tisdag 21 december 2010

Det där sluttande planet...

Att kampen mot barnpornografi i hög grad är en skenmanöver för att komma åt annat som anses misshagligt i politikers eller lobbyintressens ögon har vi begripit för länge sedan. Vi måste emellertid även vara medvetna om att censur för att bekämpa det trots allt ringa problem som barnpornografin är även utgör en del av ett sluttande plan.

Detta har blivit tydligt i Storbritannien. Den brittiska regeringen vill nämligen att internet ska vara fritt från porr i normalläget. Det betyder att omfattande censur är normalläge medan den som vill komma åt materialet måste be särskilt om det. I förlängningen är säkert ett totalförbud vad moralisterna strävar efter.

Jag är inte det minsta förvånad. I Australien, som förmodligen är den demokratiska stat som gått allra längst vad gäller internetcensur, är pornografi med småbröstade kvinnor förbjuden (små bröst påminner om underåriga flickor och kan således anses ha barnpornografiska syften...). Detta har legat i luften en längre tid.

Internetcensur av detta slag förstör i praktiken internet och skapar ett intranet, ett nätverk under fullständig kontroll från regeringen. Alla politikers våta dröm. Ecpat, alla radikalfeminister och alla diktaturer jublar förstås över tanken.

via Hax

Inga kommentarer: