fredag 30 maj 2008

De andras liv är också våra liv


Den 17 juni är det tänkt att lagen om allmän avlyssning, den s.k. FRA-lagen, ska klubbas i Sveriges riksdag. Världen har gått och blivit galen sedan den 11 september 2001. Nu kommer alltså en lag sannolikt att klubbas som skulle betraktas som omöjlig att få igenom tidigare. Eller bara onödig. Men med hänvisning till hotet från den "internationella terrorismen" och den "organiserade brottsligheten" verkar det gå att få igen vad fan som helst. Många tror sig vara säkra då de anser sig ha "rent mjöl i påsen". Ingen har emellertid rent mjöl i påsen och även om du har det; skulle du verkligen vilja att någon annan stoppade näsan i den?

Normalt när man ska skjuta till resurser till något frågar man sig om det är värt det. Vad är payoffen? Inte när det gäller terrorism. Risken att drabbas av en terroristattack är så minimal att den knappast går att beräkna. Ändå läggs det oerhörda resurser på så kallad terroristbekämpning världen över. Dessa pengar skulle rädda många fler liv om de lades på aidsbekämpning, vattenrening till fattiga länder, forskning mot cancer, jordbävningssäkra hus i drabbade områden. I stället ser vi hur medborgare i moderna västdemokratier ger upp sina friheter och köper "trygghet" av staten. Trygghet från ett presumtivt hot. Det är en mycket dyster och oroväckande utveckling och det som oroar mest är den obefintliga debatten. Frånsett några enstaka engagerade debattörer, är det tyst. Lagen kommer passande nog att klubbas när svenska folket sitter och tittar på fotbolls-EM i ett moln av öl och ostbågar.

I morgon Medborgarplatsen klockan 14.00 träffas alla med rent mjöl i påsen som vill demonstrera mot det allmänna avlyssningsförslaget. Kom dit och gör din röst hörd du också!

Arrangör är Piratpartiet.

Inga kommentarer: