onsdag 23 juli 2008

Tänk på barnen! del 312

Folkhälsopolitiken är en gammal kvarleva. Idén är att folket är en enhet, en organism, som ska hållas frisk och att det är statens uppgift att leka doktor. Själv har jag aldrig riktigt förstått begreppet folkhälsa, hur hälsa kan vara kollektiv.

Spåren efter folkhälsoidealet är många. Regleringar och monopol, förbud och inskränkningar. Ivern att skydda befolkningen gick så långt att även Apoteket - det statliga monopol som ska hjälpa oss att bli friska när vi blivit sjuka - fick usel tillgänglighet. Staten kräver av oss att vi inte blir sjuka på söndagar - någonstans måste man ju dra gränsen för hur folk får bete sig i en välfärdsstat.

Det har ändå hänt en del genom åren. Vi har ingen motbok längre, alkoholmonopolet har monterats ned och bara Systembolaget återstår - med förbättrade öppettider och självplock - och snart är även Apoteksmonopolet ett minne blott. Inte ens Socialstyrelsen är lika aggressiv längre och trots alla kalori- och sockerlarm har politikerna ännu inte förbjudit snabbmat och godis.

Men folkhälsoinstitutet lever vidare och kramas hårt av den borgerliga regeringen. Nu vill ett antal skribenter på DN Debatt att Folkhälsoinstitutet ska få till uppgift att minska antalet skilsmässor i Sverige. Det låter som ett kristdemokratiskt slag för kärnfamiljen och så är förstås också fallet. Skribenterna tillhör den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet, som verkar för den kristna trons tillämpning i samhället.

Argumentet för att folkhälsofascismen även ska lägga sig i svenskarnas samlevnadsvanor är välbekant: tänk på barnen! Samhället bör "göra det lättare att hålla ihop". Hur detta ska gå till står skrivet i stjärnorna, eller kanske i någon helig bok, för skribenterna vet det då rakt inte. Jag motsäger inte att det kan vara bra för barn att växa upp i ett tryggt hem med två föräldrar som båda har en god försörjning, två bilar, sommarstuga, årliga utlandsresor med familjen och abonnemang på Viasat. Men politiker ska ge tusan i att sätta upp ideal och familjenormer. I det här fallet används "tänk på barnen"-argumentet bara för att få ut det kristna budskapet om den "rätta" familjen.

Det finns inget som säger att ensamstående pappor och mammor inte kan ge sina barn samma trygghet som gifta par. Barn far illa i alla familjekonstellationer och den som kan råda bot på det med sitt kristna trollspö, är välkommen.

Bara en skål om dagen.

6 kommentarer:

Robin Enhorn sa...

Nej, fy fan för kristna. Den som påstår att den karaktär som beskrivs som Gud i bibeln är god, samma karaktär som anser att massdrunkning och massavrättande av barn som kollektiv bestraffning är moraliskt korrekt, är varken goda människor eller ens det minsta friska i huvudet. Än värre att de dyrkar denne karaktär; den värsta psykopaten i litteraturhistorien.

Anonym sa...

När jag läser din inlaga ser jag en utopist som i hög grad liknar de vänsterutopister som fanns på sjuttiotalet.Skillnaden är bara föreställningen.
I alla tider och i all framtid så har och kommer människor, politiker eller andra konstellationer att moralisera och vilja styra och påverka vad andra människor gör.
Du bär på en föreställning som helt saknar logisk relevans. Läser du evolutionslära och verkligen sätter dig in i vad livet handlar om så kommer du att förstå. Livet går ut på att selektera. En av miljoner av selektionsmetoder är att försöka påverka andra människor.
Det är ju vad du också gör med din blogg och jag med min kommentar. Det är självklart att människan vill sprida sin uppfattning och sin föreställning om tillvaron.
Den nyliberala läran är bara en ytterligare frireligiös lära som saknar analys i den grundläggande biologin och evolutionen.

Självklart skall vi försöka minska onödiga skilsmässor som beror på människors oförmåga att hantera livet. Självklart måste vi bejaka just de skilsmässor som är oundvikliga.

Den svåra och kunskapskrävande frågan är att hitta gränssnittet mellan dessa typer, speciellt som det är en ständig dynamisk variabel som beror på komplexa yttre faktorer och som kräver den största av mänskliga förmågor att hantera.

Det är avkommans kvalitet som är livets mening. Allt annat är bara sk evolutionära biprodukter dvs det som vi människor upplever som livet.

Just nu i dessa decennier av samhällets utveckling bär människor på föreställningen om att individen är är det centrala. Helt fel på sikt: Det är de själviska generna som styr och då är totala kollektiva kulturen (dvs moralen) en minst lika central komponent att beakta. Det är nämligen den totala genmassan som avgör livets framtid.
Det är i stort sett bara matematik.

MVH

Anders B Westin

Hans Li Engnell sa...

Jag tänker inte ge mig in i en diskussion om genmassa och avel. Den diskussionen tycker jag passade mycket bättre på 20-, 30- och 40-talen. Men jag kan säga detta: många vill inte ens ha avkommor, det finns således ingen universell sanning om vad som är "livets mening". Det är upp till var och en att avgöra. Och vi borde få den friheten. Därför är allt vad folkhälsopolitik heter något som bör kastas på historiens skräphög.

Anonym sa...

Hans
Det jag skrev har inget med din bild av 20-40 talet.
Det handlar om de verkliga krafter som finns i botten av våra liv.
Försöker man inte förstå dessa så springer "man" in i väggen.
I en marknadsekonomisk oreglerad demokrati genereras systematisk både positiva och negativa skeenden. Evolutionen gör inget skillnad på got och ont. Men det gör vi människor. Vi tycker inte om lidande och destruktiva skeenden.

Långt innan evolutionslärans genomslag diskuterade tänkare dessa dilemman. Hobbes var kanske den mest dystopiska.
Liberalismens största "felslut" är att "tro" att det automatiskt finns en "god process". Det kan lika gärna "gå åt helvete".
En del av detta är den klassiska arketypen "allmänningens dilemma".

Det är därför jag vill kalla mig för "Funktionell Humanist" istället för liberal eller socialist. Dessa två läror saknar nämligen båda två botten i den viktiga evolutionsläran.
Du ser ju bara din spontana reaktion att börja tänka på 20-40 talet.
Du går på socialhögskolan.Där finns mycket fina kunskaper. Dock vet jag att området Humanetologi och evolutionslära är undertryckta ämnesområden.
Men du har ju nära till Biblioteket och där finns många trevliga böcker inom området.
Jag kan tipsa om tre lärorika alster:
EGOISM: T Hylland Eriksen/Dag o Essen.
ETT OSKRIVET BLAD: S Pinker.
HISTORIEN OM MÄNNISKAN: R Dunbar.

Förresten jag hade en bild av att Socialhögskolan var en utbildningsinstitution för de människor som brydde sig om de människor som inte har turen att hamna rätt i livets centrifug.

MVH

Anders B Westin

Hans Li Engnell sa...

Poängen är att politiker inte ska detaljreglera våra liv, även om det är för vårt "eget bästa", för att skydda oss från presumtiva faror. Folkhälsoideologin går ut på att straffa alla för att vissa har problem. Det kan gälla alkohol och andra droger, men skulle lika gärna kunna gälla sex, TV-spel eller godis. Just därför framförs med jämna mellanrum krav på att politikerna lagstiftar mot saker som vissa (en liten minoritet) far illa av. Det är inte att angripa roten till problemet, som kan vara socialt och därmed mycket mer komplicerat. När folk tappar kontrollen över sitt drickande ska man söka efter de individuella orsakerna till problemet. Vissa dricker för att de är deprimerade, andra för att värktabletterna inte längre biter. Inget av detta löser vi genom att sätta höga skatter på alkohol och stänga in varorna på ett statligt styrt monopol. Dessutom drabbar detta alla oss andra som INTE har problem och för vilka alkoholmonopolet alltså är helt bisarrt. Det är här många hamnar så fel. De kallar det "solidaritet" men i själva verket är det bara ett sätt att blunda för verkliga och komplicerade orsaker till de problem som människor drabbas av. Dessa problem är individuella, inte kollektiva, och ska behandlas som individuella.

Jag intresserar mig som du kanske har märkt inte för evolutionsläran och jag tror att det är få som begraver sina huvuden i den när de försöker lösa sina vardagliga problem. Nyliberalism handlar för mig om en vision, en riktning i vilken vi bör ta samhället. Det är en politisk utopi som handlar om att i princip avskaffa den politiska makten över människor. Jag menar dock att visionen i sig är viktig eftersom den stakar ut vägen och pekar på vad vi alltid bör efterfråga: minskad politisk makt, ökad makt för människorna själva. I den processen faller påfund som folkhälsoinstitutet bort, likaså Systembolaget (för att återknyta till vad denna bloggpost faktiskt handlade om).

Jag tror inte att vi kan bygga ett samhälle där alla är lyckliga, där kamp, konkurrens och utslagning upphör. Historiens slut tror jag inte på, jag tror på ständig utveckling. Och det är inte alls självklart att denna utveckling är positiv. Allt handlar om vilken väg vi väljer att ta, för åt något håll kommer vi hur vi än gör. Valet är vårt.

Anonym sa...

Hans
Nu skall jag vara lite stygg.
På "skoj" har jag sagt att om man är en äkta "Moderat" (Nyliberal) så har man antingen fel på "empaticentrum" och/eller "logikcentrum". Man har således någon form av brist/störning.
När jag läser ditt senaste svar så är det tyvärr närmast ett "bevis" för denna grova tankebana.
Du kan självklart inte rå för detta eftersom du är ett resultat av den evolutionära processen. Du förstår helt enkelt inte bättre eller så saknar du kunskap eller så saknar du förmågan att antingen se de naturliga processer som sker i ett samhälle alternativt inte bry sig om de ovillkorligt destruktiva processer som uppkommer om man inte hela tiden bevakar och korrigerar de automatiska selektiva skeendena.

För Ca 70 tusen år sedan fanns det ca 2000 individer av Homo Sapiens på jordklotet. Större var inte genmassan. Nu finns 6.6 miljarder. 99.9 % av alla dessa gener delar vi alla. Din föreställning om INDIVIDEN som den odelbara och centrala enheten är bara snömos precis som den monoteistiska GUDEN och alla andra religiösa föreställningar.

I varje ögonblick i varje position finns en ständig och evig induktion, interferens och signalåterföring mellan oss människor/individer. Därav begreppen individ, divid, kollektiv.
Det är en ofattbar naiv föreställning som ligger bakom din och andras föreställning om den GRANDIOSA INDIVIDEN. Tvärtom är hela vår existens ett resultat av evolutionens grundpelare "variation" och "selektion".

De kulturer som skapar den maximala lyckan och välståndet är de kulturer där hänsyn, empati, samverkan, kunskap, ömsesidighet, omsorg, ömhet, altruism, bekräftelse, kärlek, livsglädje, nyskapande och positiv kreativitet är de centrala begreppen.

Ett EGOISTISKT PUCKO kan bara skapa tillfälliga narcissistiska lyckotillstånd som man sedan får äta upp.

Det Nyliberlismen sammanblandar är de Egoistiska processer som människan alltid skapar även i sk socialistiska system. Dvs destruktiva selektionsarenor. Dessa skapas även i en FOLKHÄLSODIKTATUR. Det är människorna som är ofullkomliga och inte kunskapen. Det vi alltid skall kritisera är destruktiv maktsamling oavsett om det sker i den sk privata eller den offentliga sektorn. Där finns ingen skillnad så länge "systemen" brister.

Kan du inte se vad som hänt de senaste 20 åren. Vi har bara bytt ut de destruktiva centra. De har fått nya namn och nya frontfigurer.

Kan du inte se den ofattbara hjärntvätt som kommersiell TV/Radio/IT utsätter befolkningen för.
I ett socialistiskt system var det den monopolstatliga TV som byggde illusioner. Nu är det TV3, TV4, TV5, TV&, TV8, Metropol, NRJ, Lugna Favoriter mm i all oändlighet. Den kollektiva kommersiella likriktade hjärntvätten. (Kan du se något fritt i detta)

Den genomkorkade mentala madrassen nogsamt analyserad och utprovad av psykologer som sålt sig till den ny MAKTEN.

Frihet finns inte utan HEDERLIGHET.

Därav den grundläggande arketypen Allmänningens Dilemma och Hobbes tidiga dystopi.

Har du någonsin trott på en Fri Vilja.

Glöm detta. Det som finns är genetisk förkodning (normalfördelad) och kulturell självkodning (komplext processstyrd ) helt utan mål och mening.

Den enda som kan försöka styra utvecklingen är Människan. Det finns ingen övernaturlig kraft som styr processen mot det GODA.

Därav den NYLIBERALA UTOPIN precis som den Kommunistiska utopin.

Det enda som fungerar är Kunskap och Analys.
Utan detta finns enbart kulturell tidsfördröjning. Dvs man får i senare skede äta upp de brister i insikt som man hade i tidigare skede.

Det är i grunden hela vår Kunskapskultur försöker hantera.

Undvika den framtida katastrofen samtidigt som vi i nuet får leva ett så gott liv som möjligt.

MVH

Anders B Westin

PS! Varför skall du ha kunskap om du ändå tycker att folk får skylla sig själva!
Vad är då meningen med livet.

MVH

Anders B Westin