onsdag 14 maj 2008

Bantningen av försvaret har gått för långt

Att vi inte kan ha kvar det invasionsförsvar som vi hade tidigare är det få som ifrågasätter. Men det kaos som råder inom Försvarsmakten i dag är bara för mycket. På sikt hotar detta faktiskt säkerheten för alla svenskar.

Det var inte förvånande att försvaret hårdbantades under socialdemokraternas regeringsperiod. Samarbetspartnern miljöpartiet var onekligen en pådrivande faktor. Att hårdbantningen skulle förvandlas till fritt fall under en borgerlig regering var däremot mer oväntat. Dessutom riskerar det att bli otroligt dyrt om säkerhetsläget i världen skulle förändras och Sverige måste börja rusta upp igen. Försvaret ska givetvis anpassas efter säkerhetsläget, men om målet är att kunna försvara Sveriges gränser och samtidigt klara åtaganden utomlands har bantningen verkligen gått för långt.

Politikerna behöver förstå vad som är grunderna i ett samhälle. Medborgarna behöver först och främst en fungerande försvarsmakt, en fungerande polis och ett fungerande rättsväsende innan de kan börja diskutera vårdnadsbidrag och maxtaxor på dagis. Problemet är att bidrag och maxtaxor säkerligen är större valfrågor än försvaret av hela vårt land. Det, om något, är faktiskt rätt sjukt.

1 kommentar:

Anonym sa...

Instämmer helt. Nya moderaterna!!!

En total degeneration.

Det är skrämmande att en hästsvans får bestämma försvarets storlek.
Ingen i moderattoppen tycks förstå vad försvaret är till för. Tex är det INTE till för att hjälpa USA föra krig ute i världen.

En länk till en protestlista.
Skriv på!
http://www.nufardetvaranog.se/