lördag 11 februari 2017

Massutmaning

Många väntar fortfarande på Tino Sanandajis bok Massutmaning, som sålde slut på sex dagar. Tills den anländer kan vi fördriva tiden med att titta på hans egen presentation av boken.

27 kommentarer:

utlandssvensk sa...


Sammanfattningen av detta är väldigt enkel: I princip alla allvarliga problem i Sverige beror på invandringen från 3je världen. Att problemen är större i Sverige än i andra västländer beror nästan enbart på att vi har tagit emot i särklass flest per capita.

Nu har jag inte läst boken, men jag ser fram emot att ta del av Tinos förslag till "lösningar". Som jag har förklarat här många gånger tidigare, är det min uppfattning att det inte existerar några andra lösningar än segregation eller repatrieringar. Kanske kan Tino övertyga mig om att jag har fel.

Mycket av det han pratar om fokusera på skillnaden mellan problemområden och övriga Sverige. Det man då måste tillägga är att den politik som drivs nu väldigt snabbt kommer att skapa många, många fler problemområden. Framförallt kommer detta att gälla i närförorter till storstäderna. Många av landets mest välmående kommuner hör hemma i den kategorin och de kommer nu på några få år bli helt förstörda. Stenkastning, bilbränder, våldtäkter osv, osv började redan dyka upp under förra året i kommuner som Täby, Lidingö och Danderyd. Det kommer väldigt snabbt att bli MYCKET värre.

Jag googlade lite på Täby och berikningen har redan gett påtagliga resultat där. Bilbränder verkar vara en del av vardagen:

Från december 2016:
"Natten till i dag, tisdag, har en lastbil brunnit intill Hägernäs ishall. Det är den tredje bilbranden på några veckor i Täby."

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/ytterligare-en-bilbrand-i-taby/repplA!uHaM@lu@oAfgRedtvAicrg/

Från januari 2017
"Stökig lördagsnatt i Täby - bilbrand och stenkastning mot buss"

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/stokig-lordagsnatt-i-taby-bilbrand-och-stenkastning-mot-buss/repqaD!BEiFdMKrIH2PxBepUJNgHQ/

Enligt kommunens hemsida tog man emot 270 ensamkommande förra året. Övriga migranter verkar ligga på 350. Så totalt cirka 600 från MENA per år. Detta är, i relation till befolkningen, ungefär på samma nivå som för Lidingö, som jag har skrivit om tidigare. Inom några år kan man då förvänta sig att kring 20% av ungdomarna och 50% av de nyfödda i Täby har MENA bakgrund, även om andelen av hela befolkningen ligger under 5%. Självklart kommer detta att innebära slutet för Täby som ett välmående område.

utlandssvensk sa...


I detta sammanhang kan det vara värt att nämna den forskning som faktiskt finns angående white flight i Sverige. Enligt nationalekonomen Emma Neumans doktorsavhandling på området gäller:

"Infödda svenskar flyttar ifrån områden med många utomeuropeiska invandrare. Detta är en av de starkaste krafterna bakom den växande etniska segregeringen, enligt en studie av flyttmönstren i landets tolv största kommuner under åren 1990–2007.

– Ja, vi hittade en så kallad tipping point på 3–4 procent. När andelen utomeuropeiska invandrare är så stor i ett bostadsområde så börjar de infödda svenskarna flytta därifrån, säger Emma Neuman, nationalekonomisk forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö."

http://fof.se/tidning/2015/7/artikel/segregeringen-okar-i-sverige

Det finns mycket forskning kring detta i USA och konceptet "tipping point" är väldigt etablerat. Vill man veta mer kan man googla. Men för Sveriges framtid är det relevanta att observera att ett stort antal tidigare homogent vita kommuner nu kommer att passera rakt igenom denna empiriskt belagda "tipping point" på några få år. Med all sannolikhet kommer detta att få väldigt dramatiska konsekvenser.

