måndag 1 november 2010

Ohly ut ur Afghanistan

Lars Ohly och Vänsterpartiet hoppar av samtalen om den svenska truppen i Afghanistan. Det var då för väl. Reinfeldt och Sahlin har inte bett Ohly att fara och flyga, men i praktiken har Vänsterpartiet inte fått gehör för sin utrikespolitiska hållning. Vilket är en lättnad.

"Fler soldater är inte lösningen på säkerhetsläget i landet", säger Ohly. Vi ska dock komma ihåg att the så kallade "the surge" i Irak, som innebar 20 000 fler soldater som främst bidrog till säkerheten i Bagdad, förbättrade säkerhetsläget. Afghanistan har varit ett nedprioriterat krig på grund av de enorma problem USA stötte på i Irak. Nu finns ett ökat fokus på Afghanistan. Precis som i Irak uppstår situationen att oavsett vad man tycker om själva krigsinsatsen, är det allra sämsta alternativet att bara lämna landet till vargarna. Många civila institutioner - som skolor men också människors egna hem - skyddas enbart av utländska truppers närvaro för närvarande. Problemet är förstås att det afghanska styret är genomkorrumperat, vilket inte bådar för någon blomstrande politisk utveckling i landet framöver. Detta är dock afghanernas egen huvudvärk.

Ohlys uttåg ur Afghanistansamtalen betyder att ett vänsterextremt parti inte får gehör i en viktig utrikespolitisk fråga. Det betyder också att det rödgröna samarbetet i praktiken är dött, vilket i sin tur innebär att Vänsterpartiets chanser att påverka politiskt de kommande fyra åren är minimala. Ta en gravöl med Jimmie Åkesson, Lars.