söndag 14 november 2010

Den skeva jämställdheten

Från att ha funderat över sexköpares motiv till att betala för "något man kan få gratis" tar Hanne Kjöller steget att föreslå feministiska flickskolor. Hon vill se en "modern, feministisk variant" av flickskolefenomenet. En skola där flickor har "rätt till sin egen utveckling" - således där de slipper störas av studietrötta och jobbiga pojkar i klassen.

Jag ser Kjöllers inlägg snarare som en medveten provokation än ett seriöst förslag. Hon vill ha reaktioner och det får hon också. Kanske kittlade det rent av till inombords när orden "feministisk" och "flickskola" plitades ned. Men visst är det intressant att vi på ledarplats i landets största morgontidning kan få läsa ett dylikt utspel. Det är lätt att föreställa sig vilket feministiskt ramaskri det skulle bli om någon föreslog att killar borde få gå i egna elitskolor för att inte påverkas negativt av slöa tjejer.

Nu är förhållandet det omvända i svensk skola - flickor har bättre betyg än pojkar och klarar sig bättre även på universitet - och då är det plötsligt inte så konstigt. Eller problematiskt. I landet där allt handlar om jämlikhet och 50/50 ses detta märkligt nog inte som ett jämställdhetsproblem. Politiker ombeds inte "ta ansvar" för denna utveckling. Att det går bättre för tjejer är ju... bra. Så skev är den svenska jämställdhetsdebatten. Det var länge sedan den verkligen utgick från idén om jämställdhet och inte, som i dag, från ett utpräglat kvinnoperspektiv. Det är lite tröttsamt, faktiskt.

2 kommentarer:

Anneli sa...

Intressant och sant.

Men, den svenska skolan är ju jämnställd och alla kan studera, så gott som, under lika villkor.
Ändå klarar sig flickor bättre. Som kvinna är min uppfattning om den saken säkert uppenbar och behöver inte ens tas upp.

Jag spår, att när världen väl en gång i framtiden blir jämställd kommer, rent statistiskt, pojkar/män alltid prestera sämre än flickor/kvinnor generellt utom i möjligtvis sport och krig.

Varför har det annars ända sen grottbjörnsfolkets tid skett ett systematiskt förtryck av kvinnor?

Har det historiskt sett funnits ett rent biologiskt och/eller logiskt skäl?

Men eftersom så många män är tävlingsinriktade, tvångsmässigt dominanta och gärna vill sitta på högsta pinnen eller rent av taket på hönshuset finns det en stor risk att jag spår fel.
Det är jobbigt för många män att en del kvinnor helt enkelt är bättre än män.

Och det måste man göra något åt för det är ju orättvist.

Men glöm inte att den stora massan av män och kvinnor runt om i världen ändå jämlikt presterar lika dåligt.

Tack för mig och jag hoppas jag inte varit för tröttsam.

Per Hagwall sa...

Svensk jämställdhet: Vid lika resultat i de nationella proven får flickor bättre betyg.