Vidare är det så att de berörda kommunerna verkar göra allt för att maximera problemen. Teoretiskt hade man kunnat mildra effekten genom att samla alla migranter i ett litet område i kommunen. Men man förefaller göra motsatsen, dvs man sprider ut dem över hela kommunerna. Här är lite om vad de gör på Lidingö, men det är liknande i de andra kommunerna:

1. Man har redan vräkt flera svenska familjer från korttidskontrakt.

http://nyheteridag.se/camilla-och-12-ariga-dottern-vraks-av-lidingo-stad-nyanlanda-behover-bostaden/

2. Man tvingar de privata aktörer som bygger nya lägenheter att ge en andel av dessa till nyanlända.

https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/idebankforintegrationsarbetet/bostaderochbosattning/bostaderochbosattningnyanlandasetablering/lidingomodellensakrarbostadstillgangenfornyanlanda.6304.html

3. Man bygger paviljonger och man vill konvertera kontor.

http://www.lidingosidan.se/politik/tva-bostadspaviljoner-byggs-vid-boson/

4. Man köper in befintliga lägenheter. I augusti 2016 ägde kommunen redan 52 lägenheter som hyrdes ut till nyanlända och man planerar att köpa in fler.

http://www.di.se/artiklar/2016/8/26/kommuner-koper-bostadsratter-for-nyanlanda/

Sammantaget är detta väldigt radikala och långtgående åtgärder, som snabbt kommer att resultera i att hela kommunen blir berikad. Migranterna blir väldigt utspridda och de kommer rimligen ganska snabbt att bli ett mycket påtagligt inslag i gatubilden och på kollektivtrafiken.

All tillgänglig forskning indikerar att detta kommer att leda till vit flykt. Eftersom det inte längre finns några vettiga områden inom landet för den övre medelklassen, kommer denna flykt att gå utomlands. De som inte håller med om detta har rimligen bevisbördan.

Riga sa...

Håller med helt om tipping point vid 3-4 procent. Min motivering är att det går bra så länge det finns en med udda kultur och språk per klass. Personen gör då allt för att anpassa sig till de andra för att vara med i gemenskapen och det finns ingen att tala sitt eget språk med. Så fort det finns två eller fler har man någon med liknande bakgrund att ty sig till och forma en pakt med. Drivkrafterna att assimilera sig minskar radikalt och läraren får oftast ett väsentligt merarbete i att hålla ordning (inte om det gäller asiater, min erfarenhet).
Hur som, detta märker föräldrarna snabbt och flyttar.

Kände detta så otroligt tydligt på sonens student. Istället för den vanliga utgången under jubel och tal blev det nu någon sorts afrikansk dansfest där ett tiotal afrikanska/arabiska familjer, de är ju talrika i släkterna, gjorde det till en helt annorlunda upplevelse med glam och skrik där de tog över helt - åtminstone ljudmässigt.. Och för egen del saknade jag det lite högtidsfulla och allvarliga.

Nix, nästa barn kommer gå en skola långt bort med än så länge minimal afrikansk/arabisk berikning.

Magne sa...

"All tillgänglig forskning indikerar att detta kommer att leda till vit flykt. Eftersom det inte längre finns några vettiga områden inom landet för den övre medelklassen, kommer denna flykt att gå utomlands. De som inte håller med om detta har rimligen bevisbördan."

Det är ändå ett stort steg att ta. Hur mycket man än vill flytta utomlands så tar det emot när man ska genomföra projektet. Några kommer därför att flytta, men om det är några procent av medel- och överklassen som åker till t.ex. Israel, Tyskland, Irland, Skottland Schweiz och Finland, så är det inte tillräckligt för att sänka skattebasen. Men i kombination med nativiteten på svenska invandrargrupper och förd invandringspolitik, sänks skattebasen ändå, men inte lika drastiskt.

Men visst är dina noteringar korrekta: Sverige har få vita trygga områden. I Södertälje finns Östertälje som är ett i princip helvitt svenskt område, men där skolklasserna nog är 60 % invandrare från MENA. Det kan i princip vara likadant i Enskede och Bromma, att ungarna kommer från Järvafältet till Bromma och från Östberga (ghetto) till Enskede.

Jag har själv bevittnat hur mina närliggande grundskolor i en söderförort på fem år gått från 80-90 % svenskar till 40 % svenskar. Det är så verkligheten ser ut; och Bromma, Lidingö är kanske 80-90 % svenskar nu, men nu ordnar stat och kommun bostäder och ger bidrag åt nyanlända, och även de som erhållit svenskt medborgarskap ska få bostad och försörjningsstöd och placeras då med korttidskontrakt (som egentligen är på flera år) i nämnda kommuner och orter.

Verkligheten kommer ikapp de besuttna.

Jag har länkat till denna förr, men upprepar den. Så här funkar det; invandrare i Tensta tror korttidskontrakt ska räcka i 10-20 år (om inte längre). De har fått 2 år på korttidskontrakt, det räcker inte för dem.

Korttidskontraktstrul för tenstafamilj: https://www.youtube.com/watch?v=sLaf5XjMZVg

Åttabarnsmamma (åtta barn, ett perfekt antal att ta hand om (ironi)) riskerar förlora bostad: https://www.youtube.com/watch?v=vQW6lFj9gMY

Unknown sa...


Jag har kollat på Sanidajis samtal med Patrick Engelau på DGS. Vad som hos en enskild är irrationalitet är när det äger rum hos de som har ansvaret att sörja för helhetens väl, nämligen politikerna och media, närmast landsförrädiskt. De struntar ju i och förvanskar siffror som de själva tagit fram

utlanssvensk sa...

@ Magne,

Jag håller med om att utflyttningen kommer att vara en marginaleffekt, dvs. det börjar med relativt få. Men det är ingen större skillnad mot den vita flykt som redan har ägt rum inom landet. Först flyttar några få, sen flyttar fler och efter det sitter resten kvar. Så ser det ur i många landsortshålor.

Skillnaden nu är att betydligt högre andel av de som bor i Danderyd har realistiska alternativ utanför Sverige, jämfört med de som bor i Norberg eller Ronneby.

Sverige begår just nu det största misstaget någonsin vad gäller integrationspolitik. Alla västländer vet mycket väl att nyckeln till att kunna fortsätta att fungera är segregering och man tillämpar detta stenhårt, även om man inte vill prata om saken. Om man hade tvångsplacerat t.ex somalier i t.ex Connecticut hade USA slutat att fungera för länge sen.

Men i Sverige kör vi rätt in i kaklet. Berikning överallt! All tillgänglig empiri tyder på att detta kommer att leda till sammanbrott. Inom kort......

Anonym sa...

Jag beställed via tino.us, och fick boken till Storbritannien i princip samtidigt som den släpptes.

Kortfattat om åtgärderna:

"En utgångspunkt för att politiken mot utanförskap och antisocialt beteende ska ha en chans att lyckas är att problemet inte fortsätter att växa utifrån [...] Den effektivaste integrationsåtgärdet är därför reglerad invandring. Detta är en fundamental utgångspunkt och kommer därmed inte att presenteras som ett separat lösningsförslag."

1-3 är tillväxt, forskning, entreprenörskap
"4. Fler medelenkla jobb"
"5. Ersätt subsidierade åtgärder med jobb i välfärden"
6-8 Skatter, ränteavdrag
9 Gör det enklare att bygga bostäder.
10 Infrastruktur
"11. Återupprätta lag och ordning"
12-15 Bort med flumskolan, mer katederundervisning, högre takt, kortare lov, sommarskola om man inte nått fram, stödpersonal i skola, obligatorisk SFI, pedagogiska förskolor
"16. Avskriv CSN-lån för examina i tekniska ämnen"
"17. Skapa ett svensk elituniversitet på världsnivå."
"18. Avbryt lågkvalificerad arbetskraftsinvandring"
19. Bibehållna bidrag vid repatriering, "Det skulle visserligen öka de redan starka incitamenten att komma, men detta är inget större problem så länge invandringen är reglerad och Sverige upprätthåller ett starkt gränsskydd."
"20. Ökat hemresestöd vid avslag eller återtagen asylansökan" S föreslår det ganska konservativa tio gånger dagens belopp, dvs 300 000 kr per vuxen. "Ett enkelt sätt att lösa incitamentsproblemet med att fler lockas för att få bidraget är att begränsa det till dem som redan kommit till Sverige."
"21. Nolltolerans mot patriarkala strukturer"
"22. Rusta upp miljonprogrammen"
"23. Rekrytera fler invandrarungdomar till blåljusyrken"
"24. Förbjud krogdiskriminering"
"25. Ökat flyktingstöd"

Skall man kritisera Sanandaji för något, så verkar han en liten smula godtrogen beträffande svenska politikers vilja och förmåga att reglera invandring och hålla gränsen. Det är väl 25 år sedan någon gjorde detta på allvar. Så snart problemen normaliseras eller det blir tyst i pressen tror jag samtliga partier utom SD kommer att vrida på kranen igen. Fool me once ...

Anonym sa...

I London har många britter flyttat ut till mindre samhällen när "city" berikats.
Täby, Lidingö med flera kommuner, de har röstat för detta och de förtjänar resultatet av detta.

Anonym sa...

Löfven och Linde på feministiskt statsbesök i diktaturen Iran avstår från att vara feministiskt normkritiska och ikläder sig ett passande huckle.Men att vara inställsamt normkritisk är ibland väldigt feministiskt.Ingen vill ju stöta sig med en ayatollah.
Det är samma ayatollor där som här, som Gudrun brukar säga.

utlandssvensk sa...

@ kristian3119,

Tack för sammanfattningen!

En del låter vettigt (t.ex 19 och 20) men den del verkar också vara rena fantasier. Jag ska läsa boken och återkomma!

@ Anonym 20.45,

"Täby, Lidingö med flera kommuner, de har röstat för detta och de förtjänar resultatet av detta."

De absolut genomruttna hycklarna i de kommunerna förtjänar allt ont, men poängen är att de värsta sannolikt kommer undan, med pengar på fickan. Det är vidrigt!

utlandssvensk sa...


För att utveckla min syn på berikningen i de tidigare vita M enklaverna runt Stockholm, vill jag betona att det stora flertalet av de vuxna svenskarna där har uppnått en i världshistorien tidigare okänd ondska. De har, med berått mod, röstat fram en förstörelse av övriga landet som ganska direkt har gynnat dem via högre fastighetspriser. Att de samtidigt har dömt övriga landsmän och kommande släktled till utplåning har de struntat i.

De är genomruttna. Samtidigt är många av dem högproduktiva och nödvändiga för att landet ska kunna fortsätta att fungera som ett västland. Detta är möjligen beklagligt, men påminner en hel del om läget i Tyskland efter 1945.

I den bästa av världar borde dessa figurer straffas HÅRT, samtidigt som deras kompetens tas tillvara. Detta är helt möjligt, t.ex genom riktad beskattning.

Men kortsiktigt är det enda relevanta att rädda landet. Då krävs fungerande segregering, vilket dessvärre även innebär att de mest skyldiga undkommer effekterna av sitt eget handlande. Men det kan man åtgärda senare, om landet överlever.

Dessvärre lär det med all sannolikhet gå åt pipan.......

Magne sa...

Om nu svenska medel- och överklassen ger sig av, måste de planera noggrant. Vilka länder kan bestå som västerländska civilisationer? Där måste Holland, Belgien, England, Frankrike, och Norge borträknas, eftersom samtliga har en så polariserad befolkning att samstämmighet är uteslutet. Återstår då att bege sig till Schweiz, Irland, Skottland, Wales, Nordirland, Danmark, Finland och kanske Tyskland (hur mycket berikning är det? Jag är inte säker.) samt Östeuropa (som ännu inte hunnit komma upp i en sjysst ekonomisk standard för en västerlänning).

Oslo kommer vita norrmän vara en minoritet 2040. Stockholm är det väl 2030. Står dock att många västeuropéer ska invandra till Norge framöver. Hur det blir med den saken är jag osäker på. Den staden har mycket problem med sina invandrarghetton.

Stockholm kan man ju tänka sig 2040, en hel stad med MENA-folk och en liten minoritet vita som frenetiskt försöker segregera, med en regering som ständigt betalar för invandrares bostad och omkostnader.

http://www.aftenposten.no/osloby/Halvparten-innvandrere-i-2040-161990b.html#.T1-dW4EaOxX

Anonym sa...

Massrepatriering eller en framtid som kopternas.

Anonym sa...

Vad säger ni om Morpheus demografiska uträkningar och scenarion?

http://www.morpheusblogg.se/2017/02/10/svd-underskattar-andelen-muslimer-i-sverige/

http://www.morpheusblogg.se/2017/02/11/hur-islamiseringen-paverkar-sverige/

Anders Eriksson

Fd moderat sa...

Trots stängda gränser kommer det att komma uppemot en halv miljon fram till 2020 via anhöriginvandring. Denna borde givetvis stoppas. Det som kan rädda Sverige är repatriering av i stort sett alla som har kommit sedan 2000.
Jag träffar många från andra europeiska länder. De skakar på huvudet över vad Sverige har gjort.

Fd moderat sa...

Sedan slutar jag aldrig att förvånas över hur urbota korkade invandringsförespråkarna är. En fd chef på Timbro menade på fullaste allvar att den nuvarande invandringen är lönsam.

utlandssvensk sa...

@ Magne,

Det kom just lite goda nyheter:

"Hungarian prime minister Viktor Orban says his country will open its arms to west Europeans fleeing mass immigration and “the lords of globalist politics”.

“We shall let in true refugees”, Mr Orban told a cheering audience: “Germans, Dutch, French and Italians, terrified politicians and journalists who here in Hungary want to find the Europe they have lost in their homelands.”

http://www.breitbart.com/london/2017/02/11/hungary-will-welcome-true-refugees-germans-french-others-seeking-europe-lost-homelands/

utlandssvensk sa...

@ Anders Eriksson,

"Vad säger ni om Morpheus demografiska uträkningar och scenarion?"

Mycket bra, säger jag! Framförallt debatten i kommentarsfältet. Jag har själv skrivit en del om andelen muslimer i Sverige här och landat på kring 10% nu. Men 12% är inte omöjligt. Att det råder absolut explosiv tillväxt är det ingen tvekan om. Dessutom krymper gruppen etniska svenskar, även räknat i absoluta tal. Vi håller på att ersättas och det går i raketfart.

utlandssvensk sa...

"Oslo kommer vita norrmän vara en minoritet 2040. Stockholm är det väl 2030."

Jag har tittat på det där för ett tag sen på SCB. Där kan man göra egna tabeller.

Om jag minns rätt är helsvenskarna (dvs. personer med två föräldrar födda i Sverige) redan i minoritet i alla storstäder i den yngre halvan av befolkningen (0-44 år). I hela landet är dock svenskarna fortfarande i knapp majoritet, cirka 60%. Men det gör extremt fort nu.

Fd moderat sa...

Visegradsländerna har tillräckligt bra levnadsstandard för att det skall gå att bo där.

Anonym sa...

Timbro har jag noll förtroende för och Svenskt Näringsliv babblar om samma trams och går Soros ärenden. Riktig kapitalism är död och begraven i Sverige. Framtiden blir som "Soylent Green"

Magne sa...

"Visegradsländerna har tillräckligt bra levnadsstandard för att det skall gå att bo där."

Det kan man säga om Sverige också.

