söndag 4 maj 2008

Den fria rörligheten

Ökad invandring är inte ett hot utan en möjlighet, menar Globaliseringsrådets Philippe Legrain. Det är en vettig ståndpunkt. Men samtidigt som Sverige tar emot många flyktingar, inte minst från Irak, misslyckas vi ofta med att erbjuda människorna i en vettig sysselsättning. De hamnar i områden med hög arbetslöshet och passiviseras i de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som Mona Sahlin helhjärtat hyllade på första maj.

En fri invandring är inte realistisk i dag. Om det ska bli en realitet krävs först och främst en attitydförändring och en diskussion om vad fri rörlighet faktiskt är och vad det kan erbjuda oss alla. Det är en frihet vi svenskar vill ha och tar för given, men som många av oss inte vill erbjuda andra. Människor ska inte komma till Sverige för att bli försörjda utan för att försörja sig själva. Alla som vill komma hit och arbeta, ska få göra det. Om vi vill ha en fri rörlighet, är detta den enda rimliga hållningen.

Vi har ingen plikt att försörja andra människor, tvärtom kan Sverige som nation tjäna mycket på att folk kommer hit - om de vill jobba och sköta sin egen försörjning. Vi vet dessutom att den grupp som lämnar sitt hemland bara för att få leva på bidrag i ett annat land är synnerligen begränsad. Den "sociala turism" som Göran Persson så plumpt varnade för, var en fantasi. En våt fantasi för protektionistiska och smygrasistiska partier och fackförbund som vill "bevara den svenska modellen" och letar med ljus och lykta efter fiender till densamma. Fienden finns förstås utanför den svenska gränsen. Där bor alla som med stort avund tittar på Sverige, det lilla paradiset i norr, och smider planer för att ta sig in i landet och utnyttja den svenska naiviteten och godheten. Det är ett skrattretande men icke desto mindre effektfullt skådespel av bland andra Byggnads, LO och socialdemokraterna. Det är där du hittar fienden, inte bland invandrarna.

14 kommentarer:

Mats Dagerlind sa...

Det är otroligt att Bergstrand inte har bättre omdöme än att han tar in en sådan extremt nyliberal debattartikel. Man blir illamående och vill säga upp prenumerationen.

Så här skriver legrain:

"Framför allt missgynnas invandrare av arbetsmarknadsregleringar och andra regler... ...så lyckas somalier bland svenskamerikaner i Minnesota väldigt väl samtidigt som somalier i Sverige har en mycket låg sysselsättningsgrad... ...det är snarare svenska regler och regleringar än somaliska kulturella särdrag som förklarar dessa skillnader."

Alltså: ta bort alla lagar och regler på arbetsmarknaden, för oavsett vilken social dumpning det innebär finns det alltid somalier som är beredda att ta jobbet.

Sedan fortsätter han i samma stil:

"Den bransch där sysselsättningen växer snabbast är vården av gamla. Vem ska ta hand om dig när du blir gammal? Att kräva av välutbildade, unga svenskar att göra det skulle krossa deras drömmar och dessutom bli enormt kostsamt för ekonomin och de offentliga finanserna. Så varför inte tillåta, säg filippinare, att göra det? De skulle tjäna bättre än i Manilla och svenskar - gammal som ung - skulle vinna på det."

Här tror man nästan att Legrain driver med oss. Svenskar ska inte ta hand om sina egna till löner som motsvarar vad det är värt i ett humanistiskt samhälle. Den veksamheten ska
i stället läggas över på filippinare till slavlöner.

Man häpnar!

Anonym sa...

Bra skrivet!

Samtidigt blir man lite ledsen när man läser trångsynta och intoleranta inlägg som det av Mats Dagerlind.

Den infantila tron att man kan lyfta människor till svensk välståndsnivå genom ren vilja är människofientlig och måste bekämpas.

Vuxna och myndiga människor är själva helt kapabla att avgöra vad som är bäst för dem, de är inte betjänta av att dömas till evigt bidragsberoende i av socialdemokratin skapade miljonområdena. Det är ett grymt och ovärdigt öde.

Var och en skall syssla med det som är deras komparativa fördel, det är så vi maximerar välståndet för alla människor.

Det finns två anledningar till att vänstern är emot arbetskrafinvandring.

1. Den ena har demonstrerats av rasistiska fackliga ledare som kallar utländsk arbetskraft för sopor som skall bäras ut för att hålla rent.

2. Man är protektionister vad gäller arbetskraft, detta deklarerar man öppet på LO:s hemsida.

Att stoppa människor från att få det bättre, med anledningen av att de inte skall få det bättre om de inte får det minst lika bra som svenskar är ett totalt och fullständigt idiotiskt argument. Det är självklart att det som använder detta argument har mer verkliga men ljusskygga åsikter i frågan.

Anonym sa...

Jag menar inte att förlämpa dig, men det låter som att du lever i en drömvärld. Jag bor i ett invandrartätt område i Malmö och känner inte alls igen mig i din rosenskimrande beskrivning av invandrarna.

Det jag saknar i den svenska invandringspolitiken - eller rättare sagt i hela det svenska samhället - är belöning för de som sköter sig och bestraffning för de som missköter sig.

För mig är det ok att folk invandrar till Sverige, men jag tycker att minimikravet för att ett vuxen person ska få ett uppehållstillstånd bör vara:

- Ha lärt sig språket
- Respektera svenska grundläggande värderingar
- Hittat ett arbete
- Inte begått något brott

Anonym sa...

@ Anonym:
Som det står i artikeln så misslyckas Sverige med integrationen av invandrare... det du sett är ointegrerade invandrare, inte sådana som lever upp till sin potential.


@ Mats:

Tråkigt att höra att din verklighetsuppfattning är så skör att du blir illamående när den ifrågasätts.

Det är också tråkigt att du ljuger ihop att din "motståndare" har ståndpunkter som han egentligen inte har; han förespråkar inte att Sverige bör "ta bort alla lagar och regler på arbetsmarknaden", han påpekar bara att de är konstruerade på ett sätt som lätt stänger ute dem som inte redan har en fot inne på arbetsmarknaden.

Det är knappast särskilt "extremt nyliberalt" heller, för den delen; hundratusentals svenska ungdomar kan intyga att LAS diskriminerar mot dem när de väl lyckas få ett arbete, vilket faktiskt inte är så lätt till att börja med när lagarna gör det så riskabelt att anställa "oprövade kort".

Han förespråkar inte heller att invandrare ensamma ska bära på äldreförsörjningsbördan till "slavlöner"; han förespråkar att vi ska dela på den som jämlikar med lika goda löner och samma skattesatser.

Fast det är ju klart, det blir väl lättare för dig att argumentera mot en hopljugen halmstrågubbe än vad mannen faktiskt säger...

Av ren nyfikenhet, är du en "vänsterradikal" eller en sverigedemokrat?

magnus sa...

mats: Om Legrain skriver: "så lyckas somalier bland svenskamerikaner i Minnesota väldigt väl samtidigt som somalier i Sverige har en mycket låg sysselsättningsgrad",

...så missar han att sysselsätningsgraden bland somalier i UK, som ju brukar berömmas för att inte diskriminera, är ungefär lika låg som i Sverige, och detsamma gäller i andra Europeiska länder. (Att somaliska kvinnor sällan anträder arbetsmarknaden är väl troligt, men 80 procents arbetslöshet är alltså vanligt!)

Ett yrke somalier ofta har i Minnesota är taxichaufförer, och det taxichaufförer i Minnesota är mycket omskrivna för är att de bl a nekar att köra dem med hundar. Ofta avvisas även kunder som har med sig alkohol, och här en Reuters-artikel om detta.

Det finns även de i samma delstat som vägrat hantera griskött i livsmedelsindustrin vilka faktiskt fått särregler.

magnus sa...

Nils avslutande huvudargument: "är du en "vänsterradikal" eller en sverigedemokrat?

Legrain skriver i Prospect, vars läsare bland 100 intellektuella utnämnde Noam Chomsky som den största av dem alla.

Anonym sa...

Nils: Visst är det ointegrerade invandrare vi ser mest av här i Malmö. Men det är ingen ursäkt.

Om man flyttar till ett annat land, bör man då inte ha en vilja att ta till sig den kultur och det språk som finns? Det saknas ansvarstagande bland stora delar av invandrargrupperna. Den bristen är något som det svenska systemet har medverkat till att skapa. Pengarna kommer ur väggen och du behöver inte arbeta 16 timmar om dygnet för slavlön.

För övrigt bör vi försöka minska på omfattningen av invandringen nu, för att verkligen kunna slussa in de som redan finns här i jobb.

Anonym sa...

@ Magnus:
Min avslutande fråga riktade sig till Mats...

Anonym sa...

@ Malmöit:

Jag tänker utvandra till USA och håller med om att man ska ha inställningen att man ska lära sig språket och se till att man passar in (så länge det rör sig om integration snarare än krav på assimilation och utplåning av min individualitet). Jag kan tänka mig att många av dem som kommer hit också har den inställningen men sedan möter ett samhälle som inte så gärna låter dem arbeta och bli en del av socioekonomin, som isolerar dem istället för att ge dem en riktigt bra chans att komma någon vart.

