onsdag 9 november 2011

Kvinnor som slår

Jag råkade snubbla in i ett avsnitt av det smått outhärdliga programmet Dr. Phil härom kvällen. Ämnet var emellertid lite intressant. Det handlade nämligen om kvinnors våld mot män - både psykiskt och fysiskt.

Berättelserna föreföll identiska med dem när män slår sina fruar och flickvänner. Men problemet underskattas sannolikt. Föreställningen att "en god karl reder sig själv" lever kvar. Dessutom är det pinsamt att som man berätta för vänner och bekanta att man blir misshandlad av sin kvinnliga partner. Här finns sannolikt skäl att använda det slitna begreppet "mörkertal".

Den svenska debatten handlar alltid om kvinnor som misshandlas av sina män, att detta är ett samhällsproblem och, enligt feministerna, ett tecken på den manliga dominansen över kvinnan. Några individuella förklaringsmodeller accepteras i princip inte.

Aldrig nämns att det faktiskt finns män som misshandlas av sina fruar och flickvänner och att sådana förhållanden bär sin egen problematik vad beträffar skuld och skam för den drabbade. Och hur ska dessa fall kunna förklaras enligt de strukturella modeller som feministerna är så förtjusta i?

14 kommentarer:

Micke sa...

Och hur ska dessa fall kunna förklaras enligt de strukturella modeller som feministerna är så förtjusta i?
---------------------
Med psykologi precis som när män slår kvinnor.


Aldrig nämns att det faktiskt finns män som misshandlas av sina fruar och flickvänner och att sådana förhållanden bär sin egen problematik vad beträffar skuld och skam för den drabbade.
------------------------
Jag har hört och läst om det ofta och jag har aldrig förstått varför det skulle vara ett argument MOT att rikta uppmärksamhet mot det våld som utövas mot kvinnor som är mycket mer omfattande.

Slutligen har har jag aldrig förtått hur en man bär sig åt för att låta sig bli slagen på ett sånt sätt att han ser det som ett hot mot hans personliga säkerhet men man kan ju inte fatta allt.

Micke sa...

vad beträffar skuld och skam för den drabbade. Och hur ska dessa fall kunna förklaras enligt de strukturella modeller som feministerna är så förtjusta i?
---------------------------

Hur förklarar du att kvinnor inte hade rösträtt i Schweiz förrän på 70 talet?

Anonym sa...

Hur förklarar du att dina kommentarer alltid tenderar att handla om annat än ämnet?

Micke sa...

Mina komentarer handlar så gott som alltid alltid om ämnet och så även denna gång.

Jag kan inte ta ansvar för alla anonyma människor med så bristande begåvning att dom inte klarar av att se att mina svar är direkta svar på orginalinlägget.

Anonym sa...

En poäng med att prata om våld inom relationer istället för mäns våld mot kvinnor (som kanske t.o.m. vänstermänniskor kan köpa) är att det är en heteronormativ syn och att det osynliggör våld inom t.ex. homosexuella relationer.

Per Hagwall sa...

Det här kommer förstås att göra Micke ledsen, men Polisen håller nu på att uppdatera sin handbok "Brott i nära relationer" så att alla typer av relationsvåld kan belysas. Handläggaren Lisbet Bolin välkomnar input från allmänheten..

Micke sa...

Det här kommer förstås att göra Micke ledsen,
------------------
Nja det är snarare du som är ledsen över att du och dina kollegor inye får relativsera faktum ifred.

Eller hur?

Jag har aldrig ifrågasatt att Eulalia spöar Kronblom och att ni värnar om honom men jag ifrågasättaer varför ni relativiserar fakta somär att det är väldigt mycket vanligare att män spöar kvinnor.


Är det viktigt för er att misshandel av kvinnor döljs?

Eller är ert generella hat mot feminister så omfattande att ni t.o.m är beredda att sälja sanningen för att slå mot dom?

Per Hagwall sa...

På 60-talet "visste" många schweizare att kvinnor inte behövde rösträtt.

2011 "vet" Micke att det är väldigt mycket vanligare att män spöar kvinnor än tvärtom.

Mickes sort kommer att ha inflytande ett litet tag till, men tids nog har deras idéer passerats av historien.

Micke sa...

011 "vet" Micke att det är väldigt mycket vanligare att män spöar kvinnor än tvärtom.
------------------------------
Ha ha ha...ja nu är du nästan för bra för att det ska vata sant.

Micke sa...

Jag undrar ändå om du skulle kunna vara vänlig och styrka att kvinnor misshandlar sina män i högre eller lika stor omfattning som män misshandlar kvinnor

Du är nästan tvungen att göra det nu.

Micke sa...

På 60-talet "visste" många schweizare att kvinnor inte behövde rösträtt.
-----------------
På 60-talet "visste" män i schweiz att kvinnor inte behövde rösträtt.

Feminism gav dom rösträtt.

Christoffer sa...

Som Petra Östergren kom till insikt om så är det egentligen mest relevant att relationsvåld kort och gott.

Att mäns våld uppmärksammas mer beror nog inte bara på invanda tankebanor utan helt på att att män (generellt) är fysiskt starkare än kvinnor och slår hårdare. En normalstark man kan dominera och hota en kvinna på ett annat sätt i kraft av sin fysiska överlägsenhet.

När det gäller milt våld tror jag kvinnor står för mer däremot. Det finns ju rent av en sorts aceptans i samhället för en viss grad av våld av kvinnor mot män. Tex. anses det ok att en kvinna kan örfila en man som exempelvis varit otrogen eller som viskar något snuskigt i örat på klubben. Det är givetvis inte samma sak, men en del normer är intressanta att titta närmare på.

Per Hagwall sa...

Varsågod Micke, läs och gråt när din världsbild faller samman.

Micke sa...

Problemet är att du fortfarande inte styrker att kvinnor misshandlar män i lika stor eller högre omfattning och med allvarliga konsekvenser än män när män misshandlar kvinnor.

Du visar inte ens att problemet med kvinnors misshandel av män är en tiondel av problemet med män som gillar att spöa kvinnor.