lördag 16 januari 2016

Jo, det handlar om kulturStefan Löfven ville i senaste partiledardebatten inte medge att det för förekomsten av sexuella övergrepp spelar roll vilken kvinnosyn som finns i olika kulturer.

Statsministerns syn är inte oväntad. För inte så länge sedan var det fullständigt tabu att prata om hederkulturer och våld som en konsekvens av dessa. Sedan dess har begreppet "balkongflicka" lagts till vår vokabulär. Hedersproblematiken är fortfarande känslig att prata om inom vänstern och, paradoxalt nog, inom feministiska kretsar. De kvinnor som vågar stå upp och prata klarspråk får ta emot väldigt mycket skit.

I dag i multikulturalismens och kulturrelativismens tidevarv är det ytterst känsligt att prata om kulturens betydelse för människors beteendemönster. Gomorron Sverige i SVT tog upp frågan härom dagen (21:06 in i klippet). Inbjudna för att diskutera var Gulan Avci från Liberala kvinnor och Svante Tidholm från Fatta Man (dagen till ära med målade naglar), som namnet till trots inte fattar särskilt mycket alls.

Tidholm förstår inte skillnaden mellan en man som utsätter sin fru eller sambo för våld, vilket inte bara är straffbart rent juridiskt utan även oerhört socialt stigmatiserat i Sverige, och den som i hederns namn slår eller tar livet av frun eller dottern och gör detta med samhällets godkännande. Tvärtom menar han att det är ett generellt "mansproblem".
Sexuellt våld är en del av mäns destruktiva normer som vi växer upp med som killar. Det är fortfarande tabu att prata om att mannen är en konstruktion. Vi fostras till att bli våldtäktsmän.
Tidholms avslöjar sig lite grand här eftersom han faktiskt indirekt medger att våra värderingar påverkas av det samhälle vi lever i. Frågan varför detta inte skulle gälla personer från Afghanistan, Somalia eller Eritrea ställdes aldrig.

Våld mot kvinnor "är ett problem som gäller alla män", hävdar Tidholm, och ställer sig frågan hur vi kan komma åt dessa problem "som alla män i Sverige delar". Det är en förryckt uppfattning att alla män skulle ha problem med att de brukar sexuellt våld mot kvinnor. Dels därför att det helt enkelt inte är sant, dels för att det flyttar fokus från hur vi löser ett allvarligt problem, nämligen hederskulturers och misogyna kulturers roll i våld mot kvinnor även i Sverige.

Sverige har under de senaste åren tagit emot asylsökande från främst Irak, Syrien, Afghanistan, Somalia och Eritrea. Detta är tre diktaturer och två länder som visserligen håller val men där dessa val knappast kan kallas öppna och fria. Alla fem är länder där kvinnors rättigheter är satta på undantag på en rad olika sätt, som att kvinnor inte släpps ut utan manligt sällskap, att kvinnans roll främst är att vara mamma och sköta hemmet, att det är fritt fram att begära sex närhelst mannen vill det. Alltså just den sortens samhälle som Sverige inte längre är och inte har varit på väldigt länge.

Jag lever själv med en kvinna med utomeuropeiskt ursprung. Synen på kvinnan i Kina är inte så förfärlig som i Afghanistan, men visst finns skillnader i synen på könen (bland mycket annat). Och visst kan det vara en viss mental omställning för en kinesisk kvinna att sätta sig in i svenska normer och värderingar. Skulle detta konstaterande vara något konstigt eller kontroversiellt?

Det är egentligen absurt att detta ens ska behöva vara ett ämne för diskussion. Med vilken empiri menar egentligen Staffan Tidholm, Stefan Löfven och andra vänsterdebattörer att det inte skulle finnas olika kulturer i världen och att vi inte påverkas av den kulturella kontext i vilken vi lever?

Om nu afghanska mäns syn på kvinnor inte har påverkats ett dugg av 20 år i Afghanistan, om dessa män är övertygade jämställdhetsambassadörer när de kliver över gränsen, måste denna logik även gälla åt andra hållet. Den svensk som flyttar till Afghanistan kan alltså inte ha med sig några värderingar och normativa uppfattningar från Sverige så fort planet landar i Kabul. Är det rimligt att resonera så?

Kulturrelativismen förgiftar det politiska samtalet och lägger hinder i vägen för att hitta lösningar. Därför kommer det sexuella våldet att fortsätta och förmodligen öka. Organisationer som Fatta Man kommer fortsätta hävda att detta är en fråga för alla män, inte bara för vissa. Felaktiga analyser ökar således våldet och lägger skulden på fel ställe. Det blir ett dubbelfel.

Det är en oerhört deprimerande utveckling vi ser just nu. Problem går att lösa om man bara ser dem. Just nu väljer det svenska samhället att göra som vanligt: blunda och hålla för öronen.

Jag hade hoppats att svenska makthavare skulle lära sig av misstagen, men det verkar vara en förhoppning som ständigt grusas.

Tidigare bloggat:
Det är dags att sätta ned foten

Läs även:
Alice Teodorescu, Rebecca Weidmo Uvell, Mauricio Rojas

23 kommentarer:

Anonym sa...

Fatta Man och liknande statsunderstödda propagandaorganisationer innebär försörjning och garanterad inkomst för de inblandade. Skattepengar går till verksamheter som är uppenbart irrationella och djupt destruktiva.

Riga sa...

Skulle jag göra min sambo eller dotter illa skulle jag bli utfryst av min familj, få sitta själv i ett hörn på min arbetsplats och hamnade jag i fängelse för det skulle jag hamna långt ned i hackordningen bland övriga interner.
I hederskulturer är det precis tvärtom.

Hur man kan undvika att se att det är ett problem för assimilering i Sverige förstår jag inte.

Jag tror, och nu kanske jag är ute på hal is, men det är min erfarenhet, att denna assimilering är vad som sker i barn- och ungdomen, på dagis och i skolan, och framför allt, den fungerar så länge det finns en person per grupp eller klass med avvikande beteende. Finns fler blir det en grupp i gruppen som stöttar varandra i det avvikande beteendet.

Därför ser jag inget konstigt i den forskning som för ett tag sedan visade att "svenskar" flyttar när antalet grannar från annan kultur överstiger fyra procent.

http://fof.se/artikel/segregationen-okar

Lotta Trouble sa...

Ett stort problem med debatten är att den är fullständigt onyanserad. Ja, det är faktiskt hemskt att bli tagen mellan benen i tunnelbanan. Ännu värre att ha sex när man inte vill. Vilket inte är samma sak som att bli våldtagen (även om jag tror att i Sverige har vi devalverat våldtäktsbegreppet så att det inget betyder.). Att löpa gatlopp mellan en aggressiv hop av män, som i Köln, är mig veterligt första gången i Europa som det sker. Visst verkar det ha varit liknande situationer i Kungsan och Kalmar, men inte tillnärmelsevis lika allvarligt. Gott sei dank!

I utländska medier har jag läst/hört kvinnorna berätta hur skrämmande det var att gå ut från Hauptbahnhof och hamna mitt bland dessa ARGA män. Det är aggressionen som skiljer Köln från det frånvarande tafsandet i tunnelbanan alternativt det frånstötande sättet att ragga på dansgolvet genom att en främmande karl trycker underlivet emot en.

Kvinnorna i Köln fick blåmärken på bröst och rumpa av "tafsandet". Det "tafsande" hade inget med frustrerade (arabiska) män att göra, utan verkar snarare som en terrorattack på vårt samhälle. Om situationen var liknande i Kungsan (att folk fick blåmärken) vet jag inte.

Anonym sa...

Var på Rättviseförmedlingens föredrag häromsistens. Man prioriterar främst kvinnor, men också utrikesfödda och delvis ungdomar i agendasättande aktiviteter. Jag hävdar dock att alla någon gång kan känna sig förbigången, åsidosatt, trakasserad och därför bör Rättviseförmedlingen, som finansieras av våra skattepengar, avskaffas! Undrar hur EU-domstolen ser på deras jobb?

Amnexis sa...

Det är gamla svenska traditioner att kasta syra i ansiktet på kvinnor som vill skilja sig, att skära bort de yttre blygdläpparna på unga tjejer och, den kanske svenskaste traditionen av alla; svenska män samlas ofta i lynchmobbar och slår ihjäl kvinnor som enligt ryktet har bränt en Koran. Särskilt på nyårsafton och midsommar.

För att inte tala om brittisk kultur. I London har de problem med kvinnor som oprovocerat försöker hugga ner oskyldiga 15-åringar pojkar på bussen. Det måste ni också prata med era döttrar om.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3400718/CCTV-shows-moment-woman-wearing-kangaroo-headscarf-attempted-stab-15-year-old-boy-London-bus.html?ito=social-twitter_dailymailUK

utlandssvensk sa...


Nu är det ju så att hela sjuklövern under mycket lång tid har verkar för just mångkultur, dvs. att flera grupper med olika kulturer ska leva tillsammans i Sverige. De händelser som nu debatteras är helt självklara och uppenbara effekter av att de har lyckats.