Visst behöver vårt system förändras, det fungerar ju bevisligen inte (åtminstone i jämförelse med det amerikanska).

Det betyder dock inte att den bästa vägen att gå är att strypa invandringen nu. Om vi börjar ta in invandrare på ett sätt som gör det till en klart lönsam affär (d.v.s. snabb integration i den svenska ekonomin och samhället, t.ex. genom arbetskraftsinvandring) så får vi större resurser att hantera det redan existerande utanförskapet med.

För övrigt skulle många av de åtgärder som krävs för välfungerande integration, t.ex. avskaffande av de förstelnande arbetsmarknadslagarna, vara en rätt stor hjälp för alla befintliga ointegrerade invandrare, svenska ungdomar och långtidsarbetslösa... och det kan även hjälpa ointegrerade invandrare ifall det kommer andra integrerade invandrare, som kan fungera som ett stöd och uppmuntran för dem att också bli integrerade.

Hans Li Engnell sa...

Mats Dagerlind:

Jag anser att en sund tidning ska kunna ge utrymme åt olika politiska åsikter och främja yttrandefrihet. Du verkar vara av en annan åsikt och det säger betydligt mer om dig än om DN Debatt. Du får väl hålla dig till den vänsterextremistiska DN Kultur, helt enkelt.

Självklart lägger svenska regler hinder i vägen för invandrare. Men inte bara regler utan även politikers inställning och attityder. Särskilt illa blir det när de svenska protektionistiska och smårasistiska fackförbunden gör sitt bästa för att agitera MOT invandrade människor på den svenska arbetsmarknaden. Glädjande nog har facket fått på tafsen av EG-domstolen i Laval un Partneri-målet. Vi måste faktiskt bestämma oss: vill vi ha fri rörlighet ska den gälla alla, inte bara oss svenskar när vi vill besöka andra länder. Vill du reglera rörligheten för människor, och ta ett steg bakåt i utvecklingen, säg då det rakt ut.

Hans Li Engnell sa...

anonym 1:
"Det jag saknar i den svenska invandringspolitiken - eller rättare sagt i hela det svenska samhället - är belöning för de som sköter sig och bestraffning för de som missköter sig."

På vilket sätt saknas bestraffning för de som missköter sig, menar du? Menar du "missköter sig" i betydelsen "begår brott" eller i betydelsen "bidrar med mindre än vad de skulle kunna". Det sistnämnda förekommer säkerligen, men det gäller nog människor i allmänhet och är en följd av ett generöst och universellt välfärdssystem.

Jag håller med om att människor som kommer till Sverige ska följa svenska lagar. Jag vet inte riktigt vad du menar med "svenska värderingar". Värderingarna avspeglas i viss mån i lagstiftningen, men vad i övrigt är svenska värderingar? Det är mycket allmängiltigt gods i Sverige som jag tar avstånd ifrån. När det gäller brottslighet håller jag inte med. Vi har ett system i vår del av världen att den som suttit av sitt straff ska anses ha sonat sitt brott och ha rätt bli betraktad på samma sätt som alla andra. Att lära sig språket underlättar naturligtvis, men om en person kan engelska är det knappast några större problem att få ett jobb i dag.

Anonym sa...

Nils: Asylsökande som kommer hit är undantagna från krav på arbetstillstånd och får arbeta under tiden de väntar på ett beslut. De har alltså rätt att arbeta. Men du pratar kanske mer om diskriminering? Och ja, det finns, men om man anstränger sig och är beredd att flytta så finns det jobb. Om man vill jobba i kusinens affär går det också bra, gör det gärna vitt också. Men då ryker ersättningen från Migrationsverket...

Anonym sa...

Det är lättare att diskutera i tal än i text, men jag ska göra mitt bästa för att exemplifiera vad jag menade i mitt inlägg.

I grunden är jag positiv till arbetskraftsinvanding. Ju fler som kommer till Sverige och arbetar desto bättre. Tyvärr ser inte verkligheten ut så. Vi har snarare en "bidragskraftsinvandring" av kolossala mått, vilket inte kan jämföras med den invandringen vi hade under 60- och 70-talet.

Jag tycker att Sverige allt för lättvindigt delar ut permanenta uppehållstillstånd. Ett permanent uppehållstillstånd eller ett svenska medborgarskap är något man förtjänar genom att integrera sig i det svenska samhället; lära sig språket, skaffa ett jobb, respektera svenska värderingar med mera. Den som inte integrerar sig anser jag ska tvingas återvända när skyddsbehovet inte längre är uppfyllt.

