torsdag 17 november 2011

Politikerns svar på lättmjölk

Alliansens partiledare ska leda en framtidskommission som, enligt statsministern, ska lägga ut färdlinjen till 2020 och 2050. Nu ska det skapas visioner, minsann. Alla vid sunda vätskor begriper att det inte kommer att bli något storslaget och visionärt resultat av denna kommission. Särskilt inte som Reinfeldt själv blir kommissionens ordförande.

Globaliseringsrådet hade egentligen samma uppgift. Det var ett slags korporativistiskt hopkok av politiker, företagare och fackordföranden och leddes av den tidigare utbildningsministern och folkpartiledaren Lars Leijonborg. Moderaterna var dock aldrig intresserade av de rekommendationer som rådet gav efter lång tids diskussion. Att reformera arbetsrätten och avskaffa värnskatten gillar ju inte di nymoderata. I stället lades Globaliseringsrådets rapport i skrivbordslådan. Nu är tanken att göra samma en gång till - fast i Moderaternas koppel.

De fyra alliansledarna får ett varsitt område att ratta: Lööf ska titta på en hållbar tillväxt och en grön ekonomi, Björklund ska arbeta med integration och jämställdhet, Hägglund ska söka besvara hur vi bygger vidare på "grundläggande svenska värderingar som tillit, tolerans och solidaritet" (prosit) medan Reinfeldt själv ska försöka finna lösningar på den demografiska utveckling som innebär allt fler äldre.

Det säger sig självt att resultatet kommer att bli väldigt fluffigt, väldigt urvattnat och i slutändan väldigt poänglöst. Således mycket nymoderatskt. Reinfeldt kommer säkert att bli nöjd.

Inga kommentarer: