söndag 18 juli 2010

En ofri värld

Den årliga frihetsrankingen från Freedom House, Map of Freedom in the World, visar att läget för de mänskliga rättigheterna har försämrats ytterligare i världens värsta skurkregimer när året 2009 summeras. I toppen hittar vi länder som Burma, Eritrea, Nordkorea, Uzbekistan, Somalia och Sudan men även Vitryssland, Kuba, Saudiarabien, Kina och Syrien. Totalt 194 länder finns med i granskningen. Trots att antalet demokratier i världen har blivit fler de senaste decennierna tycks förtrycket på många håll ha permanentats.

Rankingen berör politiska och personliga friheter där 1 är bäst och 7 är åt helvete. Kartan nedan är tredelad mellan "ofria" (lila), "delvis fria" (gul) och "fria" stater (grön). Den bör i ärlighetens namn mest ses som en illustration av tillståndet i världen vad brister i mänskliga rättigheter beträffar och inte som någon glasklar ranking mellan olika länder. Det går nämligen att ha synpunkter på att både Kina och Ryssland tillsammans med Nordkorea betraktas som "ofria" trots att det råder en enorm skillnad i ekonomisk och personlig frihet länderna emellan och därmed också i välstånd och möjligheter för medborgarna. Verktyget är således alldeles för trubbigt för att ge en djupare bild av situationen i enskilda länder och berör egentligen endast själva styrelseskicket, demokrati eller någon sorts diktatur, och inslagen av friheter i bred mening. Det betyder att det inte gör något att amerikanska delstater årligen avrättar dussintals människor (hur många oskyldiga som har bragts om livet vet ingen, men 130 personer har friats från sina dödsceller sedan 1973). Landet får bästa betyg.

Enskilda händelser kan påverka i endera riktning, som den nordkoreanska regimens försök att utrota embryon av en privat köp- och säljmarknad eller FRA-lagens tillkomst i Sverige. Sveriges ranking påverkas dock inte och Nordkorea kan knappast klättra högre på skurklistan.

Kanske illustreras FN:s hjälplöshet och meningslöshet bäst av att Kuba, Saudiarabien, Kina och Libyen alla sitter i FN:s människorättsråd. Grattis.

Att Ryssland, Kina och Nordkorea alla ges ofrihetens lila färg
visar vilket trubbigt
verktyg Freedom House använder.

Inga kommentarer: