det varit en stor pullfaktor att de som kom hit tidigare dragit storys om ymnighetshornet här. När det nu börjar sluta leverera så börjar först förbannelserna hagla. Sen åker man hem."

Systemet levererar fortfarande och allt tyder på att staten kommer att prioritera migranterna stenhårt. Man lär dra in allt för vanliga svennar samt höja skatterna rejält, innan man vrider åt bidragskranen till migranterna. När detta väl sker, lär säkert en del lämna. Men betydligt fler lär börja försörja sig på brott. Det finns fortfarande massor att stjäla, utpressning är lätt och riskfritt, etc, etc. Kidnappningar är också troligt.

Jag tror att ni överskattar hur lätt det är för migranterna att återvända, framförallt för de som har kommit de senaste åren. I de flesta fall har finansieringen av insmugglingen sannolikt skett via familjer och klaner, som förväntar sig pengar eller tjänster tillbaka. Vidare är det nog även en del krediter inblandade. Att bara åka hem tomhänt är sannolikt förenat med stora problem och risker. Indrivning hanteras inte direkt via domstolar i t.ex Afghanistan. Om man försöker att klippa bidragen och/eller sparka ut dessa personer, kommer de att bli desperata. Vi har inget alls att sätt emot detta och resan till sönderfall och anarki kan bli väldigt snabb.

De som verkligen har meningsfulla förmögenheter har självklart inte åkt till Sverige. Det finns gott om mycket bättre alternativ för dem.

Hittills tyder inget på något meningsfullt återflöde av MENA figurer. De som flyttar verkar vara främst svenskar och äldre invandrare från Finland och Sydeuropa.

Anonym sa...

"– Om man bedömer att man behöver göra den typen av åtgärder, då tycker jag att det är fullt legitimt att göra det." säger Åkesson (SD).

"Nu försvarar Åkesson Trumps inreseförbud." säger Expressen. http://www.expressen.se/nyheter/nu-forsvarar-akesson-trumps-inreseforbud/

"Gränskontroller väntas bli förlängda" säger Expressen. http://www.expressen.se/kvallsposten/granskontroller-vantas-bli-forlangda/

Fd moderat sa...

Anonym 07:23,

jag märker att det är en enorm skillnad i synen på hur det ser ut i Sverige mellan de personer som på något sätt tillhör media och opinionsbildande klass och människor som har riktiga arbeten.
Den opinionsbildande klassen har inte den blekaste aning om hur det ser ut i verkligheten. De träffar inga invandrare och befinner sig aldrig i de här områdena.
Därför kan man likt Johan Norberg och Oisin Cantwell haka upp sig på ett begrepp som "no go zone" i stället för att diskutera det verkliga problemet. Det viktiga blir att ljuga om verkligehen eftersom man aldrig får kritisera invandringsrelaterade problem.
Därför kommer valet 2018 att bli en chock för de här personerna. Idag kommer en majoritet av dem jag känner att rösta på SD. För 10 år sedan kände jag en som kunde tänka sig det men inte gjorde det den gången.

Lotta Trouble sa...

Nåväl, folk är förvisso mesar, men det finns en hel del som faktiskt skulle slåss. Ni underskattar de gamla griniga skattekverulanterna i Täby och Bromma. De jag känner skulle då inte tveka att vare sig beväpna sig eller skjuta om det kom gäng och hotade deras egendom (om man nu inte kan lita på att polisen gör sitt jobb). Med detta sagt, så är naturligtvis domedagsscenariona troliga utfall - om inget görs. Men det gör det. (För lite och för långsamt, ja, men ändå. Och väldigt lite som ett resultat av svensk regering.)

Exvis så tror jag att man ganska snart kommer att upprätta safe zones (aka "koncentrationsläger") utanför EU. Var det inte snack om detta i veckan (Libyen. Men även Trump verkar ha snackat med Saudi om sådana arrangemang i närområdet). (Lyssna på Studio ett där en italiensk journalist tror att Trump kommer att överlämna mellanöstern till ryssen och turken. Det är inget roligt scenario, eftersom EU är totalt handlingsförlamat, men åtminstone Ungern fortsätter att försvara Wien och så länge det inte handlar om regelrätt militärt angrepp klarar de det.) Till dessa läger kommer man att kunna deportera dem som inte har asylskäl - och som inte vill/kan återvända till sina hemländer. Vidare så kommer asylrätten att förändras (i enlighet med vad extremhögern har sagt i minst 10 år hur den ska se ut). I går förlängde Löfven gränskontrollerna. Det finns överväldigande majoritet i Riksdagen (inkl V o MP!?!) för att begränsa (halvera) föräldrapenningen för invandrare (aka "individuell föräldrapenning").