Vidare finns det inga lösningar på detta. Att förändra muslimers kvinnosyn kräver i princip att man avislamiserar dem. Många länder har försökt att uppnå detta under perioden efter första världskriget, men ingen har lyckats. Metoderna man har använt har även genomgående varit långt mycket hårdare än något som kan komma på fråga i Sverige.

Inse fakta: Det är de etniska svenskarna som kommer att tvingas att anpassa sig eller lämna landet.

Hans Li Engnell sa...

Jag tycker att det är viktigt att skilja på mångkultur, att vi kan ha ett samhälle där flera kulturer finns representerade, och mångkulturalism. som Mauricio Rojas definierar så här:

"Multikulturalismen bygger på en utopisk syn på ett mångkulturellt samhälle där inga grundläggande konflikter kan uppstå mellan olika värdesystem och kulturer. I ett sådant perspektiv uppfattas alla kulturella yttringar som både likvärdiga och berikande."

I det sistnämnda systemet finns även utrymme för varje kulturella särart att ha sina egna regler och lagar, något som få i dagens Sverige skulle ställa upp på. Även om glidningar sker åt det hållet.

Fd moderat sa...

Nu är det inte bara vänstern som tycker så här om personer från de länder du nämner. Jag ser även debattörer som kallar sig liberaler numera omfamna kulturrelativismen, i alla fall de som vill ha obegränsad invandring.
Precis som vänstern börjar de skriva saker om att svenska män, framför allt obildade på landsbygden är minst lika illa om inte värre, eller att de som begår övergreppen egentligen är tyskar eller svenskar då de inte befinner sig som turist i landet. Det är ungefär som om jag skulle upphöra att vara svensk när jag tillfälligtvis arbetade i London i ett halvår.

Fd moderat sa...

För övrigt intressant att läsa så många kvinnor som skriver att den officiella bild media försöker sprida motsägs av deras erfarenheter. Jag får gissa att det inte räknas.

utlandssvensk sa...


"Jag tycker att det är viktigt att skilja på mångkultur, att vi kan ha ett samhälle där flera kulturer finns representerade, och mångkulturalism."

Jag ser inte att den typen av semantiska övningar löser något, men om du har tid och lust får du gärna försöka att övertyga mig att jag har fel. Är det din uppfattning att lika stora grupper av t.ex judar, muslimer, romer och japaner skulle kunna leva fredligt och demokratiskt i samma stat? Tror du att etniska svenskar kommer att kunna eller tillåtas att behålla sin kultur när de blir en liten minoritet?

utlandssvensk sa...


"I det sistnämnda systemet finns även utrymme för varje kulturella särart att ha sina egna regler och lagar, något som få i dagens Sverige skulle ställa upp på"

I praktiken har det dock redan varit så länge. Självklart tillämpas inte samma regler av t.ex socialtjänsten eller skolorna oberoende av vilken härkomst klienterna har. OM man verkligen gjorde det skulle läget snabbt bli helt ohållbart. Hur många barn skulle behövas tvångsomhändertas? Hur många män skulle behöva fängslas?

Anonym sa...

Proportionalitet skulle kunna nyansera debatten, istället för detta löjliga "alla män". Hur stor andel svenska män kan sägas vara misogyna? Troligen en ensiffrig procentsats. Hur många engelska män (troligen fler), hur många turkar (troligen fler än engelsmän men färre än asylsökande afghaner som bedömda efter grad av religiös kultur i det land de just lämnat nog kan hamna på över 90%). Blir detta någon skillnad i praktiken? KLART ATT DET BLIR!

Kan vi inte få vara lite stolta också, att Sverige faktiskt en gång i historisk tid också varit tämligen usla på detta område, men att vi som samhälle jobbat på det. Jag är kvinna och gammal nog att fått vara med om när det verkligen vände.

Tack alla goa, svenska, jämställda män där ute. Utan er hade det inte gått.

K

Anonym sa...

Hej.

De etniskt homogena staterna, med en dominant kultur innehållande meritokratiska värderingar och med en sekulär syn på religionens roll, är de stater som lyckats bäst vad gäller sociala framsteg såsom individens status, rättigheter så som likhet inför lagen, sociala skyddsnät, inre fred, teknologisk och ekonomisk utveckling, samt en kombination av altruism, egoism och humanism.

De mångkulturella staterna, med flera etniska grupper i olösliga konflikter, tillika med religiösa och resursbaserade konfliktlinjer samt en kultur som uppmanar till och kräver talionisk rättvisa, är de som misslyckats. Det är därför människor flyttar hit och tar mångkulturens problem med sig, oavsett vad en specifik individ må anse.

