tisdag 6 juli 2010

Entartete Ohly


Medan Moderaterna vill framstå som det mest ansvarstagande alternativet i svensk politik, partiet som tar ansvar för de offentliga finanserna, gör Vänsterpartiet som de brukar göra och trycker på gaspedalen. Om Reinfeldts tal helt saknade visioner handlade Ohlys enbart om långsiktiga mål utan närmare förklaringar om hur visionerna ska uppnås.

Temat för vänsterledaren Lars Ohlys tal var "världens bästa välfärd". Han vill se en offentligt finansierad välfärd utan vinstintressen, en svällande offentlig sektor ur vilken trollkarlen Ohly ska plocka fram minst 25 000 nya jobb.

Vänsterpartiets vision:
Rätt till bostad (40 000 nya bostäder varje år)
Utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik (kräver högre skatter)
Rätt till heltid (kräver arbetsmarknadsregleringar)
Höjda kvinnolöner (rätt till "rättvisa löner")
Tandvårdsreform (gratis tandvård)
Rätten till oinskränkt sjukvård, nej till privat vård (kräver högre skatter)
Rätten till bättre och ökad valfrihet i hemtjänsten (kräver högre skatter)
Höjt studiemedel (ingen student ska behöva arbeta extra)
Ökad lärartäthet i skolan (kräver högre skatter)

Lars Ohly vill inte nämna att Alliansens skattesänkningar har gett de väljargrupper som Vänsterpartiet omhuldar 1 500 kronor mer i plånboken varje månad. Han pekar i stället på att inkomstklyftorna har ökat eftersom även höginkomsttagare har fått sänkt skatt. Att den som har lite har fått det mycket bättre överskuggas alltså av det för Ohly smärtsamma faktum att även höginkomsttagare har fått det bättre. Det är en pervers inställning till andra människors arbete, andra människors pengar, som vänsterledaren visar prov på.

Aldrig någonsin låter Ohly publiken förstå att han över huvud taget har reflekterat över varifrån alla skattepengar ursprungligen kommer. Från hårt arbetande människor. Aldrig låter han oss veta att han förstår att det är den höga beskattningen av vanligt folk som gör att det blir kris i hushållsekonomin när bilen går sönder eller när tänderna behöver lagas. I stället vill Ohly ytterligare öka skattebördan på dessa grupper. Det är som om sambandet högt skatteuttag och små marginaler i privatekonomin inte existerar för honom. Även om Ohlys högskattestat erbjuder gratis välfärdstjänster innebär det höga skatteuttaget att privatkonsumtionen kraftigt begränsas. Var finns friheten i ett sådant samhälle?

Tågmästare Lars Ohlys tal Almedalen visar hur urspårad Vänsterpartiets politik är. Det fungerar att vara vilse i pannkakan i opposition, den plats där partiet befunnit sig och där det hör hemma. När man inte har tillgång till statens kassa och inte behöver ta ansvar för de konsekvenser som politiken skapar är det väldigt lätt att lova, lova, lova. Men det fungerar inte i regeringsställning när Ohly tvingas ta ansvar för ekonomin.

1 kommentar:

Anonym sa...

Urartad var ordet.