Högerkonspirationsteoretiker tror att migrationen gynnar vänstern (och det tror ju den rasistiska vänstern med, eftersom de tror att viss hudfärg ger vissa åsikter/tankefigurer), men VEM tror ni att Hassan med pizzerian röstar på (om han nu öht röstar)? Vänstern som förespråkar skattehöjningar och ingen välfärd, eller högern som förespråkar skattesänkningar och ingen välfärd?

Anonym sa...

Saxat från Malmö's Budgetplan 2017:
http://malmo.se/download/18.3c0b3b6f15965118c0ef589/1484656587386/KF+BUDGET+2017+med+plan+f%C3%B6r+%C3%A5ren+2018-2022.pdf


************************
Räntebärande Nettoskuld

Nyupplåningen kommer att vara betydande under perioden. Den räntebärande nettoskulden kommer enligt planen att utvecklas enligt diagrammet.
I genomsnitt beräknas nettoskulden öka med 1,3 miljarder per år.
************************

/ Detta betyder alltså att Malmö kommun ökar på sin skuld per år med 1,3 miljarder.
Av denna summa står en liten begränsad del för ökad pensionsskuld.
Men nästan hela summan består av nya lån...så kanske 1,2 miljarder nya lån per år avser Malmö att låna.
Generella stats- och utjämningsbidrag är i sin tur 5,5-6,0 miljarder årligen.
Det ger en nätt liten summa på drygt 7 miljarder per som måste tillföras kommunen för att den skall klara sina kostnader.
På en årlig budget om ca 18 miljarder så har kommunen egentligen bara skatteintäkter på 11 miljarder.

// Hur f-n kan de tillåtas fortsätta med denna katastrofala ekonomi???

Se lag för finansiering för kommuner:

************************
Reglering av balanskravsresultat

5 a § Om balanskravsresultatet enligt 4 kap. 3 a § lagen (1997:614) om kommunal redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast följande tre åren.
Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.
Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom. Lag (2012:800).
5 b § Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl. Lag (2012:800).
https://www.jpinfonet.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=56&cat=167978&docId=1452066&propId=5
**********************
/// Just formuleringen "ska det regleras under närmast följande tre åren" är en intressant detalj…
Innebär det att en redovisning kan göras "positiv" (eller i alla fall neutral) i all oändlighet…bara genom att låna upp mer pengar?????
Just asking...


***********************
8 kap.
1 § Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för
kommunen eller landstinget.
***********************


//// Om alla kommuner börjar tillämpa detta "system" så kraschar landet hårt på loppet av ett enda år...


Mvh
Magnus Sjöström

Anonym sa...

Apropå ymnighetshornet:

Ingen anständig och demokratisk politiker har andats en stavelse om att skruva tillbaka särlagstiftningen för "papperslösa".

De kan fortfarande gå till tandläkaren och doktorn för 50 kronor, sätta ungarna i skolan och nu skall HFD avgöra om de också kan få socialbidrag.

Vad skulle kunna gå fel?

Utlandssvensk sa...

@ Lotta,

"Ni underskattar de gamla griniga skattekverulanterna i Täby och Bromma. De jag känner skulle då inte tveka att vare sig beväpna sig eller skjuta om det kom gäng och hotade deras egendom"

Tillåt mig att tvivla! Jag känner många i gruppen besuttna villaägare och att de skulle öppna eld mot organiserade MENA gäng betraktar jag som rena fantasier. Kanske skulle de skjuta mot en ensam inbrottstjuv, men även det är tveksamt. Alla vet att risken att åka in på kåken är hög och "skjut, gräv, tig" funkar inte i villaområden.

Det enda verksamma skyddet mot större gäng, om inte polis och militär fungerar, är miliser. Hela områden behöver då samverka och i princip förhindra att utomstående kommer in. Så fungerar det ofta i mångkulturer om det inte finns en stark diktator som håller alla på mattan. Fast det brukar över tiden leda till inbördeskrig, när alla sidor har satt upp sina miliser.

Anonym sa...

Hysteriska kärringar får ett rått-ansikte.

"Till sist något helt annat: den där bilden av Trump och Theresa May. Hans obehagliga sätt att hålla henne i handen. Krampaktigt. Påstridigt. Som ett övergrepp.Det ger kalla kårar."

http://www.expressen.se/kronikorer/cecilia-hagen/hans-satt-att-halla-henne-i-handen-ger-mig-kalla-karar/

Utlandssvensk sa...


Wikipedia har en helt ok genomgång av White flight

https://en.wikipedia.org/wiki/White_flight

Jag har läst en hel del om det där och min uppfattning är att White flight har varit den enskilt viktigaste sociologiska faktorn för USA i modern tid. Den präglar helt det landet.

Den utvecklingen har ganska påtaglig relevans för Sverige på kort sikt. T.ex kan man få ett hum om vad som sker när man tvångsintegrerar skolor, vilket vi pratade om här i tråden.

"Upon desegregation in 1957 in Baltimore, Maryland, the Clifton Park Junior High School had 2,023 white students and 34 black students; ten years later, it had twelve white students and 2,037 black students. In northwest Baltimore, Garrison Junior High School's student body declined from 2,504 whites and twelve blacks to 297 whites and 1,263 blacks in that period"

"A secondary, non-geographic consequence of school desegregation and busing was "cultural" white flight: withdrawing white children from the mixed-race public school system and sending them to private schools unaffected by US federal integration laws.

In 1970, when the United States District Court for the Central District of California ordered the Pasadena Unified School District desegregated, the proportion of white students (54%) reflected the school district's proportion of whites (53%). Once the federally ordered school desegregation began, whites who could afford private schools withdrew their children from the racially diverse Pasadena public school system. By 2004, Pasadena had 63 private schools educating some 33% of schoolchildren, while white students made up only 16% of the public school populace."

Läs gärna hela!

I Sverige har vi redan sen länge sett mycket omfattande white flight inom landet. Det som sker nu är att detta försvåras kraftigt, genom tvångsberikning av vita enklaver. Det troliga resultatet av detta är att den vita flykten kommer att börja gå till andra länder.Anonym sa...

För en gångs skull får jag hålla med en vänsterpartist.Malin Björk har nämligen en poäng.
”EU gör precis som Trump – stoppar flyktingar”.
Men underbart är kort.
Kan möjligen vara förklaringen till MSM:s allt mer idiotiska fakta kring Trump?

http://www.svd.se/eu-gor-precis-som-trump--stoppar-flyktingar

Magne sa...

"Ni underskattar de gamla griniga skattekverulanterna i Täby och Bromma. De jag känner skulle då inte tveka att vare sig beväpna sig eller skjuta om det kom gäng och hotade deras egendom."

Det här är jag mycket mycket tveksam till. Jag har bekanta som bor i under-, medel- och överklassområden, och det är nästan ingen som är skjutglad (redo att försvara sin egendom) eller på annat sätt har en arsenal med vapen hemma ifall det skulle uppstå kravaller eller att området tas över av kriminella.

De jag känner som har tillgång till vapen och kan försvara sig mot inbrott och våldsamheter, är de som bor ute i skogen med hundar och sysslar med jakt. De har arsenalen och kunskapen att kunna motarbeta våldsverkare.

Bromma och Täby är knappast områden ute i skogen, och i övriga medel- och överklassområden har boende knappast det som krävs för att kunna avstyra en stor våldsvåg i ens område.

Ifall de skulle repa mod och beväpna sig i en dylik situation är inte heller troligt. De skulle betala 100 000 kronor per år för att slippa offra sina liv. Eller flytta utomlands snarast. Jag hade nog också flyttat utomlands i en sådan situation, om inte det fanns ett motstånd som gemensamt starkt kunde möta "buset".

Anonym sa...

Det här känns faktiskt lite faktaresistent skulle jag vilja påstå:
"Samhället satsar gärna mot kriminalitet – men ingen tar reda på om det funkar"
Men i Malmö råder det ingen brist på andras pengar så..

http://www.sydsvenskan.se/2017-02-02/samhallet-satsar-garna-mot-kriminalitet-men-ingen-tar-reda-pa-om-det-funkar

Lotta Trouble sa...

