söndag 10 mars 2013

Sexhandel: Graden av frivillighet spelar roll

Man ska vara noggrann med orden. Ord kan upplysa, men de kan också förvilla och förvanska.

När DN beskriver ett sexhandelsfall i Göteborg sätter de rubriken "Kvinnor offer för ny liga" och beskriver i ingressen hur en "liga ... tagit kvinnor från Östeuropa till Sverige för att utnyttjas som prostituerade". Det låter som människohandel. Kvinnorna beskrivs ju som offer redan i rubriken. DN förstärker den tanken ytterligare genom att direkt i artikelns inledning dra en parallell till ett tidigare uppmärksammat människohandelsfall med rumänska kvinnor.

Problemet är att det inte rör sig om människohandel den här gången. Enligt vice chefsåklagaren har det inte förekommit något våld eller tvång. Han tycker bara att situationen är "illa nog". Genom hela artikeln dras ändå paralleller till det tidigare människohandelsfallet, trots att det enligt åtalet inte verkar finnas några direkta likheter annat än att sexsäljarna kommer från Östeuropa.

Det är svårt att säga så mycket utan insyn i detaljerna i ärendet. Men enligt Stadsmissionen i Göteborg har många av de som kommer till Sverige för att sälja sex andra jobb i hemlandet. Sålunda ser de möjligheten att öka sina inkomster. Vilket är deras rätt och val. De är inte tvungna att komma hit för att sälja sex. Ändå beskrivs de som utnyttjade och offer i stora svenska medier.

Just där har vi den feministiska diskursen. Det är ingen slump att DN:s journalister använder ord som "offer", "utnyttjad" och "prostituerad". Detta är begrepp som beskriver en underordning, givetvis en kvinnlig sådan, och ett tydligt maktförhållande. Enligt den radikalfeministiska övertygelsen kan ingen sälja sex av egen fri vilja, och säljaren är alltid i ett underläge gentemot köparen. Följaktligen är alla sexsäljare offer och utnyttjade i någon mån.

I regeringens utredning om sexköpslagen (läs tidigare bloggpost om den här) benämns sexsäljarna som "utnyttjade i prostitution". Enligt utredaren ansågs "sexsäljare" för positivt laddat eftersom det kunde ge intrycket av att viss sexhandel sker frivilligt. Den feministiska diskursen på området har verkligen slagit igenom.

Ord har betydelse. Vi måste tydliggöra vikten av att skilja mellan frivillighet och tvång. Det går alltid att diskutera grader av frivillighet, men utan en respekt för människors olikheter och prioriteringar blir allt detta ointressant. Då kan man hävda att allt sexarbete är en form av utnyttjande, en del i de patriarkala strukturerna. Vilket görs med stor framgång i Sverige.

Det sexköpslagen har gjort är att sudda ut de relevanta gränserna mellan tvång och frivillighet. De är inte längre relevanta eftersom sexköp alltid är olagligt, oavsett om sexarbetaren säljer sex av egen vilja eller tvingas till det. Som synes finns det i medierna en vilja att söka sudda ut gränserna ytterligare genom att utmåla alla sexsäljare som inte bara utnyttjade utan (säkert, förmodligen) utsatta för någon sorts människohandel.

Här har således den mest enkelspåriga radikalfeministiska linjen vunnit över den mer problematiserande linje som drivs av bland andra socialantropologen Petra Östergren. Det är nog så deprimerande.

13 kommentarer:

Anonym sa...

Varför är du så historielös att du snöar in dig på feminism Hans?

Vet du inte att frikyrko- och nykterhetsrörelsen tillsammans med arbetarrörelsen grundade den svenska demokratin?

Om det inte varit för det puritanska arvet hade svensk feminism inte skilt sig så skarp från kvinnorörelserna i resten av Europa.

Hans Li Engnell sa...

Därför att det är feminismen, inte frikyrko- och nykterhetsrörelsen, som är den relevanta motståndaren för en liberal i dag. Bloggposten var för övrigt inte tänkt att vara någon historisk tillbakablick.

Anonym sa...

Om du tror det bara är feminister som står bakom dessa åsikter misstar du dig.

Varför tror du Sverige alltid sticker ut i Europa när det gäller alkohol, droger, rökning, sex, nakenhet, prostitution och porr?

Är det din konservativa nationalism som gör att du inte vill se sambandet?

Hans Li Engnell sa...

Nej, det har jag aldrig sagt. Men även om frikyrkliga och kristdemokrater gör gemensam sak med radikal- och statsfeminister i exempelvis prostitutionsfrågan, betyder det inte att de har samma inflytande och problemformuleringsinitiativ. Jag vill mena att den feministiska diskursen har segrat i Sverige. Att konservativa råkar tycka samma sak (men av lite andra skäl) i prostitutionsfrågan är egentligen inte så intressant.

Anonym sa...

Jo därför att feministerna bara är toppen av ett isberg. Den som verkligen vill liberalisera Sverige måste göra upp med den s k skötsamhetsideologin med rötter i nykterhetsrörelsen som blev en hörnsten för folkhemsstaten, och är uppfattningen att vägen till ett bättre samhälle kan systematiskt planeras och kontrolleras.
Det är det som skiljer folkhemmet från västliga liberala demokratier.
Men eftersom det är en konservativ idé förstår jag att inte nationalister vill utmana det.

Hans Li Engnell sa...

Detta är ett annat perspektiv, en annan bloggpost. Och om du tror att du har kommit till en nationalistisk blogg har du missat något.

Micke sa...

Det finns en anledning till att antalet rena sektliberaler med ambition att upprätta kapitalets diktatur uppgår till ett par hundra individer men man ska nog akta sig för att hitta orsakerna till det i 1800 talets politiska verklighet om man inte vill framstå som haverist.

Anonym sa...

Det finns en anledning till att antalet rena mickestalinister som vill upprätta Volkhemmets diktatur uppgår till en individ.

Anonym sa...

Som sagt frågorna hör intimt ihop, genom Sveriges puritanska arv som ofta är på kollisionskurs med EU och ett grannland som Danmark där vardagskulturen är liberalare.

Micke sa...

Som sagt frågorna hör intimt ihop, genom Sveriges puritanska arv som ofta är på kollisionskurs med EU och ett grannland som Danmark där vardagskulturen är liberalare.
----------------------
Flytta dit.Sluta gnäll.

Anonym sa...

Där kom den: den obligatoriska etniskt utrensande kommentaren.

Micke sa...

Anonym sa...

Där kom den: den obligatoriska etniskt utrensande kommentaren.
-------------------------


Bara någon med en kaffebryggare i skallen klarar att hysa uppfattningen att en kommentar kan förflytta en person från ett kommentarsfält till Danmark.

Min kommentar ska ses som omsorg om dig och ditt lidande och att befrielsen finns på andra sidan bron.

Anonym sa...

För Micke, tiotusenbitarspusslet som saknar tre bitar finns befrielsen i Kuba eller Nordkorea.