torsdag 14 oktober 2010

Ett folk...

Enligt två undersökningar ökar den negativa inställningen till islam och muslimer i Tyskland. Drygt var tredje av 2 500 tillfrågade kan dessutom tänka sig att slänga ut utlänningar vid hög arbetslöshet.

46 procent stöder demokratin i sin nuvarande form. 18 procent instämmer i att judar "fortfarande" har ett för stort inflytande. 16 procent kan tänka sig en stark ledare (Führer).

Jag vet inte hur ledande frågorna är i undersökningen. Kanske övertolkar vi resultaten - en slutsats tycks vara att ett slags nyrasism breder ut sig även i de etablerade partierna. Svaren är en aning häpnadsväckande i ett Tyskland som på så många sätt har gjort upp med sitt förflutna - till skillnad från många andra länder som deltog i andra världskriget.

Poppis?

1 kommentar:

Anonym sa...

Om det nu är så att 1.400.000.000 muslimer inte någonstans på vårt klot har upprättat ett attraktivt och anständigt samhälle, varför är det då så självklart att man inte skall vara negativt inställd till islam?