"Svenska värderingar" håller jag med om att det är ett luddigt begrepp. Det finns ingen exakt gräns mellan vad som är svenskt och inte svenskt, men det finns ytterligheter som jag är säker på att de flesta svenskarna skriver under på. Det är oacceptabelt att en muslimsk man vägrar låta sina barn gå till skolan för att de har en kvinna som lärare, eller att flickorna i familjen förbjuds att delta i simundervisningen. Att förbjuda sina barn att gå till skolan är lyckligtvis ett brott, men att visa öppet förakt för en kvinnlig lärare är snarare bristande "vett och etikett", eller bristande respekt för grundläggande svenska värderingar om alla människors lika värde.

Jag håller inte med om att det inte är ett problem att hitta ett jobb om man endast kan engelska. Språket är nyckeln i de flesta jobben.

Jag kan ta min granne som exempel. Han bor sedan nästan 20 år i Sverige men kan fortfarande inte prata svenska. Han pratar utmärkt engelska, men jobbet som expedit kunde han inte behålla eftersom kundkontakten kräver god svenska. Nu är han sedan många år arbetslös och låter mig gå och betala skatt för att han är för lat för att lära sig språket. Han är vare sig dum eller otrevlig, men utan kravet att lära sig språket tar latheten överhand.

Malmö är en mångkulturell stad. Det är inte svårt att hitta exempel på invandrare som integrerat sig väl i samhället. Tyvärr är det inte heller svårt att hitta exempel på invandrare som missköter sig.

Nu har jag inte varit vittne till alla brott i Malmö, men om man tittar på kartan vart brotten sker så koncentrerar de sig till Malmös invandrartäta områden. Jag har svårt att se att etniska svenskar gör utflykter till dessa områden för att begå brott, utan jag antar att det är invandrarna själva som begår brotten.

Skattebetalarna i Malmö har en nota på 30 miljoner att betala för 2007, enbart för nedbrända skolor! Skottlossning är inte ovanligt i staden. Flertalet bomber har sprängts. Anlagda bränder är vanligt och när brandkåren anländer så har det hänt att de blivit utsatta för stenkastning. I Rosengård har polisen tvingats skjuta i nödvärn. Listan kan tyvärr göras mycket mycket längre eftersom likanande händelser sker varje vecka.

När jag skriver "missköter" så är det också ett flytande begrepp, men tänder man på en raket, ställer in den i hissen och skickar upp hissen till högsta våningen så har man ingenting i Sverige att göra.

Sverige har 0,14% av jordens befolkning, men tar emot 11% av jordens alla flyktingar. Trots det har färre än 10% av dem som beviljas permanent uppehållstillstånd asylskäl. I städer som Malmö har det lett till akut bostadsnöd, hög arbetslöshet och tyvärr kriminalitet.

Vi klarar inte av att ta emot fler. Vi måste prioritera dem med skyddsbehov och ställa krav på att de som bor i Sverige integrerar sig och hjälper till att arbeta. Det finns inga jobb i Rosengård, men det finns jobb i övriga Sverige.

Anonym sa...

USA är annorlunda än Sverige.
Invandrare får i sann nationalistisk anda svära trohet gentemot konstitutionen för att erhålla medborgarskap.

Det behöver de inte här.

Integration? Glöm det! Mängder av invandrare vill inte integrera sig, utan ser hellre att Sverige anpassar sig till deras uppfattning om rätt och fel. Annars vore integration inte ett problem.

Är man intresserad av integration så integrerar man sig.

Inför en trohetsed liknande USA:s, kräv att man för medborgarskap får skriva under på en deklaration att man åtager sig lyda svenska lagar och leva efter dessas regler om jämlikhet, yttrandefrihet och demokrati.

Filippinsk låglönearbetare låter uttalat rasistiskt.

Slaveriet ska alltså återinföras så att vi svenskar kan upprätthålla vår bekväma standard. Underordnade, utifrån kommande, outbildade och okunniga arbetare ska luras hit för att tjäna oss, överordnade överklass. Fint tänkt.

Tanken om arbetskraftsinvandring ligger alltså inte långt från tanken om vår etniska överlägsenhet.

Tillväxten ska alltså bekostas av vår uttalade rovdrift på andra människors liv. Inte bara av rovdrift på den miljö som globaliseringen redan förstör eller den rovdrift vi redan bedriver i smyg på människor i värld 3.

Neat.

Vilken bonus skulle den stackars arbetskraftsinvandrade låglönarfilippiniern ha av sitt slitsamma vårdarbete, menar skribenten? Man bävar.

Bespara dessutom våra gamla ett slut på livet där de omges av människor som inte förstår ett ord av vare sig deras modersmål eller ett uns av deras kultur. Gäller alla i detta land förekommande språk och kulturer.