Frågorna mångkulturrasismens förespråkare har att besvara är många. Tror ni att ni kommer att få behålla era friheter i en stat med ansenlig procent muslimer, baserat på hur islam i princip oavsett vilken statsbildning den verkar inom, förtrycker, förföljer, fördömer och förintar oliktänkande?

Varför är inte alla stater Danmark? Det går inte att skylla på kolonialism. Om de folk som lever i diverse klimat vilka är betydligt gynnsammare än vårt, med rikliga naturresurser dessutom, och stor artrikedom lyckats lämna sin primitiva kultur och utvecklas, hade ingen kolonisering kunnat äga rum.

Det som nu händer är att Europa koloniseras av folk tillhörande etniciteter vilka antingen aldrig civiliserat sig till den grad att de kunnat bygga fungerande stabila statssystem (en förutsättning för sedan påföljande liberaliseringar av desamma), eller haft högkulturer och för sin tid civilisation, men fastnat i religiös dogmatism och förlorat slaget om förnuftet.

Mångkultur är parallellsamhällen, inget annat, och kan inte vara något annat. den västerländska civilisationen är den som erbjuder individen störst utrymme att själv forma sin identitet, sin persona, och därför är den så sårbar för de chauvinistiska kulturer som fortfarande opererar enligt realpolitisk konfliktlogik. Betänk att Europas folk formats av arvet från Rom; de andra folken har det inte, och däri ligger en viktig del av förklaringen.

Den västerländska liberala sekulära statsbildningen i en under lagar styrd nationalstat går nu mot sitt slut, och riskerar att bli ett tomtebloss i den långa raden av kulturer och civilisationer som trott sig ha segrat och därför slutat kämpa. Framtidens historiker kommer på grund av mångkulturen att göra samma analys som i Ryssland och Kina: liberal demokrati förstör och förintar folkgemenskapen, destabiliserar statsmakten, och skapar kaos. På så vis innebär mångkulturen också demokratins död, då denna är en kulturprodukt den också.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Jan Andersson sa...

Varför skall vi sätta igång en seriös debatt om olika kulturer? Alla svenskar (i alla fall utanför Stockholm) vet exakt hur det ligger till. Och borde handla därefter, om det skulle behövas. Under det svenska bondesamhällets tid var det inte lönt för utomstående marknadsfolk att börja tafsa på byns flickor. De som försökte ändå kände knappast igen sig i spegeln dagen efter.

Anonym sa...

Kulturrelativism m.m har inte något annat värde än att fungera som alibi för vänsteridéer när världen känns tung.Man behöver något generellt svepande som ger grund att stå på.När man stöter på problem med ensamkommandes uppträdande när man indoktrinerat en befolkning att tro det är berikning och landet Sveriges räddning kan man alltid påstå "så här har det alltid varit,alla kvinnor har blivit tafsade på eller våldtagna genom historien i Sverige".
Nyanlända är inte värre alternativt nyanlända gör inte sånt.Det är den förtryckande vite mannens område.Och bla bla bla etc etc.
Egentligen är det som barnet i sandlådan som avgör debatten med orden "Nähä för det tycker inte jag!"
Det märkliga är vi köpt det så länge.För det är ett enormt svaghetstecken när ett samhälle behärskas av sandlådebarnens argument!

Anonym sa...

”SD kommer ställa hemlösa och flyktingar mot varandra”

Är det inte typiskt för de där SD?
Man ställer grupp mot grupp.Mängder med människor i Sverige saknar tak över huvudet när det är kallt.Det är SD:s fel och något man tänker utnyttja igenom att ställa grupp mot grupp.Enda sättet att åtgärda detta är att ge alla tak över huvudet,inte bara när det är kallt utan alltid.
Annars kommer vi få se SD påpeka att det minsann inte bara är nyanlända som saknar bostad utan också svenskar.Precis som om etnicitet spelar roll för den bostadslöse.
SD drar sig alltså inte för att ställa grupp mot grupp när bortträngningseffekterna medför att svenska bostadslösa bortprioriteras för nyanlända.

Och visst är författaren journalist,vem är inte det nu för tiden?

http://www.svd.se/hemlosa-och-flyktingar-stalls-mot-varandra

Fd moderat sa...

Jag pratade med en kompis i veckan. Vi känner att vi håller på att bli främlingar i vårt eget land. Centern har det som uttalat mål dessutom.
En annan kompis var på Kanarieöarna och träffade en svensk man från Södertälje. Mannen hade åkt dit för att han ville umgås med svenskar.

Anonym sa...

Jag kommer att tänka på när jag för 25 år sedan började intressera mig för politik och politisk historia och jag började läsa om Sveriges politiska historia under 1800- och 1900-talen. Jag förvånades över hur liberalerna för 100 år sedan ingick i en grupp benämnd "vänstern". Ja, så är det! Jag blev jätteförvånad över det, eftersom jag då i början av 1990-talet visste att Moderaterna (f.d. Högerpartiet och Allmänna Valmansförbundet), Folkpartiet (f.d. liberaler och frisinnade) och Centerpartiet (f.d. Bondeförbundet) hörde ihop! Jag förstod dock hur det låg till, att det var en reaktion mot det tidigare konservativa styret. Och att tydligen liberalerna senare anslutit sig till de konservativa. Numera är jag mindre förvånad. Liberaler och socialister har faktiskt mer gemensamt än liberaler och konservativa. Och de konservativa har ju nästan utrotats i våra demokratiska församlingar, trots att en betydande del av befolkningen är konservativ. Många är konservativa utan att veta om det, är min erfarenhet. Så långt har indoktrineringen gått.

Anders Eriksson

utlandssvensk sa...

@ Fd moderat,

"Vi känner att vi håller på att bli främlingar i vårt eget land."

Ja, jag förstår precis. Schweiz känns MYCKET mer som det Sverige jag växte upp i och att åka "hem" gör mig direkt deprimerad. Visst, om man sitter ute i skärgården är det fortfarande fint men så fort man kommer någonstans där det finns folk är det bedrövligt. Det finns inga städer kvar som känns svenska. Dessutom har jag barn i tonåren och vill absolut inte ta risken att de vistas ensamma en enda minut i Sverige, så vi har nästan slutat att åka dit.

Man kan väl även nämna att turistindustrin nog sjunger på sista versen. Av naturliga skäl hör jag från många utlänningar som besöker Sverige och intrycken dessa får har förändrats dramatiskt bara de sista 5 åren. Många är närmast upprörda, eftersom verkligheten avviker så starkt från den allmänt positiva bild som fortfarande finns kvar ute i Europa. Det är nog ungefär som att en svensk skulle åka till Thailand och där upptäcka att det var snö och minusgrader....

Anonym sa...

Läs även gärna
De flesta kulturer är rena skräpet av Svante Folin.

Artikeln har några år på nacken, men känns fortfarande aktuell.

Fd moderat sa...

@utlandssvensk,

det sjuka är att det känns som om det är mer ordning på saker i Polen och Tjeckien än vad det är i Sverige. Där ser man inga tiggare. Förvisso kan fasaderna se slitna ut men likväl känns det tryggare.

De enda som gillar utvecklingen är de som aldrig kommer i kontakt med den. Det är personer inom media eller politik som bara umgås med sina kompisar och dunkar varandra i ryggen. Utan egen erfarenhet sitter de och fördömer vanliga personer med riktiga jobb för att vara rasister när de beskriver verkligheten.

Uppvaknandet för dem kommer att bli brutalt i samband med nästa val när SD blir största parti. Jag vet på rak arm sju personer som 2014 röstat på andra partier, både till höger och vänster, som nu kommer att rösta på SD.

Felet med SD är inte deras invandringspolitik utan en massa andra saker. Eftersom invandringsfrågan är mycket viktigare än alla andra är det där vi måste börja.

utlandssvensk sa...

@ Fd moderat,

"Felet med SD är inte deras invandringspolitik utan en massa andra saker."

Visst! Jag ligger långt till höger och gillar verkligen inte välfärdsstaten eller folkhemmet. Men invandringen är en ödesfråga på ett helt annat sätt än alla andra frågor. Även den mest destruktiva socialism kan reverseras ganska fort men en förstörd demografi går troligen aldrig att laga.

Sen är det min starka uppfattning att de flesta ledande SD politiker ligger klart till höger om partiets linje. Många i ledningen är gamla MUFare, inklusive Jimmie. Men de har tvingats att triangulera sig mot mitten i alla andra frågor än invandringen.

"nästa val när SD blir största parti."

Jag tror inte att det blir något val och även om jag skulle ha fel om detta ser jag det som totalt omöjligt att fixa landet. "Demography is destiny" och jag har tittat noga på siffrorna. Utvecklingen kan inte vändas utan metoder som är helt främmande i Sverige. Den sista fördelen man har som svensk är att man fortfarande kan flytta till valfritt västland. Detta kommer INTE att vara länge till!

sven sa...

Men kan man inte säg att just kulturelativism är liberalt? Att staten och politikerna inte skall lägga sig i hur folk lever. Att just vänstern har kommit att förknippas med kulturrelativism är att de i sin antirasistiska och antikolonialistiska iver, har målat in sig i det kulturrelativistiska hörnet.