måndag 12 januari 2009

Garantera ett starkt försvar

Före talmannen och försvarsministern Björn von Sydow vill stärka det svenska försvaret. Han vill att Sverige behåller sina 100 Jas-plan och runt 100 stridsvagnar. Nedrustningen har alltså gått för långt.

Det är bara att instämma. von Sydow nämner Georgenkriget som det främsta skälet till att avbryta bantningen av det svenska försvaret. Det är både rätt och fel. Rätt i och med att vi under Georgienkrisen såg ett aggressivt och oförutsägbart Ryssland. Ryssland har under Putins tid som president, och nu premiärminister, fått en alltmer aggressiv och arrogant framtoning mot omvärlden. Det går helt enkelt inte att förutse vilka schismer som kan uppkomma i framtiden och hur de kan tänkas påverka Sverige.

Men det är också fel att bara peka på Georgienkriget som ett skäl för ett starkt svensk försvar. Försvaret av svenskt territorium, av svenska liv, är statens primära uppgift. I både dåliga och goda tider. Att banta försvarsförmågan så till den milda grad att någon reell försvarsverksamhet mot utländska hot inte kan förekomma är oförlåtligt och innebär att staten sviker ett av sina grundläggande åtaganden mot folket. Att detta fortsätter att ske under en borgerlig regering är en skam.

Huruvida von Sydows ståndpunkt är förankrad i det socialdemokratiska partiet är oklart. Regeringen borde söka finna en överenskommelse med oppositionens största parti för en långsiktig hållning som innebär att den svenska försvarsförmågan stärks. Utländska insatser i Nordic Battlegroup är viktiga och bör fortsätta - men inte till priset av ett dåligt hemmaförsvar.

1 kommentar:

Ante sa...

Kan inte annat än instämma. Det glädjer mig att fler börjar tröttna på att sverige i princip lagt ner all förmåga att värna landet. Det är bara att inse att det "flexibla insatsförsvaret" är filjarder gånger segare än "det gamla slöa invasionsförsvaret". Jag får inte ihop den ekvationen som våra folkvalda knåpat ihop över en kopp te och sodomi. Att ett pyttelitet försvar som det krävs ett år för att skramla ihop skulle vara snabbare än ett försvar som är förrådsställt, krigsplacerat och färdigt att mobilisera på given order. På papper kunde invasionsförsvaret vara fulltaligt på 72 timmar har jag för mig. Men lek med tanken att det tar en vecka istället. Fortfarande hellre det än 1 år. Nej det är bra att folk börjar tröttna ur på försvarscirkusen, regeringen är skyldig oss ett starkt, stort och uthålligt försvar som kan hålla onämnd angripare stången i mer än någon timme.