@utlandssvensk. Tja, mot organiserade gäng hjälper naturligtvis bara miliser. Men dit är det långt (jag räknar inte de som redan idag patrullerar roslagen - främst mot baltiska stöldligor, eftersom polisen inget gör - som någon milis). Jag baserar mig på att de flesta jag känner är ungefär som du. Skulle inte du försvara dig och ditt?
Annars håller jag givetvis med dig om att mångkultur kräver segregation och i sin förlängning miliser. Men varför skulle det leda till inbördeskrig? Det var väl inte inbördeskrig i Sydafrika under apartheid? Och det är knappast inbördeskrig i Argentina eller Brasilien. "Men man kan dansa tango!" Cheer up!

Magne sa...

"Men varför skulle det leda till inbördeskrig? Det var väl inte inbördeskrig i Sydafrika under apartheid? Och det är knappast inbördeskrig i Argentina eller Brasilien. "Men man kan dansa tango!" Cheer up!"

Ska vi bli muntra av att Sveriges framtid är en brasiliansk modell?

Omutad sa...

Om medelklass som flyr utomlands: ja , det blir säkertett sånt utflöde. Men hur stor andel är attraktiv och hur många har den kombon att båda högutbildade är attraktiva utomlands ? Hur många sitter i karrärer inom myndighetsverige som inte alls är attraktiva utomlands ? Hela Bromma är nedlusat av mediefolk ex., vem vill ha en medioker svensk humorist som Schyffert ?

Utlandssvensk sa...

@ Lotta,

"Det var väl inte inbördeskrig i Sydafrika under apartheid? Och det är knappast inbördeskrig i Argentina eller Brasilien."

Vi ha debatterat Brasilien en hel del här tidigare. Det som finns där, är en stor, brutal och halvmilitär polisstyrka. Den upprätthåller segregeringen. Detsamma kan i princip sägas om USA, även om det självklart finns stora skillnader. Det jag skrev ovan handlade om en sannolik utveckling utan en sådan styrka, vilket är relevant för Sverige. Med samma typ av polis som finns här, skulle Brasilien för länge sen ha varit helt obeboeligt för vita. I USA skulle detsamma gälla för vissa delar.

Sydafrika under apartheid var organiserad segregering, dvs, ungefär som USA till mitten av 60-talet. Detta är den klart bästa formen av mångkulturella eller mångetiska samhällen, om man ser till utfallet. Sydafrika besegrades dock i slutändan av demografin. Den ursprungliga Kap-kolonin hade inga svarta och den största gruppen av dagens svarta, zulus, kom till norra Sydafrika ungefär samtidigt som de vita kom till den södra delen. Sen var de vita giriga och bekväma och försatte i princip sig själva i en sits där demografin verkade emot dem. Att västländerna, med Sverige i spetsen, understödde den öppet marxistiska rörelsen ANC bidrog till att landet nu snabbt konvergerar med övriga Afrika söder om Sahara och förvandlas till ännu ett hopplöst fattigt helveteshål.

Argentina är inte ett mångkulturellt land, utan ett fattigt vitt samhälle. De har förvisso ställt till det rejält för sig ekonomiskt men det finns ingen risk för etniska konflikter. 97% av befolkningen är vit.

Men nu hamnade vi visst off topic igen. Jag ber om ursäkt för detta och sätter punkt.

Anonym sa...

Så var det ju det där med sanningssägarna på demokratinödvändiga stormedia.Kanske inte så konstigt om MSM känns lite hysteriska för närvarande?
"New York Times rapporterar vinstfall på 28 procent"
https://www.svd.se/new-york-times-rapporterar-vinstfall-pa-28-procent

Anonym sa...

Det blev ett ras för Starbucks på börsen efter deras senaste utspel.

Magne sa...

Jag tror SvD är något på spåren nu när de börjar skriva om "Alt Right"-rörelsen:

"Begreppet alt-right är en förkortning av The Alternativ Right (den alternativa högern). Det myntades av ideologen Richard Spencer 2008.
I en intervju med public servicekanalen NPR häromdagen sade Spencer att han mål är en 'säker plats' för européer, en framtida vit etnisk stat."

" 'En säker plats' för européer, en framtida vit etnisk stat." Är det inte lite som judarna har det? När länder fallerar åker de till Israel. Hur blir det för oss vita européer? Vi borde definitivt ha en stat i Europa som garanterar européernas säkerhet, frihet och fortlevnad, framför allt svenskar, engelsmän och fransmän med tanke på deras länders situation.

https://www.svd.se/svensk-koppling-till-alt-rightrorelsen/om/varlden