Vi är många som är missbelåtna med svensk politik, framför allt invandringspolitiken, och konsekvenserna blir höjd skatt och fler ghetton. Men vi kan segregera och lönen efter skatt ger en rimlig summa pengar över till annat. Att flytta utomlands för att man är missbelåten med svensk invandringspolitik, är ännu inte ett skäl. Skulle detta ändras, säg att lönen inte räcker till rimlig levnadsstandard och ghettona präglar ens tillvaro, då får man se emigrationen av vita svenskar ta fart, bland annat till Visegradsländerna.

Det kan gå riktigt snabbt. Syrien var det mest stabila landet i Mellanöstern innan det förvandlades till ett inferno och i Grekland hade folk en hög lön och pension vid 55 år. Om tio år kan Sverige ruineras och bli ett Moldavien eller att flera svenska städer, och inte enbart Malmö, liknar Detroit och Chicago.

utlandssvensk sa...

@ Magne,

"Men vi kan segregera"

Jo, det går väl fortfarande, men min poäng är att det väldigt snabbt kommer att bli mycket svårare. Framförallt gäller detta om man har barn.

Det går inte att betrakta utflyttningen från Sverige som något digitalt, dvs. antingen flyttar alla som kan eller ingen. Det som sker är en gradvis förändring. Men sen har du rätt i att det även kan uppkomma en tröskeleffekt, där utflyttningen plötsligt ökar kraftigt. En möjlig utlösande faktor kan bli om man med tvång stoppar segregeringen via friskolor, vilket jag bedömer som sannolikt inom 1-2 år.

Min uppfattning är att stora delar av landet nu kan jämföras med ett tidigare helvitt bostadsområde i USA, som på kort tid får in 5-10% svarta. Det finns väldigt få lyckliga slut för sådana områden.........

Magne sa...

Utlandssvensk:

Nej nej, vi är eniga om att utflyttningen inte sker av 2-3 miljoner svenskar över en natt, utan snarare att det sker en gradvis utflyttning. Du är ett exempel på en svensk som sett utvecklingen och flyttat till Schweiz, det finns fler som du. Men om till exempel 1-2 miljoner svenskar med goda inkomster (räknar en person som tjänar 28 000 i månaden ha god inkomst, medelklass helt enkelt) på några år flyttar utomlands, då är det en massiv vit flykt utomlands. Detta påverkar självklart landet negativt, på alla fronter.

Ja, i övrigt är det du säger rimligt.

utlandssvensk sa...

@ Magne,

Det kom ganska nyligen siffror för utflyttningen 2015. Det blev ett nytt rekord, med 55 tusen.

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/rekordmanga-svenskar-flyttar-utomlands

Jag sticker ut hakan och gissar på ytterligare 10 tusen för 2016 samt att vi kommer att få se 100 tusen inom några få år, om det inte införs flyttskatter eller liknande.

Den som lever får se......

Anonym sa...

@ Utlandssvensk

Av SVT-artikeln att döma verkar det som om det är främst pensionärer som längtar efter sol samt finländare och greker (tråkigt!) som flyttar från Sverige. Men det skulle vara intressantare att se statistiken i stället för SVT:s tolkning.

Själv har jag under fyra års tid lärt mig tala nästan flytande tyska. Under tiden inträffade den merkelska knäppen. En merkelsk knäpp är motsatsen till lidnersk knäpp. https://sv.wikipedia.org/wiki/Lidnersk_kn%C3%A4pp

Funderar nu på att börja lära mig ungerska.

Anders Eriksson

utlandssvensk sa...

@ Anders Eriksson,

Att du har lärt dig tyska är inte bortkastat! Till och börja med är läget mycket bättre i Tyskland än i Sverige. Vidare gäller att man har mycket stor nytta av tyska i visegradsländerna.

Sen håller jag med om att det vore intressant att se siffrorna angående utflyttningen. Att SVT vinklar kan man nog lugnt utgå från.

Men nu glider vi off topic igen, så jag sätter punkt här!