tisdag 27 juli 2010

Sex är sex

Sexköp är ingen mänsklig rättighet, dundrar pengagrillaren Gudrun Schyman i Expressen (som ett svar på Camilla Lindbergs och Marianne Bergs utmärkta debattartikel på ämnet sexköpslagen). Måhända inte, men att bestämma över sin sexualitet är faktiskt det. Och den rätten vill Schyman frånta både dig och mig.

Det finns inget nytt i Schymans utbrott mot sexköp och prostitution. Hon spelar de säkra korten. Undantaget är väl "tänk om din dotter..."-argumentet, men Schyman är för slipad för att använda det. I stället kallar Schyman de sexsäljare som arbetar frivilligt som "enstaka" och hävdar att "denna lilla minoritet" inte kan utgöra grund för hur vi ska se på prostitution. Det är ett intressant sätt att resonera, särskilt som Schyman inte hänvisar till någon studie som slagit fast att det endast är en liten minoritet som faktiskt trivs med att sälja sex. Orsaken är förstås att någon sådan studie inte existerar. I det senaste statliga beställningsjobbet fanns över huvud taget inget intresse för sexsäljarnas åsikter. Detta betyder således att påståendet om att det är en liten minoritet som säljer sex utan att på olika sätt ha tvingats till det är Schymans egen privata åsikt. Inte fakta. Och politikers åsikter allena kan väl inte utgöra grund för hur vi ska se på prostitution, Gudrun?

Därefter följer ett förvirrat resonemang utifrån könsmaktsordningen. Enligt Schyman handlar sexköp inte om sex. Således reglerar sexköpslagen inte vår sexualitet och är ingen morallag. Vad är då köp av sex om inte köp av sex? Varför är sex inte sex? Jo, därför att det inte är rätt sex, enligt Schymans egna inskränkta värderingar. Hon ska alltså som politiker, utifrån en specifik maktanalys, bestämma vilket slags sex myndiga människor ska få ha utan att riskera bestraffning. Det är faktiskt i allra högsta grad en fråga om moral. Och människosyn.

Jag uppskattar ärliga extremister. Nazister är ofta ärliga. De hatar alla som inte är heterosexuella helsvenskar och sticker inte under stol med att de vill kasta ut alla som inte passar in. Hade de bara fått hade de fortfarande burit hakkors och gnolat på Horst Wessel-hymnen i tid och otid. Renläriga kommunister är likadana. Vänsterextremisten Ali Esbati hymlar inte med att han vill chockhöja skatterna för att begränsa storleken på din och min privata plånbok, inte främst för att förbättra välfärden. Den ärligheten uppskattas ty då vet vi precis var vi har varandra. Radikalfeministerna försöker något annat. De framställer sig som kvinnors bästa vänner men vill i själva verket omyndigförklara och kontrollera dem. Gudrun Schyman är kvinnors värsta fiende och ett hot mot allas vår rätt att få bestämma över vår sexualitet.

5 kommentarer:

gothbarbie sa...

Det intressanta är ju att dessa radikala vänsterfeminister bara vill byta ut patriarkatet mot staten. Kvinnor ska fortfarande inte få bestämma själva, men ist för att omyndigförklaras av en man så ska de omyndigförklaras av staten och dess politiker.

S. sa...

Om du menar att problemet ligger i att kvinnor inte får bestämma över sin kropp, då finns det inget problem. Kvinnor får ju sälja sex. Det är män som inte får köpa det.

Problemet för dig verkar vara att du vill ha rätt att köpa sex men inte får det. Dumma staten som tar ifrån dig det godis du har rätt till. Dumma.

Hans Li Engnell sa...

Du begår ett trippelfel här. Du utgår ifrån att det bara är kvinnor som säljer sex och män som köper. Så är det givetvis inte. Ditt resonemang bygger dessutom på att förbudet mot att köpa sex inte drabbar säljaren, vilket det givetvis gör genom social stigmatisering och myndigheters ingripanden i ditt liv (det kan exempelvis i förlängningen resultera i vräkning). För det tredje har jag inget intresse i att köpa sex eftersom jag är lyckligt tillsammans med en fantastisk kvinna. Men om jag nu ville göra det, vilket jag inte skulle ha några moraliska problem med om jag bara vore singel, skulle jag inte göra det i Sverige utan i Asien. Lämpligtvis i Thailand.

Anonym sa...

hehehehe Burn

S got burned

Anonym sa...

Matköpsförbud. Inga problem för den som vill sälja mat. Eller?